Virtuaalisen oppimisympäristön yhteiskehittäminen terveysalan koulutuksessa

Aikajana VR-simulaation kehittämisestä lokakuusta 2021 helmikuuhun 2022

Hanna-Mari Pesonen 
Arja Liisa Ahvenkoski 
Teija Honkonen 
Elina Liedes  
Soili Vuollo  
Nenna Kaunisto 
Esa Säily  

Esimerkkitehtävä silmän mustuaisen tutkimisesta

Centriassa kehitettiin lukuvuonna 2021–2022 virtuaalisia oppimisympäristöjä terveysalan koulutukseen. Tässä artikkelissa kuvataan potilaan peruselintoimintojen systemaattiseen arviointiin liittyvän VR-simulaation tuottamisprojektia, joka toteutettiin yhteiskehittämisen avulla. Saatujen kokemusten mukaan VR-simulaatio osoittautui autenttiseksi, mielenkiintoiseksi ja toimivaksi tavaksi oppia. Projekti lisäsi terveysalan opettajien osaamista virtuaalisten opetusmateriaalien tuottamisessa. 

Jatka lukemista ”Virtuaalisen oppimisympäristön yhteiskehittäminen terveysalan koulutuksessa”

Biokaasu – Uusiutuvaa energiaa Pohjois-Pohjanmaalta

Biokaasua biometaaniksi jalostava yksikkö Mikkelin Haukivuoressa

Simo Mäenpää 

Biokaasua biometaaniksi jalostava yksikkö Mikkelin Haukivuoressa

Uusiutuvaan energiaan perustuva energiajärjestelmä pohjautuu paikallisesti saatavilla olevien resurssien hyödyntämiseen. BioKaMa -hankkeessa olemme havainneet, että Pohjois-Pohjanmaalla biokaasulla tulee olemaan merkittävä rooli uudessa energiajärjestelmässä. Biokaasua voidaan hyödyntää useissa sovelluksissa, ja tällöin kaasu on jalostettava käyttötarkoitusta parhaiten palvelevaan muotoon. Artikkelissa tarkastellaan lyhyesti, kuinka erialaiset käsittelytavat voivat tarjota etuja tai haittoja erilaisissa sovelluksissa. Miksi biokaasun jalostaminen energiatehokkaimpaan muotoon ei ole aina järkevin ratkaisu? 

Jatka lukemista ”Biokaasu – Uusiutuvaa energiaa Pohjois-Pohjanmaalta”

Det finns hopp

Jenny Jansson

Biblioteket vid Högskolan Dalarna

Vad är ett modersmål? Hur fungerar studier på distans i Sverige? Hur kan man jobba mer interkulturellt? Vad menas med transspråkande? Vilka metoder fungerar för att undervisa grammatik? Det här är några av de ämnen som presenterades och diskuterades under Hoppets vårträff i Falun, Sverige, i mitten av maj 2022.

Jatka lukemista ”Det finns hopp”

Hyviä tuloksia kriittisen viestinnän tutkimuksessa – teknologioiden kenttätestit tärkeässä roolissa

Marika Hautala
Marjo Heikkilä
Pentti Eteläaho
Marjut Koskela

Viranomaisten kriittistä viestintää tutkivassa PRIORITY-hankkeessa tuotettiin arvokasta tietoa tietoliikenneverkkojen ja ICT-teknologioiden, kuten tekoäly, IoT ja 5G-viestintä, hyödyntämisestä aidoissa käyttötilanteissa. Tutkimustyössä otettiin erityisesti huomioon laajakaistapalveluiden saatavuuden haasteet, käyttäjälähtöisyys kriittisen viestinnän erilaisissa tarpeissa, viestinnän turvallisuus, sekä privaattiverkkojen ja kaupallisten verkkojen yhteistoiminta.

