Päätoimittajalta

Pääkirjoitus  

Tässä Centria Bulletin -lehdessä voi tutustua mielenkiintoiseen LUmOaVA-hankkeeseen. Siinä on taidelähtöisillä menetelmillä haettu omaa osaamista ja panostettu omaan hyvinvointiin. Hanke on suunnattu niille, joiden työllistyminen on vaikeinta. Hyvinvointi on teemana myös Lena Enlundin Green Care –hankkeesta kertovassa jutussa. Mielikuvitusta kutkuttelee artikkeli Digitaalisuus on kaikkien asia, jossa kerrotaan mm. lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista ja Tekno Areenasta, joka kesällä valtasi kirjaston Gallerian. Siellä satunnaiset kulkijat saivat maistaa monenlaisia teknisiä herkkuja.  

Maria Åhman-Nylundin artikkeli Urareitti kertoo korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseen tähtäävistä toimista. Hanke on monen ammattikorkeakoulun yhteinen ponnistus. Aki Suokko arvioi artikkelissaan, kuinka paljon Ylivieskan kaupungin energian kulutuksesta voitaisiin laskennallisesti korvata bioenergialla. Näiden lisäksi on lukijalle tarjolla muutakin uutta ja myös uudenlaista pohdittavaa. Iltojen hämärtyessä on taas hyvä keskittyä lukemiseen. 

 Lukuiloa! 

Hanna-Riina Aho 

Yhdessä olemme enemmän! – Monialaista yhteiskehittämistä palvelumuotoilun keinoin

Johanna Hautamäki
Marika Hautala

Kuva: Johanna Hautamäki.

Palvelumuotoilussa työskentelylle on tyypillistä monialaisen osaamisen ja erilaisten näkökulmien yhteen tuominen parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Palveluita tarkastellaan sekä asiakkaan että palvelun tuottajan näkökulmista.  Tällainen monialainen näkökulma on tarpeen myös työelämän murroksessa tarvittavan uuden osaamisen ja päätöksenteon tapojen kehittämiseksi.

Jatka lukemista ”Yhdessä olemme enemmän! – Monialaista yhteiskehittämistä palvelumuotoilun keinoin”

Ylivieskan alueen bioenergiapotentiaali – bioenergian kestävyystarkastelu

Aki Suokko

 

Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kulutetaan päivässä kansalaista kohti keskimäärin 14, 26 ja 13 öljykilogrammaa vastaavat määrät energiaa.  Tässä artikkelissa arvioidaan kuinka paljon Ylivieskan kaupungin energian kulutuksesta voitaisiin laskennallisesti korvata bioenergialla.  Bioenergian tuontipolttoaineiden korvaamispotentiaalin lisäksi tämä tarkastelu antaa mahdollisuuden pohtia yhteiskuntamme rakenteissa piilossa olevaa energiankulutusta ja erilaisia energiaan liittyviä kestävyyskysymyksiä. Biomassapotentiaalin kartoitus Ylivieskan alueelle tehtiin yhteispohjoismaisessa Arctic Energy – Energiaomavarainen pohjoinen -hankkeessa vuonna 2017.

Jatka lukemista ”Ylivieskan alueen bioenergiapotentiaali – bioenergian kestävyystarkastelu”

Talonpojankadun kampuksen kirjaston suunnittelua – osa 3

Tomi Virtanen

Kuva: Tomi Virtanen.

Edellisessä osassa tarina uuden kirjaston suunnitteluprojektin etenemisestä päättyi kesän kynnykselle, kun kirjastossa vielä mietittiin eri tehtävien ja toimintojen sijoittumista uusissa tiloissa. Lisäksi samaan aikaan digitaattorimme aloitteli urakkaansa reilun 2000 painetun opinnäytetyön skannaamiseksi ja arkistoimiseksi digitaaliseen muotoon. Nyt kun lämpötiloiltaan varsin riittäväksi osoittautunut kesä alkaa hiljalleen taittua kohden sitä kauneinta vuodenaikaa, onkin hyvä tehdä pieni tilannekatsaus, miten suunnitelmamme ovat edenneet edellisen raportin jälkeen.

Jatka lukemista ”Talonpojankadun kampuksen kirjaston suunnittelua – osa 3”

Ensimmäinen hakukierros lukuvuosimaksullisiin koulutuksiin takana – miten meni?

Mari Emmes

Kuva: Helena Eijsberg

Lukuvuosimaksut otettiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille käyttöön viimeistään elokuun 2017 alusta alkaen – maksut siis koskivat opiskelijoita, jotka olivat hakeutuneet koulutukseen keväällä ja aloittamassa opintonsa syksyllä 2017. Lainsäädäntö edellyttää lisäksi apurahajärjestelmää maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

Jatka lukemista ”Ensimmäinen hakukierros lukuvuosimaksullisiin koulutuksiin takana – miten meni?”

