Tietoa lehdestä

Centria Bulletin (ISSN 2489-3714) on Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti, jossa julkaistaan Centria-ammattikorkeakoulun henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita.

Lehden tarkoituksena on levittää tietoa Centria-ammattikorkeakoulussa tehtävästä opetus-, tutkimus- ja kehitys- sekä asiantuntijatyöstä.

Sivuston kuvituslähteinä käytetään pääsääntöisesti kirjoittajien omia ja Adobe Stockin kuvapankkikuvia.

Saavutettavuuslauseke

Bulletin-verkkopalvelua (www.centriabulletin.fi) koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta.

Verkkopalvelu (www.centriabulletin.fi) on julkaistu 21.3.2017. Lain saavutettavuusvaatimukset tulevat koskemaan tätä verkkopalvelua 23.9.2020 alkaen.

Teemme parhaillaan kehitystyötä saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja parannusehdotuksia saavutettavuuteen liittyen osoitteessa viestinta@centria.fi.