Bio-based Thermoplastics for Additive Manufacturing by Material Extrusion Method

Rathish Rajan
Simo Huhtanen

Additive manufacturing (AM) is an emergent technology for manufacturing customized products. It is predicted that a large share of final products will be manufactured by AM methods in the future. The proliferation of AM brings emerging environmental problems such as emissions and waste disposal. Although AM possesses higher material efficiency, material sustainability is an issue that can no longer be ignored due to the wide adoption of AM. Jatka lukemista ”Bio-based Thermoplastics for Additive Manufacturing by Material Extrusion Method”

Biokaasulla kannattavuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä maantiekuljetuksiin

Simo Mäenpää
Ritva Imppola

Illustration

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittavat Biokaasua ja biometaania maatiloilta – BioKaMa -hanketta. Tässä hankkeessa halutaan lisätä biokaasun tuotannon, jalostuksen ja käytön mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla. Alueelta suuntautuu paljon kuljetuksia muualla Suomeen maantiekuljetuksina. Kuljetuksista aiheutuu kustannuksia ja ympäristöön kohdistuvia rasituksia, joiden suuruutta halutaan rajata. Jatka lukemista ”Biokaasulla kannattavuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä maantiekuljetuksiin”

Maailmanluokan opettajia Centriassa

Hanna-Riina Aho
Heikki Ahonen
Kaija Arhio
Anne Harmoinen
Marja-Liisa Kaakko
Riina Kleimola
Hannu Leppälä
Annika Mylläri
Helinä Nurmenniemi
Anna Pulkkinen
Hanna-Mari Pesonen
Paula Santapakka

Omenia ja kirjoja

Centrian opettajilla, ohjaajilla ja opetuksen kehittäjillä oli mahdollisuus vahvistaa pedagogista osaamistaan osallistumalla vaatimattomasti Maailmanluokan täydennyskoulutukseksi nimettyyn koulutukseen kuluneen lukuvuoden aikana. Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille (MTO) on tunnetun suomalaisen opetuksen kehittäjän Pekka Peuran luoma koulutuskonsepti. Se on suunnattu kaikkien kouluasteiden opettajille, ohjaajille ja koulutuksen kehittäjille. Jatka lukemista ”Maailmanluokan opettajia Centriassa”

Man lär sig så länge man lär andra – Möten med internationella studerande

Jenny Jansson

Illustrations foto

Ett litet barn lär sig om sin omgivning och om sig själv i samspel med andra. Inlärningen tar inte slut bara för att vi blir äldre, men den sker kanske lite långsammare, eftersom vi kan bli bundna i våra förutfattade idéer. En fördel med att jobba som lärare är att man får träffa många olika människor och ofta delar de med sig av sina tankar under studiernas gång. Vi lär så länge vi lever och jag skulle vilja påstå, att vi framför allt lär oss så länge vi lär andra. Jag vill berätta om vad internationella studerande lärt mig om mitt eget land och min egen kultur. Jatka lukemista ”Man lär sig så länge man lär andra – Möten med internationella studerande”

Kansainvälinen opiskelijavaihto luo uutta osaamista

Tom Tuunainen

Illustration

Välimerellinen Italia jää taakse. Kylmä pohjola pimenevine iltoineen häämöttää edessä. Noin kahdeksan kuukautta sitten Simone Tedeschi jätti kotikylänsä Pohjois-Italiassa ja muutti Suomeen. Kuka olisi tällöin arvannut, että loppuhuipentumana on työharjoittelu, jonka tuloksena syntyy vertaansa vailla oleva harjoitustyö. Jatka lukemista ”Kansainvälinen opiskelijavaihto luo uutta osaamista”

Skills Centria – tukea opintoihin ja työnhakuun

Linda Krokfors

Kuva Skills Centria -julisteesta

Skills Centria aloitti toimintansa syksyllä 2020. Punaisena lankana toiminnassa on opiskelijan tukeminen opinnoissa sekä työnhakutaitojen vahvistaminen opintojen aikana. Toiminta on avointa kaikille Centrian opiskelijoille, ja sessioita sekä työpajoja järjestetään suomeksi ja englanniksi. Centriassa on jo aiemmin ollut valmentavia opintojaksoja sekä muutamia työpajoja opintojen tueksi, ja niistä olikin luontevaa laajentaa toimintaa.   Jatka lukemista ”Skills Centria – tukea opintoihin ja työnhakuun”

Opiskelijapalaute ohjauksen ja Skills Centrian opiskelijakyselyyn

Linda Krokfors

Kuva Skills Centria -julisteesta

Skills Centria aloitti toimintansa syyslukukaudella 2020, ja sen toiminta perustuu opiskelijoiden tukemiseen opinnoissa ja työnhaussa. Covid-19-pandemia on lisännyt epävarmuutta opiskelijan arkeen, ja etäopiskelu on ollut vahvasti läsnä lokakuusta lähtien. Monet Skills Centrian työpajat ja sessiot oli suunniteltu toteutettaviksi kampuksella, mutta ne toteutuivatkin lopulta etäyhteyksien kautta. Jatka lukemista ”Opiskelijapalaute ohjauksen ja Skills Centrian opiskelijakyselyyn”

Monialaista yhdessä oppimista: Case Palvelumuotoilu oppimisen tukena

Asta Aikkila-Vatanen
Johanna Hautamäki

Kuvituskuva

Työnkuvien ja toimintaympäristöjen nopeassa muutoksessa tarvitaan ennakoivaa kehittämistyötä ja uutta osaamista, kuten yrittäjämäisiä toimintatapoja. Tulevaisuuden työelämä vaatii valmiuksia toimia monikulttuurisissa ja monialaisissa ympäristöissä, joissa metataidot, kuten yhteistyötaidot, vuorovaikutus ja tiimityötaidot sekä valmiudet jatkuvaan oppimiseen, korostuvat. Jatka lukemista ”Monialaista yhdessä oppimista: Case Palvelumuotoilu oppimisen tukena”

