Elintarvike- ja maataloussektorin tietoturva kehittyy

Tom Tuunainen

Mies nojaa traktoriin ja selailee kännykkää

Maailman kiihtyvä väestönkasvu (Yhdistyneet kansakunnat 2021) tulee merkittävästi lisäämään elin- ja maataloustarvikkeiden kysyntää. Jotta voimme ruokkia alati kasvavaa ihmiskuntaa, tarvitsemme koko ajan parempaa tuottavuutta. On löydettävä tehokkaampia tapoja tuottaa enemmän vähemmällä tinkimättä kuitenkaan kestävän toiminnan periaatteista. Tehtävä on mammuttimainen, ja se tulee olemaan täysin mahdotonta ilman elintarvike- ja maataloussektorien tietotekniikan merkittävää lisäämistä.

Jatka lukemista ”Elintarvike- ja maataloussektorin tietoturva kehittyy”

Onneksi on olemassa Celia ja saavutettavat kirjat

Taru Fröjdholm
Hannele Myntti

Nainen kuuntelee onnellisen näköisenä äänikirjaa

Lukemisesteinen on henkilö, joka vamman tai sairauden vuoksi ei kykene lukemaan normaalia tekstiä. Suomessa toimii Celia-kirjasto, joka tuottaa saavutettavia äänikirjoja lukemisesteisille. Celia-kirjaston asiakkaaksi voi kirjautua kirjastoissa. Myös Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat hyödyntäneet Celian aineistoja ja oppineet kuuntelemaan oppikirjoja Celianetin kautta. Saavutettavuus ja saavutettavat kirjat sekä tietokoneiden helppokäyttöisyystoiminnot auttavat monen opiskelijan tai lukijan arkipäivää.

Jatka lukemista ”Onneksi on olemassa Celia ja saavutettavat kirjat”

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys VÄKEVÄsti mukana yrittäjyyden polulla

Kaija Arhio

Maapallo ja puu ihmisten käsissä.

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta (VÄKEVÄ) -hankkeen organisoimiin seututiimeihin marraskuussa 2021 ja tammikuussa 2022 kokoontui yhteensä toistasataa opetuksen ja elinkeinoelämän asiantuntijaa pohtimaan hankkeen teemojen sisällyttämistä osaksi Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa. Edustettuina olivat kaikki kouluasteet ja yrittäjyyskasvatuksen tukitoimijat.

Jatka lukemista ”Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys VÄKEVÄsti mukana yrittäjyyden polulla”

IoT Next Phase

The future of IoT includes many development phases. this graph shows many of them.

Jari Isohanni
Marjo Heikkilä
Virve Malkamo
Mikko Himanka
Risto Jurva

The future of IoT includes many development phases. this graph shows many of them.

Over 10 billion internet of things (IoT) devices are sensing, processing, forwarding, storing, analyzing, and sharing data in various applications around the world. The number of IoT devices is growing rapidly, and solutions are deployed to various applications and domains.

Jatka lukemista ”IoT Next Phase”

Liikunta – paras verenpainelääke?

Juuso Jussila

Seniori pitää punaista sydäntä kädessään

Säännöllistä liikunta-aktiivisuutta pidetään yhtenä keskeisimmistä verenpaineeseen vaikuttavista tekijöistä, ja liikunta onkin oleellinen osa kohonneen verenpaineen ehkäisyä, hoitoa ja hallintaa (Eckel ym. 2014; Pescatello, MacDonald & Johnson 2015; Pescatello ym. 2004). Liikuntaa voidaan käyttää esimerkiksi osana elintapahoitoa matalan riskin tapauksissa tai yhdessä lääkehoidon kanssa, jos kohonneen verenpaineen voidaan olettaa aiheuttavan lähitulevaisuudessa myös muita merkittäviä terveysriskejä (ESC/ESH 2018). Tässä artikkelissa luodaan tarkempi katsaus liikunnan merkitykseen kohonneen verenpaineen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Jatka lukemista ”Liikunta – paras verenpainelääke?”

