Kevät viruksen varjossa

Joulun 2019 jälkeen maailma joutui uudenlaisen haasteen eteen, kun Kiinasta alkoi kuulua kummia: uusi virus lähti leviämään kaupungissa, josta moni ei ollut koskaan kuullutkaan. Yhtäkkiä kaikki kuulivat Wuhanista. Sen enempää näihin tulevaisuuden historiankirjoihin kirjattaviin tapahtumiin ja ajankohtaan puuttumatta on kuitenkin selvää, että myös Centria-ammattikorkeakoulu joutui monessa suhteessa uuden tilanteen eteen – ja selviytyi siitä kunnialla.  Jatka lukemista ”Kevät viruksen varjossa”

Opetussuunnitelmatyö etsii yhteistä

Hanna-Riina Aho

Centria-ammattikorkeakoulussa on aloitettu vuoden 2020 alussa laaja opetussuunnitelmauudistus, joka koskee kaikkia koulutusaloja. Aluksi opetuksen johtoryhmä käsittelee yhteisiä asioita työpajoissaan. Opetuksen johtoryhmään kuuluvat koulutusalapäälliköt ja opetuksen tukipalveluiden päälliköt sekä johtaja (opetus). Opettajat on kutsuttu kommentoimaan joidenkin työpajojen tuloksia ja niitä on lähetetty myös opiskelijoiden ja työelämän kommentoitaviksi. Koulutusalojen oma työskentely etenee syksyllä ja koko projekti kestää kaksi vuotta.  Jatka lukemista ”Opetussuunnitelmatyö etsii yhteistä”

Kirjasto etänä – miten muka?

Taru Fröjdholm
Emilia Kurikkala
Hannele Myntti
Tomi Virtanen

(Kuva: Henri Korhonen)

Vuoden vaihteessa kuulimme uutisista, että Kiinan Wuhanissa riehui aiemmin tuntematon koronavirus SARS-CoV-2, johon sairastui ja jopa kuoli vastustuskyvyiltään heikoimpia ihmisiä. Tammi- ja helmikuussa keuhkokuumetapauksia aiheuttanut koronavirus eteni jo hyvää vauhtia Euroopassa. Viimein tämä koronaviruksen aiheuttama tauti, COVID-19, rantautui Suomeenkin ja varokeinona tartuntojen ehkäisemiseksi Valtioneuvosto linjasi koronaviruspandemian hillitsemiseksi erilaisia rajoitustoimia.  Tästä johtuen Centria-ammattikorkeakoulun kampukset suljettiin ja opetusta tarjottiin etäyhteyksien avulla. Kaikki, joiden työt sen vain mahdollistivat, siirtyivät etätöihin, niin myös Centria-kirjaston henkilöstö. Suurta haastetta toi se, että opiskelijoiden jatkuva opiskelu ja valmistuminen normaaliin tahtiin haluttiin turvata myös poikkeusoloissa.   Jatka lukemista ”Kirjasto etänä – miten muka?”

Oppimisanalytiikka kemiantekniikan insinöörikoulutuksessa

Niina Grönqvist
Laura Rahikka

Kemiantekniikan koulutusohjelmassa yhtenä tavoitteena on insinöörien työelämätaitojen kehittäminen vastaamaan nykytyöelämän tarpeita. Teknologiateollisuus ry:n ja Kemianteollisuus ry:n yrityksillä teettämien tutkimusten perusteella näitä ovat mm. asiakasnäkökulman ymmärtäminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, tiimityötaidot, kyky nähdä mahdollisuuksia, kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä, digitaidot ja asenne.   Jatka lukemista ”Oppimisanalytiikka kemiantekniikan insinöörikoulutuksessa”

Uraohjaus osana tulevaisuuden työelämää

Hanna Lahnalampi

Työelämä muuttuu hurjaa vauhtia ja siitä puhutaan jatkuvasti. Miltä tulevaisuuden työelämä näyttää, ja mitä ominaisuuksia, osaamisia ja taitoja yksilöllä tulee olla hallussaan, jotta hän pärjää työssään? Me koulutusorganisaatioissa työskentelevät koulutamme tulevaisuuden työntekijöitä sellaisiin työelämän tarpeisiin, joita ei välttämättä ole vielä olemassa tai niitä ei vielä tiedosteta. Työelämän murros tuo mukanaan tarpeen opiskelijoiden uudenlaiselle ohjaukselle opintojen aikana. Tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistaminen, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittäminen ovat avainasemassa korkeakoulujen ohjaustyön kehittämisessä. Jatka lukemista ”Uraohjaus osana tulevaisuuden työelämää”