Jatka lukemista ”Hyviä tuloksia kriittisen viestinnän tutkimuksessa – teknologioiden kenttätestit tärkeässä roolissa”

Hoitotyön opettajana kehittyminen työelämäjaksoa hyödyntäen

Anne Prest

Hoitotyön opettajana on oltava tietoinen hoitotyössä tapahtuvista muutoksista. Muuttuvat hoitotyön sisällöt vaikuttavat hoitotyön opetukseen nostamalla esille uudenlaisia osaamisen tarpeita ja muutoksia opettajien pedagogisessa ajattelussa. Tässä artikkelissa käyn läpi hoitotyön opettajan osaamisen kehittämisen lähtökohtia, hoitotyön koulutusta, teorian ja käytännön taitojen opettamista ja kokemuksiani työelämäjaksolta Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa.

Jatka lukemista ”Hoitotyön opettajana kehittyminen työelämäjaksoa hyödyntäen”

Headlines – a project promoting innovations and entrepreneurship within the food and health sector

Maria Hofman-Bergholm
Athith Sagar

Bioeconomy is an important and growing sector globally and it refers to an economy that uses renewable natural resources to create industry, energy, products and services. Bioeconomy reduces dependence on fossil natural resources, prevents the depletion of ecosystems and creates new economic growth and new jobs according to the principles of sustainable development. Bioeconomy is based on a production making use of available renewable natural materials in a sustainable manner by developing innovations and technologies.

Jatka lukemista ”Headlines – a project promoting innovations and entrepreneurship within the food and health sector”

Is there a risk on your wrist?

Tom Tuunainen

People worldwide are discovering the convenience of having the power of the internet within reach and smartwatches and all kinds of activity trackers have become very popular. These wearable technologies can be used to control your Internet of Things (IoT) devices, such as air conditioning systems, healthcare appliances, surveillance cameras, refrigerators, and a great deal more. They can also track your fitness activities and health.

Jatka lukemista ”Is there a risk on your wrist?”

Yhteisopettaminen monimuotoisessa viestinnän opetuksessa Centriassa

Katriina Veikkolainen

Viestintä-opintojakso kuuluu jokaisen Centrian opiskelijan opintoihin ensimmäisenä opiskeluvuonna. Opintojaksolla annetaan perusvalmiudet suulliseen ja kirjalliseen viestintään. Opintojaksojen sisällöt ovat hyödyksi sekä opiskelun aikaisessa että työelämässä tapahtuvassa viestinnässä. Olemme alkaneet toteuttaa opintojakson opetusta yhä enemmän kahden opettajan yhteisopettajuutena niin, että toinen vastaa suullisesta ja toinen kirjallisesta osuudesta.

Jatka lukemista ”Yhteisopettaminen monimuotoisessa viestinnän opetuksessa Centriassa”

Sääntöjen mukainen dronetoiminta takaa turvallisuuden

Marjut Koskela
Heidi Kaartinen
Pentti Eteläaho

Droneasetukset määrittävät rajat dronetoiminnalle sekä yksityis- että ammattikäytössä. Asetusten tunteminen ja noudattaminen, sekä lennättäjien ja kaluston rekisteröinti edistävät laitteistojen turvallista käyttöä niiden lisääntyessä. Asetusten tultua voimaan vuoden 2022 alussa dronetoimijoiden – olivatpa he yksityisiä tai yritystoimijoita – tulee toimia niiden puitteissa ja määrittämällä tavalla. Tämä artikkeli avaa voimaantulleita asetuksia ja koostaa yhteen Suomen, Ruotsin ja Norjan dronetoimintaan liittyvät viranomaiset.

Jatka lukemista ”Sääntöjen mukainen dronetoiminta takaa turvallisuuden”

International student exchange creates new opportunities

Tom Tuunainen

Studying abroad opens up new opportunities for the student. The exchange student is usually just on the edge of entering the global job market, and therefore the exposure to different cultures and economies creates a better understanding of what to expect, and also how to best handle various global challenges. The time spent in a foreign country will also help to boost the students’ confidence and self-esteem and strengthen the students’ decision-making skills.

Jatka lukemista ”International student exchange creates new opportunities”