Hyvinvointia työstä – “tettiläisenä” Työtiksellä

Mari Murto

Centria-ammattikorkeakoulu kannustaa henkilöstöään osallistumaan työelämän kehittämisjaksolle toisessa organisaatiossa. Centrian sisäisessä työelämän kehittämisjakson ohjeistuksessa kerrotaan tavoitteiksi muun muassa päivittää henkilöstön omaa osaamista ja saada uutta tietoa oman työn ja organisaation toiminnan kehittämiseen. Kehittämisjaksoilta voidaan saada uutta näkemystä muun muassa tämän päivän työelämän kehittymisestä ja muutoksista, työmenetelmistä, käytettävästä teknologiasta, työn organisoitumisesta sekä eri alojen toimintaympäristöistä.

Jatka lukemista ”Hyvinvointia työstä – “tettiläisenä” Työtiksellä”

Centria HealthLabin laitekaruselli tarjoaa helpon tavan kokeilla uutta teknologiaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien arjessa

Heidi Kaartinen
Anu Kamau
Heidi Hintsala

Teknologia tarjoaa monenlaisia ratkaisuja sekä itsenäisen asumisen että hoiva- ja hoitotyön tueksi. Laite- ja sovellusratkaisut eivät usein kuitenkaan ole helposti löydettävissä tai hankittavissa. Centria HealthLab tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uutta teknologiaa yhdessä monialaisen hanketiimin kanssa ennen hankintapäätöstä.

Jatka lukemista ”Centria HealthLabin laitekaruselli tarjoaa helpon tavan kokeilla uutta teknologiaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien arjessa”

Kohti älykkäämpää ostolaskuprosessia

Sari Huhta

Ostolaskujen käsittely on usein taloushallinnon eniten resursseja vievä prosessi (Lahti & Salminen 2014, 52). Sen lisäksi, että ostolaskuprosessi työllistää taloushallintoa, työllistää prosessi myös muuta organisaatiota laskujen tarkastuksen ja hyväksynnän muodossa. Älykäs taloushallinto on termi, johon moni on voinut törmätä muutaman viime vuoden aikana. Artikkelissa käsitellään älykästä taloushallintoa yleisesti, ostolaskuprosessia ja sitä, mihin taloushallinto ja erityisesti ostolaskuprosessin kehitys ovat suuntaamassa tulevaisuudessa.

Jatka lukemista ”Kohti älykkäämpää ostolaskuprosessia”

Onnistunut opinto-ohjaus osa 3: Opinto-ohjauksen arviointi edistää vaikuttavuutta ja suuntaa kehittämistä

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Opinto-ohjaus on verkostomaista yhteistyötä, jota monet eri toimijat yhteistyössä toteuttavat. Opinto-ohjaus on myös korkeakoulun toimintakulttuuriin linkittyvä käsite. Opinto-ohjauksen arvioinnissa on ensin hahmotettava, mitä opinto-ohjauksella tarkoitetaan kyseisessä toimintaympäristössä, mitä tavoitteita sille on asetettu ja millä keinoilla tavoitteisiin pyritään (vrt. tämän artikkelisarjan osat 1 ja 2).

Jatka lukemista ”Onnistunut opinto-ohjaus osa 3: Opinto-ohjauksen arviointi edistää vaikuttavuutta ja suuntaa kehittämistä”

Asiakkaat tyytyväisiä Centrian kirjastopalveluihin – AMK-kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2022

Tomi Virtanen
Marjo Pekola

Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteinen käyttäjäkysely toteutetaan kahden vuoden välein, ja sillä mitataan kirjastopalveluiden käyttöä, palveluiden laatua sekä kirjaston vaikuttavuutta. Vuonna 2022 kyselyyn kerättiin vastauksia 19.9.–14.10. Internetissä vastattavan kyselyn linkkiä jaettiin Centria-ammattikorkeakoulussa Centria-Finnan lisäksi myös Tuudossa, henkilöstön intranetissä sekä sähköpostitse Centrian henkilöstölle ja opiskelijoille.

Jatka lukemista ”Asiakkaat tyytyväisiä Centrian kirjastopalveluihin – AMK-kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2022”

Onnistunut opinto-ohjaus osa 2: Opinto-ohjauksen vaikuttavuus ja tuloksellisuus syntyy yhteistyöllä

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Ohjaus tuo lisäarvoa yksilölle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle (Valtioneuvosto 2020, 10). Opinto-ohjauksen vaikuttavuus korkeakoulussa syntyy moniammatillisella yhteistyöllä, jossa jokainen toimija tuntee ohjauksen tavoitteet sekä omat vastuunsa ja velvollisuutensa. Opinto-ohjauksen onnistumisen edellytyksenä on myös selkeä viestintä, jotta ohjauksen kokonaiskuva, tavoitteet ja toimintakäytänteet ovat ohjauksen toteuttajien tunnistettavissa ja omaksuttavissa. Näiden selkeyttäminen on tämän artikkelin tavoitteena.

Jatka lukemista ”Onnistunut opinto-ohjaus osa 2: Opinto-ohjauksen vaikuttavuus ja tuloksellisuus syntyy yhteistyöllä”

Knowing, Doing, Passing it on – the Bottom-up Safeguarding of Living Heritage in a Nordic Context

Sara Kåll-Fröjdö

The concept of inventory, collecting and revitalization of cultural traditions has slowly given place to a strategy where safeguarding, cherishing, and promoting of the diversity of intangible cultural heritage is important. In this view intangible cultural heritage is traditional, contemporary, and living at the same time. It is inclusive, representative, and community-based with a bottom-up approach.

Jatka lukemista ”Knowing, Doing, Passing it on – the Bottom-up Safeguarding of Living Heritage in a Nordic Context”

Virtuaalista käyttöönottoa ja digitaalisia kaksosia

Tero Kaarlela
Sakari Pieskä
Jari Kaarela

Kehittyvä ja muuttuva maailma vaatii oppilaitoksilta uusien opintojaksojen jatkuvaa suunnittelua, pilotointia sekä mahdollista sisällyttämistä osaksi opetussuunnitelmaa. Centria-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu järjestävät yhteishankkeena Älykäs automaatio -muuntokoulutusta.  Muuntokoulutus on tarkoitettu tekniikan alan insinööreille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan i4.0-teknologioiden osalta.

Jatka lukemista ”Virtuaalista käyttöönottoa ja digitaalisia kaksosia”

Onnistunut opinto-ohjaus osa 1: Opinto-ohjauksen visio ja tavoitteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Opinto-ohjauksella on keskeinen tehtävä koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistämisessä (esim. Valtioneuvosto 2020). Se on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen instrumentti, kun tavoitellaan hyvinvointia ja kilpailukykyä. On väliä, miten opinto-ohjausta järjestetään. Sitä voidaan järjestää vaikuttavasti tai vähemmän vaikuttavasti. Onnistunut opinto-ohjaus parantaa koulutuksen tulosta ja laatua.

Jatka lukemista ”Onnistunut opinto-ohjaus osa 1: Opinto-ohjauksen visio ja tavoitteet Centria-ammattikorkeakoulussa”