Akateemiset tekstitaidot ammattikorkeakoulussa

Katriina Veikkolainen

Kuvituskuvassa kirjoittaja sohvalla

Mitä ovat ne työelämätaidot, joita ammattikorkeakoulussa pitäisi opettaa? Olennaisia työelämässä ja opiskelussa tarvittavia taitoja ovat mm. tekstitaidot (literacy), digitaaliset taidot (perustaitojen lisäksi ohjelmointi sekä tekoälyn ja datan ymmärtäminen), sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot, verkostoituminen, esiintymistaidot, rohkeus, pitkäjänteisyys, itsetuntemus, tunneäly, empatia ja oppimistaidot Jatka lukemista ”Akateemiset tekstitaidot ammattikorkeakoulussa”

GENIUS – Innovative and interdisciplinary education in co-operation with working life

Johanna Hautamäki

Collaboration

In November 2017 we kickstarted a new project GENIUS – Innovative Interdisciplinary Contextual Education Using Games Development between five higher education institution from different countries. The goal was to develop something more for interdisciplinary and intercultural education besides the classical academia approach. Project was based on the needs identified during previous co-operations between international partners. In this article I share our experiences and results. Jatka lukemista ”GENIUS – Innovative and interdisciplinary education in co-operation with working life”

Centria Master School -kehittämishanke uudistaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja

Annukka Kukkola
Marko Ovaskainen

Centrian päärakennus

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (yamk-tutkintoja) on Centriassa toteutettu jo vuosia liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksina. Tutkintojen saama palaute on ollut erittäin hyvää, ja koulutusten vetovoima on noussut. Nyt yamk-tutkintoja ja niiden koulutustapaa ollaan edelleen uudistamassa ja jatkokehittämässä Centria Master School -kehittämishankkeen kautta. Sosiaali- ja terveysalan yamk-koulutus on hyvä esimerkki siitä, mitä uudistus voi tarkoittaa ja millaisia mahdollisuuksia se voi parhaimmillaan avata. Jatka lukemista ”Centria Master School -kehittämishanke uudistaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja”

Opintojen edistyminen korona-aikana

Ritva Saviluoto
Marko Laitila

Nainen opiskelee kotona vauvan kanssa

Opiskelijan arjessa korostuu monien asioiden yhteensovittaminen. Opiskelun lisäksi työ, perhe ja ystävät sekä harrastukset vaativat aikaa. Korona-aikana totutut toimintatavat ovat ainakin osittain muuttuneet, niin myös opiskelussa. Etäopetus on lisääntynyt ja kokoontumisrajoitukset vähentäneet lähitapaamisia. Osalla opiskelijoista opinnot sujuvat normaalisti, osalla ne ovat hankaloituneet ja osalla tuntuvat edistyvän jopa paremmin kuin aiemmin. Jatka lukemista ”Opintojen edistyminen korona-aikana”

Sote-palvelujen piiriin juurrutettu luontoavusteista toimintaa

Lena Enlund

Kuvituskuva metsästä

Ylimaakunnallisessa LuoNa (Luonnollista tukea elämään – Naturligt stöd för livet) -hankkeessa on luotu uusia luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care -palvelumalleja Keski-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Palvelumalleja on kehitetty yli 70 työpajassa, jotka on toteutettu tiiviissä yhteistyössä paikallisten luontoyrittäjien ja useiden, jo yli 500 eritaustaisten asiakkaiden kanssa. Luonnon ja eläinten kautta saadaan asiakkaille sellaista osallisuutta ja toimintaa, jossa tavallisesti sisätiloissa toimiviin sosiaali- ja terveysalan palveluihin on liitetty lähinnä nykyinen tehokkuusajattelu. Jatka lukemista ”Sote-palvelujen piiriin juurrutettu luontoavusteista toimintaa”

Kuuntele mua! Koulunuorisotyö kohtaa nuoria koulun arjessa

Sari Virkkala

Mölkkypelin taustalla ihmishahmoja

Koulussa ja koulupäivän aikana tehtävän koulunuorisotyön tavoitteina voidaan pitää nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden sekä kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisen ilmapiirin edistämistä. Nuorisotyö tukee omalla toiminnallaan nuoria, koulun arkea ja koulussa tehtävää kasvatus- ja opetustyötä. Toiminnassa tärkeää on nuorilähtöisyys ja yhteisöllisyys, eli nuorten ajatuksia ja toiveita kuunnellaan, ja heitä otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jatka lukemista ”Kuuntele mua! Koulunuorisotyö kohtaa nuoria koulun arjessa”

Osallisuutta edistämässä

Anu Kamau

Kissa nurmikolla

Erityistä tukea tarvitsevien, kuten kehitysvammaisten henkilöiden, osallistuminen omaa elämää koskeviin päätöksiin ja lähiympäristönsä toimintaan sekä laajemmin mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntaan ovat edelleen heikommat kuin muilla kansalaisilla. Erityisen tuen tarve ulottuu myös osallisuuteen, osallistumiseen ja päätöksentekoon. Kukaan ei voi osallistua, jos siihen ei anneta mahdollisuutta, sitä ei voi harjoitella tai siihen ei saa tarvitsemaansa apua. Jatka lukemista ”Osallisuutta edistämässä”