Pelialan haasteet ja monet mahdollisuudet

Marika Hautala
Ville Autio

Videopelien suosio kasvaa ja pelialan rekrytointitarve pelkästään Suomessa on useita satoja pelisuunnittelijoita vuodessa. Peliyhdistykset, -kouluttajat ja -yritykset hakevat osaajapulaan yhdessä ratkaisua. Centrian Pelipaja tekee myös alueellaan yhteistyötä pelialan toimijoiden kanssa, tukee alueellista pelikehitystä tarjoamalla valmentavaa pelikoulutusta sekä pyrkii vastaamaan alan uusimpiin trendeihin. Uusia aluevaltauksia ovat VR- ja AR-teknologioiden opettaminen sekä e-sportvalmennus. Jatka lukemista ”Pelialan haasteet ja monet mahdollisuudet”

Maaseudun merkitys hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä ja lisääjänä

Simo Mäenpää

Hiilidioksidin määrän kasvaminen ilmakehässä johtuu fossiilisten polttoaineiden runsaasta käytöstä. Hiilen määrän lisääntyminen ilmakehässä aiheuttaa puolestaan ilmaston lämpenemistä. Päästövähennyksien aikaansaamiseksi halutaan tunnistaa ne kohteet, joista päästöjä voidaan vähentää. Suomen ympäristökeskuksen laatimaa HINKU-laskelmaa tarkasteltaessa ratkaisuksi saattaa tarjoutua maataloustuotannosta luopuminen ja maalta kaupunkiin muuton tukeminen. Nämä ratkaisut eivät kuitenkaan tarkemmalla tarkastelulla ole sellaisia keinoja, joilla päästöjä voidaan ratkaisevalla tavalla vähentää. Jatka lukemista ”Maaseudun merkitys hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä ja lisääjänä”

Koronaviruksen varjolla leviävät myös tietokonevirukset

Laura Palovuori

Pelko leviää nopeammin kuin itse koronavirus, ja tiedonjanoiset ihmiset on helppo saada varomattomasti klikkailemaan haittaohjelmia sisältäviä linkkejä. Tammikuun jälkeen on avattu tuhansia koronavirusaiheisia verkkotunnuksia ja arviolta viidennes niistä on epäilyttäviä. Tietojenkalastelu uhkaa ihmisten salasanoja ja pankkitietoja. Hakkerit käyttävät maailmalla vallitsevaa sekasortoa hyväkseen ja ovat tehneet tietomurtoja jopa sairaaloihin. 

Jatka lukemista ”Koronaviruksen varjolla leviävät myös tietokonevirukset”

Etäteknologioista apua suositustenmukaiseen sosiaaliseen etäisyyteen tautiepidemian aikana

Heidi Kaartinen 
Heidi Hintsala 

Erilaisten teknologiasovellusten käyttöönotto on viime vuosina lisääntynyt sekä tarjonnan kasvaessa että hoitoalan työvoimapulan lisääntyessä. COVID-19 -epidemia kuormittaa sote-toimijoita ja etäteknologioiden käytölle on nyt aivan uudenlaista tarvetta. Nopeasti ja helposti käyttöön otettavia ratkaisuja kaivataan. RoboSote-hanke ja Ikäteknologiaverkosto keräsivät sidosryhmiltään kyselyllä suosituksia erilaisista sovelluksista, joiden käyttö helpottaa hoitotyötä ja yhteydenpitoa pandemian aikana. Vastauksia tuli runsaasti ja tämä artikkeli vetää yhteen kyselyn tulokset.  Jatka lukemista ”Etäteknologioista apua suositustenmukaiseen sosiaaliseen etäisyyteen tautiepidemian aikana”

Naturen som kollega – naturföretagare i norra Österbotten om naturens hälsoeffekter och hållbarhet

Sara Kåll-Fröjdö
Maria Hofman-Bergholm

(Foto: Sara Kåll-Fröjdö)

Intresset för naturturism och utomhusaktivitet har ökat under de senaste åren. De nordiska länderna har mycket att erbjuda inom naturturism och naturföretagande tack vare de orörda naturområden som ännu finns kvar här. Nu deltar ett antal naturföretagare i Österbotten och Västerbotten i ett forskningsprojekt med fokus på naturens hälsoeffekter och hållbart företagande. Jatka lukemista ”Naturen som kollega – naturföretagare i norra Österbotten om naturens hälsoeffekter och hållbarhet”