Ajattelun taidoista hiilineutraalissa maailmassa

Aki Suokko

Miehellä pohtiva ilme

Minut kutsuttiin Kemianteollisuus ry:n tilaisuuteen esittämään kommenttipuheenvuoro otsikon ”Millaista ajattelua hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttaminen vaatii” alla. Otsikko tuntui isolta, mutta suostuin silti heti Kemianteollisuus ry:n johtava neuvonantaja Anni Siltasen kutsuun. Olen viiden vuoden ammatillisen opettajaurani aikana tullut monesti pohdiskelleeksi, millaista uutta ajattelua meidän tulisi omaksua, jotta emme ajautuisi uusiin ongelmiin ratkoessamme nykyisiä kestävyyskysymyksiä ilmastonmuutoksen hillinnästä luontokadon pysäyttämiseen.

Jatka lukemista ”Ajattelun taidoista hiilineutraalissa maailmassa”

Eksoskeletonit ja yhteistyörobotit auttavat jaksamaan työssä

Tero Kaarlela
Sakari Pieskä

Piirroskuva eksoskeletonia käyttävästä miehestä.

Eksoskeletonit ovat ulkoisia tukirankoja, jotka tukevat käyttäjäänsä fyysisesti raskaissa tai muuten ergonomisesti huonoissa tehtävissä. Eksoskeletonit ovat useimmille meistä tuttuja elokuvista, kirjallisuudesta ja tietokonepeleistä: Ritarien ja samuraiden haarniskat ovat esimerkkejä varhaisimmista tunnetuista eksoskeletoneista. Haarniskat olivat raskaita kantaa, mutta vastapainoksi ne suojasivat usein käyttäjäänsä vakavalta vammalta. Sci-Fi-elokuvissa ja -peleissä eksoskeletonit ovat huomattavasti monipuolisempia ja suojaamisen lisäksi ne tehostavat käyttäjän fyysisiä ominaisuuksia. Usein sankarit saavat niiden avulla kyvyn lentää ja lähes rajattomat fyysiset voimat.

Jatka lukemista ”Eksoskeletonit ja yhteistyörobotit auttavat jaksamaan työssä”

Esineiden internetin tietoturva

Tom Tuunainen

IoT-laitteet tarjoavat dataa käyttäjälle

Esineiden internetin (Internet of Things, lyhyemmin IoT) laitemäärä on suorastaan räjähtänyt. Uusi ja kehittyvä teknologia on saanut jalansijaa kaikkialla. Sitä käytetään niin teollisuuden ratkaisuissa kuin avoimilla teillä vaeltavissa itsenäisissä ajoneuvoissa. Teknologia muuttaa tapaa, jolla organisaatiot keräävät, vaihtavat, analysoivat ja ekstrapoloivat valtavia tietomääriä ymmärtääkseen paremmin ihan kaikkea. IoT-laitteiden avulla kerätty tieto auttaa myös ymmärtämään kuluttajien käyttäytymistä sekä tehostamaan liiketoimintaa, kuten myös alentamaan käyttökustannuksia ja parantamaan työturvallisuutta.

Jatka lukemista ”Esineiden internetin tietoturva”

The Cybersecurity of Robotic Systems

Tom Tuunainen

Controlling a robot from a tablet computer

The market of intelligent machines, which includes autonomous robots, is growing rapidly (Pfeiffer S. 2016). The IFR report shows that over 3 million industrial robots are already operating in factories around the world (IFR 2021). Robots play a crucial role in our society, and they provide vital help in many different fields, such as the medical, industrial, and agricultural sectors.

Jatka lukemista ”The Cybersecurity of Robotic Systems”

Päätoimittajalta: Kohti vanhaa normaalia

Kuvituskuvassa syksyn satoa korissa

Heidi Kaartinen 

Kuvituskuvassa syksyn satoa korissa

Taas on syksy kääntynyt jo pimeämmälle puolelle, mutta elämä palailee pikkuhiljaa kahden pandemiavuoden jäljiltä uomiinsa ja alkaa näyttää jo vähän valoisammalta. Pitkälle edennyt rokotuskampanja on saanut aikaan sen, että ihmiset ovat voineet palailla työpaikoilleen ja opettelevat uudelleen toimimaan hieman lähempänä toisiaan. Myös etätoimistot muuttuvat taas kodeiksi.

