Yhteenveto: Miksi luontokotouttamista?

Vaikuttamisen malli, ei saavutettavassa muodossa.

 Lena Enlund

Kuva nuotiosta ja hankkeen toteuttajien ja rahoittajan logot.

Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään -hankkeessa haettiin ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien maahanmuuttajataustaisten osallisuuden edistämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen konkreettisten luontolähtöisten toimintojen avulla. Hankkeen päämääränä oli lisätä luonnon hyödyntämättömän potentiaalin käyttöä maahanmuuttajataustaisten osalta, koska sitä ei ole hyödynnetty tarpeeksi kotouttamistyön tukena. Tämä artikkeli on yhteenveto hankkeen tuotoksista.

Jatka lukemista ”Yhteenveto: Miksi luontokotouttamista?”

Yritysten, loppukäyttäjien edustajien ja tutkimuslaitosten kokemia hyötyjä ja odotuksia Projekti Alphan yhteistyöstä

Marika Hautala
Ossi Saukko
Marjut Koskela
Tero Kippola

Hankkeen teemakuvia viranomaisista ja Business Finlandin logo.

Projekti Alphan ensimmäinen testaustapahtuma järjestettiin loka-marraskuun vaihteessa Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Konsortion jäsenille oli mielenkiintoista päästä näkemään ja keskustelemaan muiden tutkimusryhmien työstä ja tuloksista sekä siitä, miten jatkossa edetään. Tämä artikkeli perustuu testaustapahtumaan osallistuneiden yritysten, organisaatioiden sekä loppukäyttäjien edustajien haastatteluihin hankkeen tuomista hyödyistä ja odotuksista.

Jatka lukemista ”Yritysten, loppukäyttäjien edustajien ja tutkimuslaitosten kokemia hyötyjä ja odotuksia Projekti Alphan yhteistyöstä”

InnoCluster 0.1 – Inspiration och samarbete som drivkraft för innovation

EU logo och en robot

Katja Jankens
Jimmy Nymark
Johnny Finne

EU logo och en robot

Hur kan vi främja innovationer hos SME-företag? Hur skapa mera samarbete mellan företagen i regionen? InnoCluster 0.1 -projektet har under året 2023 tagit fasta på att skapa flera förutsättningar för innovationer och samarbete i Jakobstadsregionen genom att bjuda in regionens företag till diskussioner kring olika teman och innovativa lösningar, tillverkade av InnoClusters projektpersonal på Centria.

Jatka lukemista ”InnoCluster 0.1 – Inspiration och samarbete som drivkraft för innovation”

Comeasti kohti tulevaa

Anu Kamau
Tarja Mäkitalo

Työpajassa ihmisiä keskustelemassa pöytien ääressä. (Kuvaaja: Anu Kamau)

COMEA-hankkeessa toteutettiin työpajoja, joissa suunniteltiin yhdessä Centria HealthLabin verkoston kanssa Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologiaverkoston toimintaa ja kirkastettiin yhteistä tavoitetta. Hankkeen tuloksena valmistui ensimmäinen Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma.

Jatka lukemista ”Comeasti kohti tulevaa”

Nuorisotilatyö kunnallisen nuorisotyön lippulaivana

Mari Murto
Mona Groop-Sjöholm

Nuorisotila-kyltti keltaisen nuorisotalon seinässä. Hankkeen toteuttajien ja rahoittajan logot.

Nuorisotyön toimintaympäristöt muutoksessa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa, millaisia nuorten kohtaamispaikkoja Pietarsaareen tarvitaan. Asiaa on kartoitettu Pietarsaaren nuorisovaltuustossa, kouluissa sekä nuorisotalojen toiminnassa.

Jatka lukemista ”Nuorisotilatyö kunnallisen nuorisotyön lippulaivana”

Työhyvinvointi on osa kokonaisvaltaista jaksamista myös muutoksissa

Hanna Tölli
Linda Lindroos

Kuvassa on eri-ikäisiä henkilöitä sekä istumassa pöytien äärellä että seisoskelemassa pöytien ympärillä. Henkilöt juttelevat iloisesti keskenään. Lisäksi kuvassa ovat hankkeen logo ja hankerahoittajien logot.


Työhyvinvointi tarkoittaa hyvinvoivaa henkilöstöä, työssä jaksamista niin, että energiaa jää myös vapaa-ajalle, pitkäaikaista sitoutumista, positiivista työilmapiiriä ja tunnetta turvallisesta työympäristöstä. Tämä käy ilmi SustainChange – vastuullisuuden johtaminen ja viestintä pk-yrityksissä -hankkeen koulutuksiin osallistuneille tehdyssä kyselyssä, johon sai vastata sekä suomeksi että ruotsiksi.

Jatka lukemista ”Työhyvinvointi on osa kokonaisvaltaista jaksamista myös muutoksissa”

Vuorovaikutteinen etätyö hyödyttää työntekijää, yritystä ja aluetta 

Nuori mieshenkilö osallistuu kotitoimistollaan Zoom-kokoukseen.

Leni Forsberg
Kati Hyvönen

Nuori mieshenkilö osallistuu kotitoimistollaan Zoom-kokoukseen.

Japanilainen käsite ”ba” tarkoittaa uniikeissa tilanteissa tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta luotuja sisältöjä, joita on mahdotonta toistaa täysin samanlaisena uudestaan. Hankkiutuminen erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin auttaa etätyöntekijää kehittämään uutta. Verkostoituminen ja yhteisöön kuuluminen vaikuttavat positiivisesti myös yritystasolla ja lopulta koko alueen elinkeinoelämän tasolla.

Jatka lukemista ”Vuorovaikutteinen etätyö hyödyttää työntekijää, yritystä ja aluetta ”

Föreningar som resurs i samhället

Mona Groop-Sjöholm
Azra Arnautovic

Psykisk ohälsa bland unga är en stor utmaning för samhället idag och ofta är detta kopplat till utanförskap och ensamhet på olika sätt. Föreningar är en mycket viktig resurs för samhället i detta avseende. I föreningssammanhang får man möta andra, vilket motverkar ensamhet och genom deltagande i ett större sammanhang får man en känsla av mening i tillvaron.

Jatka lukemista ”Föreningar som resurs i samhället”