Tartu hetkeen – Palliatiivisen hoitotyön opintojakson suunnittelu Carpe Diem -mallia hyödyntäen

Hanna-Mari Pesonen
Anne Prest

(Kuva: Anne Prest)

Centrian sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutusten opetussuunnitelmiin sisältyi lukuvuonna 2019-2020 uutena toteutuksena elämän loppuvaiheen hoitoa käsittelevä palliatiivisen hoitotyön 2 op:n laajuinen opintojakso. Opintojakso vastaa osaltaan valtakunnallisesti tunnistettuun sairaanhoitajien palliatiivisen hoidon osaamisvajeeseen ja on käynnissä olevan EduPal-hankkeen tavoitteiden kanssa yhdensuuntainen. Suunnittelimme uuden opintojakson keväällä 2019 Centriassa järjestetyssä koulutuksessa Carpe Diem –mallin mukaisesti. Tässä artikkelissa kuvaamme opintojakson suunnittelua ja toteuttamisesta saatuja kokemuksia. Jatka lukemista ”Tartu hetkeen – Palliatiivisen hoitotyön opintojakson suunnittelu Carpe Diem -mallia hyödyntäen”

Urataitoja oppimassa UraMOOC Työelämään! -opintojaksolla

Paula Santapakka
Anne Kuusela

Mitä yhteistä on optometrillä, yhteisöpedagogilla, tradenomilla, insinöörillä ja arkkitehdillä? UraMOOC Työelämään! -opintojaksopa tietenkin! Syyslukukaudella 2019 toteutettu kolmen opintopisteen laajuinen Työelämään! -opintojakso keräsi opintojensa päättövaiheessa olevia opiskelijoita Centria-ammattikorkeakoulusta, Oulun ammattikorkeakoulusta sekä Oulun yliopistosta yhteisen opintojakson pariin kehittämään omia urataitojaan. Tässä artikkelissa kerrotaan Työelämään! -opintojakson suunnittelusta ja toteutuksesta. Jatka lukemista ”Urataitoja oppimassa UraMOOC Työelämään! -opintojaksolla”

Yritykset ja opiskelijat hyötyvät uutta teknologiaa hyödyntävistä digitaalisen tehdasinfrastruktuurin laboratorioista

Heidi Kaartinen
Sakari Pieskä
Hannu Puomio

Centriassa Ylivieskan kampuksella vuosi sitten kesäkuussa aloitetussa Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri -investointihankkeessa keskitytään kehittämään laboratorioympäristöjä, joiden avulla voidaan tuottaa toiminta-alueen yrityksille sekä opiskelijoille osaamista kriittisen digitaalisen infrastruktuurin edellytyksiin ja ylläpitoon. Jatka lukemista ”Yritykset ja opiskelijat hyötyvät uutta teknologiaa hyödyntävistä digitaalisen tehdasinfrastruktuurin laboratorioista”

Biline 2 – tiedolla johtaminen

Heikki Kaakinen

Kokkolan suurteollisuusalue ja satama ovat ainutlaatuinen kokonaisuus Pohjoismaissa monella mittarilla tarkasteltuna. Alue on tunnettu pitkän aikaa kiertotalouden edelläkävijänä. Tehtaat ovat hyödyntäneet toistensa teollisia sivuvirtoja jo 50 vuotta. (Kokkola Industrial Park, 2020.) Biline –hankkeissa kehitetään digitaalista kokonaiskuvaa alueella tapahtuvista toiminnoista turvallisuuden ja tiedolla johtamisen tarpeisiin. Jatka lukemista ”Biline 2 – tiedolla johtaminen”

Palveluna tuotettu, räätälöity ohjelmisto

Esko Joki-Erkkilä

Centria tutkimus ja kehitys on toteuttanut lukuisia asiakkaiden käyttöön palveluna tuotettuja, räätälöityjä ohjelmistoja. Tällaisista ratkaisuista käytetään nykyään englanninkielistä termiä ”Software as a Service” (SaaS), jonka nimikin jo kertoo, ettei omaa palvelinympäristöä tai erillistä asennettavaa sovellusta tarvita. Jatka lukemista ”Palveluna tuotettu, räätälöity ohjelmisto”

Uusia hankkeita, hunajapurkkeja ja ”kuolemanlaakso” – näkymiä European Robotics Forum 2020:sta  

Tero Kaarlela
Esko Sääskilahti

(Kuva: Tero Kaarlela)