Jatka lukemista ”Päätoimittajalta: Kohti vanhaa normaalia”

Ammattikorkeakoulut työllisyyden kuntakokeilujen vauhdittajina

Paula Oja
Anne Prepula

Kuvituskuvassa kädenpuristus

Jatkuvan oppimisen uudistuksella vastataan työelämän muuttuviin osaamisiin työuran eri vaiheissa. Myös työllisyyden hoito on suuressa muutoksessa, ja työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) ovat siirtymässä kunnille vuoden 2024 aikana. Menossa on työllisyyden kuntakokeiluja, joissa kokeilukunnat vastaavat työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta tietyille kohderyhmille. Kymmenen ammattikorkeakoulun yhteinen JATKUMO-hanke järjesti Ammattikorkeakoulut työllisyyden kuntakokeilujen vauhdittajina -verkkotapahtuman, jossa tarkasteltiin, mitä mahdollisuuksia ammattikorkeakoulut voivat tarjota työllisyyden kuntakokeilujen tueksi ja yhteistyön kehittämiseen työllisyystoimijoille. Tässä artikkelissa on nostettu esiin verkkotapahtuman teemoja  ja tuodaan esiin verkkotapahtumassa esiteltyjä käytännön esimerkkejä yhteistyömahdollisuuksista ja jatkuvasta oppimisesta.  

Jatka lukemista ”Ammattikorkeakoulut työllisyyden kuntakokeilujen vauhdittajina”

Tule mukaan vain! Kom med bara!

Punainen pohjalaistalo ja vehreä pihamaa.

Laura Palovuori
Mona Groop-Sjöholm

Punainen pohjalaistalo ja vehreä pihamaa.

Yhdistyselämää kaikille – Föreningsliv för alla -hanke lähtee siitä, että osallistuminen lisää maahanmuuttajien hyvinvointia. Yhdistyksiä on laidasta laitaan ja niissä voi harrastaa melkein mitä vain. Samanhenkiset ihmiset kokoontuvat ja viihtyvät yhdessä. Yhdistyksille tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että yhdistykset suhtautuvat myönteisesti maahanmuuttajiin potentiaalisina uusina jäseninä.

Jatka lukemista ”Tule mukaan vain! Kom med bara!”

Sairaanhoitajakoulutus – ammattipätevyysdirektiivin säätelemä koulutus

Lakikirja, jonka päällä on silmälasit

Timo Kinnunen

Lakikirja, jonka päällä on silmälasit

Euroopan Unionin asettama ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY), muutos (2013/55/EU), säätelee seitsemän eri ammatin osalta, millaisia minimivaatimuksia koulutukseen tulee sisältyä ja millaista osaamista (tiedot, taidot ja pätevyys) vastavalmistuneen ammattilaisen tulee pystyä osoittamaan. Yksi seitsemästä ammatista on sairaanhoitaja.

Jatka lukemista ”Sairaanhoitajakoulutus – ammattipätevyysdirektiivin säätelemä koulutus”

Seurakunnan oppilaitosyhteistyö murtaa raja-aitoja –merkittävä työmuoto kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumisessa Suomeen

Kuvituskuvassa kansainvälisiä opiskelijoita

Kastell-Klapuri Jonna
Kiuru Helmi
Virkkala Sari

Kuvituskuvassa kansainvälisiä opiskelijoita

Kansainvälistyvä Suomi houkuttelee yhä enenevässä määrin laadukkaan koulutustarjontansa vuoksi ulkomaalaisia korkeakouluopiskelijoita Suomeen opiskelemaan. Moni saapuu myös tarkoituksenaan löytää Suomesta töitä. (Pietilä 2010, 8, 136; Korhonen & Puukari 2017, 46–47.) Ilmiön myötä myös kirkolla on erinomainen mahdollisuus ja uusi kanava osallistua yhteiskunnalliseen kehitykseen ja vaikuttaa siihen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa oppilaitosyhteistyön kautta kansainvälisille opiskelijoille suunnatun yleissivistävän tiedon tarjoamista sekä yhteisöllistä ja integroitumista edistävää toimintaa. 

Jatka lukemista ”Seurakunnan oppilaitosyhteistyö murtaa raja-aitoja –merkittävä työmuoto kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumisessa Suomeen”