Opiskelijan palvelut laajenevat Kokkolassa – kämppäasiatkin hoituvat kampuksella

Mari Emmes

Kokkolalaisen Kiinteistö Oy Tankkarin opiskelija-asuntojen vuokraus- ja asukaspalvelut siirtyvät Talonpojankadun kampukselle Centria-ammattikorkeakoulun hoidettaviksi lokakuun puolivälistä alkaen. Tankkarin toimisto ja palvelupiste on tähän saakka sijainnut Kokkolan keskustassa – jatkossa palvelu on siis saatavilla siellä, missä suurin osa asiakkaistakin on.

Jatka lukemista ”Opiskelijan palvelut laajenevat Kokkolassa – kämppäasiatkin hoituvat kampuksella”

Urareitti–hankkeen tuloksia ja jatkosuunnitelmia

Maria Åhman-Nylund

Kolmevuotinen ESR:n rahoittama hanke Urareitti, jonka kohderyhmänä on korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, on loppumassa. Projektin avulla on pyritty sujuvoittamaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien urareittejä eri tavoin. On kehitetty erilaisia malleja ja suosituksia, joilla edistetään maahanmuuttajien nopeampaa työllistymistä, minimoidaan päällekkäistä kouluttautumista, pyritään hyödyntämään maahanmuuttajien osaamista tehokkaasti ja ohjaamaan heitä sopiviin jatkokoulutuksiin sekä auttamaan heitä sopeutumaan suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Luonnollisesti suomen kielen taidot ovat olennainen osa tätä.

Jatka lukemista ”Urareitti–hankkeen tuloksia ja jatkosuunnitelmia”

Hyvinvointia ja yritystoimintaa luonnosta

Lena Enlund

Kuva: Jukka Viita-aho.

Suomalaisilla sanotaan olevan syvä luontosuhde. Luontoympäristöt ovat useimmille meistä tärkeitä. Suomalaisen tutkimuksen mukaan ainoastaan 5% väestöstä on niin sanottuja city-ihmisiä, joiden mielipaikat ovat puhtaasti rakennettuja ympäristöjä. (Tyrväinen ym. 68, 2007). Green Care voidaan mieltää uusvanhaksi luonto- ja eläinavusteiseksi toimintatavaksi hyvinvointipalveluissa.

Jatka lukemista ”Hyvinvointia ja yritystoimintaa luonnosta”

Kirja-arvostelu: Pelon monarkia – Filosofin näkemys poliittisesta kriisistämme, Martha C. Nussbaum

Marko Forsell

Martha Nussbaum palaa viimeisimmässä kirjassaan omiin keskeisiin tutkimusalueisiinsa tutkimaan tunteiden, oikeudenmukaisuuden ja toimintakyvykkyyksien liittymiä toisiinsa. Hänen filosofiassaan ihmisen mahdollisuudet elää täyttä ja kukoistavaa elämää ovat keskeisessä roolissa, samoin kuin se,  kuinka esteitä tällaisen elämän tieltä voidaan poistaa.

Jatka lukemista ”Kirja-arvostelu: Pelon monarkia – Filosofin näkemys poliittisesta kriisistämme, Martha C. Nussbaum”

Digitaalisuus on kaikkien asia

Leena Toivanen
Heidi Kaartinen

Kuva: Buu Ngo.

Digitaalisuus, IT-ammattilaisten työvoimavaje ja teknologian sisällyttäminen jokaisen työhön ovat aiheita, jotka herättävät paljon tunteita, ärsytystä ja pelkoakin. Aloilla, joilla asiakkaiden tapaaminen ja henkilökohtainen kontakti ovat jokaisen työpäivän pääroolissa, voi tuntua kaukaiselta pohtia, miten internetiä tai älykkäitä sensoreita voisi tuoda omaan arkeen. Tämä onkin juuri se vaihe, missä niin sanotussa ”digiloikassa” mennään pieleen: digitaalisuuden on tarkoitus vastata ongelmaan ja tukea toimintaa. Jos digitaalisuuden ainoa tavoite on ottaa käyttöön uusimpia teknologioita, mennään auttamatta väärään suuntaan.

