Onnistunut opinto-ohjaus osa 3: Opinto-ohjauksen arviointi edistää vaikuttavuutta ja suuntaa kehittämistä

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Opinto-ohjaus on verkostomaista yhteistyötä, jota monet eri toimijat yhteistyössä toteuttavat. Opinto-ohjaus on myös korkeakoulun toimintakulttuuriin linkittyvä käsite. Opinto-ohjauksen arvioinnissa on ensin hahmotettava, mitä opinto-ohjauksella tarkoitetaan kyseisessä toimintaympäristössä, mitä tavoitteita sille on asetettu ja millä keinoilla tavoitteisiin pyritään (vrt. tämän artikkelisarjan osat 1 ja 2).

Jatka lukemista ”Onnistunut opinto-ohjaus osa 3: Opinto-ohjauksen arviointi edistää vaikuttavuutta ja suuntaa kehittämistä”

Asiakkaat tyytyväisiä Centrian kirjastopalveluihin – AMK-kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2022

Tomi Virtanen
Marjo Pekola

Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteinen käyttäjäkysely toteutetaan kahden vuoden välein, ja sillä mitataan kirjastopalveluiden käyttöä, palveluiden laatua sekä kirjaston vaikuttavuutta. Vuonna 2022 kyselyyn kerättiin vastauksia 19.9.–14.10. Internetissä vastattavan kyselyn linkkiä jaettiin Centria-ammattikorkeakoulussa Centria-Finnan lisäksi myös Tuudossa, henkilöstön intranetissä sekä sähköpostitse Centrian henkilöstölle ja opiskelijoille.

Jatka lukemista ”Asiakkaat tyytyväisiä Centrian kirjastopalveluihin – AMK-kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2022”

Onnistunut opinto-ohjaus osa 2: Opinto-ohjauksen vaikuttavuus ja tuloksellisuus syntyy yhteistyöllä

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Ohjaus tuo lisäarvoa yksilölle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle (Valtioneuvosto 2020, 10). Opinto-ohjauksen vaikuttavuus korkeakoulussa syntyy moniammatillisella yhteistyöllä, jossa jokainen toimija tuntee ohjauksen tavoitteet sekä omat vastuunsa ja velvollisuutensa. Opinto-ohjauksen onnistumisen edellytyksenä on myös selkeä viestintä, jotta ohjauksen kokonaiskuva, tavoitteet ja toimintakäytänteet ovat ohjauksen toteuttajien tunnistettavissa ja omaksuttavissa. Näiden selkeyttäminen on tämän artikkelin tavoitteena.

Jatka lukemista ”Onnistunut opinto-ohjaus osa 2: Opinto-ohjauksen vaikuttavuus ja tuloksellisuus syntyy yhteistyöllä”

Knowing, Doing, Passing it on – the Bottom-up Safeguarding of Living Heritage in a Nordic Context

Sara Kåll-Fröjdö

The concept of inventory, collecting and revitalization of cultural traditions has slowly given place to a strategy where safeguarding, cherishing, and promoting of the diversity of intangible cultural heritage is important. In this view intangible cultural heritage is traditional, contemporary, and living at the same time. It is inclusive, representative, and community-based with a bottom-up approach.

Jatka lukemista ”Knowing, Doing, Passing it on – the Bottom-up Safeguarding of Living Heritage in a Nordic Context”

Virtuaalista käyttöönottoa ja digitaalisia kaksosia

Tero Kaarlela
Sakari Pieskä
Jari Kaarela

Kehittyvä ja muuttuva maailma vaatii oppilaitoksilta uusien opintojaksojen jatkuvaa suunnittelua, pilotointia sekä mahdollista sisällyttämistä osaksi opetussuunnitelmaa. Centria-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu järjestävät yhteishankkeena Älykäs automaatio -muuntokoulutusta.  Muuntokoulutus on tarkoitettu tekniikan alan insinööreille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan i4.0-teknologioiden osalta.

Jatka lukemista ”Virtuaalista käyttöönottoa ja digitaalisia kaksosia”

Onnistunut opinto-ohjaus osa 1: Opinto-ohjauksen visio ja tavoitteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Opinto-ohjauksella on keskeinen tehtävä koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistämisessä (esim. Valtioneuvosto 2020). Se on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen instrumentti, kun tavoitellaan hyvinvointia ja kilpailukykyä. On väliä, miten opinto-ohjausta järjestetään. Sitä voidaan järjestää vaikuttavasti tai vähemmän vaikuttavasti. Onnistunut opinto-ohjaus parantaa koulutuksen tulosta ja laatua.

Jatka lukemista ”Onnistunut opinto-ohjaus osa 1: Opinto-ohjauksen visio ja tavoitteet Centria-ammattikorkeakoulussa”

Asiantuntija oppijana – ajatuksia tietoturvasta maallikon näkökulmasta (osa 2/2)

Elina Hirvonen

Maailmanlaajuisestikin vuosi 2022 on ollut mielenkiintoista aikaa perehtyä tietoturvallisuuteen, sillä jo keväällä uutisissa vilahtelivat usein pelottavat termit kuten ”kyberhyökkäys” ja ”kybersodankäynti”. Aiemmin en ole kovin konkreettisesti edes ajatellut tietoturvaa tai perehtynyt siihen työpaikkojen pakollisia tietoiskuja enempää. SecuLab-tutkimusryhmässä työskentely onkin antanut mahdollisuuden perehtyä digitalisaation ja tietoturvan teemoihin uusista näkökulmista.

Jatka lukemista ”Asiantuntija oppijana – ajatuksia tietoturvasta maallikon näkökulmasta (osa 2/2)”

Harjoittelu Centrian TKI-hankkeessa

Johanna Kesti

Harjoittelun suorittaminen TKI-hankkeessa tarkoittaa opiskelijalle kahta jonkin verran erilaista roolia saman organisaation sisällä. Tämän ei kuitenkaan tarvitse merkitä ristiriitaa, vaan nämä eri roolit voivat täydentää toisiaan.  Pohjimmiltaan sekä tavallisen opiskelun että harjoittelun päämäärä on samansuuntainen, eli kehittyä paremmaksi ja ammattitaitoisemmaksi osaajaksi omalla alalla.

Jatka lukemista ”Harjoittelu Centrian TKI-hankkeessa”