European Robotics Forum -tapahtuma tarjoaa parhaan mahdollisen näköalan robotiikan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Tapahtumassa esitellään juuri päättyneet, meneillään olevat sekä tulevat hankkeet. Tapahtuma kokoaa yhteen tutkijat ympäri Eurooppaa vaihtamaan ajatuksia ja ideoimaan ratkaisuja robotiikan haasteisiin. Tämän vuoden tärkeinä teemoina tapahtumassa olivat tekoälyn ja 5G:n tuomat mahdollisuudet robotiikan sovelluksiin, tietoturvan merkitys robotiikassa sekä tutkijoiden vastuullisuus tutkimustulosten julkaisemisessa.    Jatka lukemista ”Uusia hankkeita, hunajapurkkeja ja ”kuolemanlaakso” – näkymiä European Robotics Forum 2020:sta  ”

Monipuolista palvelua Centriasta

Jani Rättyä
Virve Antinoja
Marika Hautala

(Kuva: Janne Heikkilä)

Centrian menestyksekäs palveluliiketoiminta on saavutettu pitkäjänteisellä kehittämis- ja strategiatyöllä sekä toiminta-alueen yrityksiä palvelemalla. Toiminnan laajentuessa palveluja on alettu tarjota sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Artikkeli kokoaa pääpiirteittäin yhteen Centrian laajan palveluvalikoiman, joka jakaantuu kehittämis- ja koulutuspalveluihin. Elinvoimaisella palveluliiketoiminnalla on paljon positiivisia vaikutuksia toimintaympäristöönsä.   Jatka lukemista ”Monipuolista palvelua Centriasta”

Palvelutoiminta luo mahdollisuuksia yhteistyön jatkamiseen hankkeen jälkeen 

Johanna Hautamäki
Kirsi Vuotila

(Kuva: Johanna Hautamäki)

Centria TKI –organisaatiossa toimivan koulutus- ja palvelutiimin kanssa tehtävä palvelutoiminta mahdollistaa monialaiset asiakaskohtaiset toimeksiannot. Esimerkiksi hanketyöskentelynä aloitettu kehittämisyhteistyö yrityksen tai muun organisaation kanssa saa tehokkaan jatkon, kun yhteistyötä voidaan jatkaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perehtyen. Tällöin syvennytään asiakkaan kanssa hankkeen aikana esiintulleisiin lisätarpeisiin ja voidaan suunnitella kehittämistä tulevaisuuteen, esimerkiksi kolmen vuoden tähtäimellä joustavasti ja luottamuksellisesti.
Jatka lukemista ”Palvelutoiminta luo mahdollisuuksia yhteistyön jatkamiseen hankkeen jälkeen ”

Cobotteja, AVR-teknologiaa ja lisättyä todellisuutta kokeilupajassa

Sakari Pieskä 
Esko Sääskilahti 
Jari Kaarela 
Jari Pihlajamäki 

(Kuva: Heidi Kaartinen)

Digiajan tuotantopuisto -hankkeessa Centria aktivoi uusien simulointi-, virtuaali- ja tuotantoteknologioiden kokeilukäyttöä alueen yrityksissä ja organisaatioissa.  Yhtenä keskeisenä toteutusmallina olivat TRINITY H2020-hankkeen ja Kilpailukyvyn avaimet (KILKA) -EAKR-hankkeen kanssa yhteistyönä järjestetyt demonstraatiot, työpajat, seminaarit ja webinaari.   Jatka lukemista ”Cobotteja, AVR-teknologiaa ja lisättyä todellisuutta kokeilupajassa”

Yhteistyörobotti puunjalostusteollisuudessa

Ari Lamberg 

(Kuva: Jouni Vähäsöyrinki)

Serviisi-hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemusta muiden uusien robotiikkasovellusten ohella yhteistyörobottien (englanniksi Collaborative Robot, Cobot) mahdollisuuksista. Hankkeessa tehtävät demonstraatiot perustuvat yritysten esittämiin haasteisiin ja niillä tuotetaan malleja yritysten tuotannon ongelmakohtien ratkomiseksi. Tämä artikkeli kuvaa yhteistyörobotin ja 3D-kameran yhteistyötä puunjalostusteollisuusyrityksen tuotannossa ja se perustuu demonstraatioon, joka järjestettiin Serviisi-hankkeessa syyskuussa 2019 Kokkolassa. Demonstraation tarkoituksena oli tutkia, voidaanko robotin ja kameran yhteistyöllä suorittaa 3Dmittausta sekä mittaustulosten käsittelyä robotin toimiessa.  Jatka lukemista ”Yhteistyörobotti puunjalostusteollisuudessa”