Jatka lukemista ”Digitaalisuus on kaikkien asia”

Päätoimittajalta

Päätoimittajalta

Lämmin kevät on tuottanut myös Centria Bulletiniin upeita ja monialaisia kirjoituksia. Lehtemme tämän numeron teema on yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys näkyy centrialaisessa työyhteisössä yhtä hyvin kuin yrityskumppaniemme yhteisöissä. Heidi Kaartisen ja Marika Hautalan artikkeli kertoo näistä verkostoista ja monimuotoisesta yhteistyöstä. Monissa hankkeissa yhteisöllisyys korostuu välittämisen näkökulmasta kuten vaikkapa Santapakan Paulan ja kumppanien yhteisessä artikkelissa Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö -hankeesta. Yksinkertainen kysymys, Mitä sinulle kuuluu, kertoo välittämisestä yhteisössä. Tilasuunnittelussa yhteisöllisyys korostuu tänä päivänä trendinä, ja siitä kertoo myös artikkeli Simulaatio varhaiskasvatuksen oppimisympäristön suunnittelun tukena.

Vesa Nuorva pohdiskelee artikkelissaan luterilaista työmoraalia ja toteaakin Lutherin kehottaneen käymään työhön iloisin mielin. Olemme tainneet aiemmin ymmärtää väärin. Muutoksen tuulissa seilaa yhteisöpedagogikoulutuksemme, joka muuttaa Kokkolaan. Nuorva on kirjoittanut myös katsauksen kyseisen koulutuksen historiaan. Hubert Spiz ja Eija Huotari valottavat artikkelissaan miten työelämätaitoja opitaan kansainvälisessä hankkeessa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon parissa on tehty kyselytutkimus, josta Marko Forsell kertoo omassa artikkelissaan.

Lukuiloa ja kaunista kesää kaikille Centria Bulletinin parissa viihtyville!

Hanna-Riina Aho

”Ankaraa luterilaista työmoraalia” – vai palvelua iloisin mielin?

Vesa Nuorva

Autossa ilmeni yllättävä vika. Autoliikkeisiin ja korjaamoihin on usein turha soittaa puhelimella tai lähettää sähköpostia, koska toimistosihteereitä ei monessakaan korjaamossa enää ole eivätkä asentajat kesken työrupeaman ehdi vastata. Onneksi yhä useammalla autoliikkeellä on nettipalvelu: ei muuta kuin klikkaus tutun autoliikkeen nettisivulle. Kun sivu aukeaa, ilmestyy usein ruudun alakulmaan hymyilevä chat-ikkuna: ”Hei, kuinka voin palvella?” Usein sama toistuu vaikkapa puhelinoperaattorin, vakuutusyhtiön tai kodintarvikekaupan nettisivulla. Itsekin sanoin kerran vilkaistuani puhelinoperaattorin sivulle pompahtanutta palveluhalukasta chat-ikkunaa: ”Ollaanpa sitä nyt luterilaisia!”

Jatka lukemista ””Ankaraa luterilaista työmoraalia” – vai palvelua iloisin mielin?”

Työelämätaitojen oppimista luovilla menetelmillä testattiin kansainvälisessä hankkeessa

Eija Huotari
Hubert Spiz

“The Acceleration method of  Development of Transversal Competences in the Students’ Practical Training Process” –projekti toteutetaan ajalla 1.10.2015 – 31.8.2018. Projektia rahoittaa Erasmus+  -ohjelma. Projekti toteutetaan kansainvälisen yhteistyön kautta ja siihen osallistuu kahdeksan eri instituutiota neljästä eri Euroopan maasta. Poznan University of Technology Puolasta toimii projektin koordinaattorina. Hankkeen partnerit ovat Centria-ammattikorkeakoulu Suomesta, Matej Bel University Banska Bystrica Slovakiasta, Czestochowa University of Technology Puolasta, University of Maribor, Faculty of Economics and Business Sloveniasta ja Wroclaw University of Economics Puolasta. Elinkeinoelämää edustavat projektipartnerit ovat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU Suomesta ja The Western Chamber of Industry and Commerce Puolasta Gorzów Wielkopolskin alueelta.

Jatka lukemista ”Työelämätaitojen oppimista luovilla menetelmillä testattiin kansainvälisessä hankkeessa”

Mitä sinulle kuuluu? – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kehittämässä

Lauri Haapala
Anne Miettinen
Paula Santapakka
Ulla Timlin

 

Yhteisöpedagogi tukee omassa työssään ihmisten osallisuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Mutta miten yhteisöpedagogi oppii tukemaan osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen? Tietenkin harjoittelemalla sitä opintojensa aikana! Centrian yhteisöpedagogikoulutus on tehnyt jo usean vuoden ajan työtä osallisuuden ja sitä myöten syrjäytymisen ehkäisyn eteen OSAVA-hankkeen kautta. Tammikuussa alkanut uusi hanke, Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö, jatkaa tätä työtä. Uuden hankkeen tavoitteena on osallisuuden, yhteisöllisyyden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Näin ollen hanke sopii mainiosti yhteisöpedagogikoulutuksen sisältöihin. Jatka lukemista ”Mitä sinulle kuuluu? – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kehittämässä”