Uusia hankkeita, hunajapurkkeja ja ”kuolemanlaakso” – näkymiä European Robotics Forum 2020:sta  

Tero Kaarlela
Esko Sääskilahti

(Kuva: Tero Kaarlela)

European Robotics Forum -tapahtuma tarjoaa parhaan mahdollisen näköalan robotiikan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Tapahtumassa esitellään juuri päättyneet, meneillään olevat sekä tulevat hankkeet. Tapahtuma kokoaa yhteen tutkijat ympäri Eurooppaa vaihtamaan ajatuksia ja ideoimaan ratkaisuja robotiikan haasteisiin. Tämän vuoden tärkeinä teemoina tapahtumassa olivat tekoälyn ja 5G:n tuomat mahdollisuudet robotiikan sovelluksiin, tietoturvan merkitys robotiikassa sekä tutkijoiden vastuullisuus tutkimustulosten julkaisemisessa.    Jatka lukemista ”Uusia hankkeita, hunajapurkkeja ja ”kuolemanlaakso” – näkymiä European Robotics Forum 2020:sta  ”

Monipuolista palvelua Centriasta

Jani Rättyä
Virve Antinoja
Marika Hautala

(Kuva: Janne Heikkilä)

Centrian menestyksekäs palveluliiketoiminta on saavutettu pitkäjänteisellä kehittämis- ja strategiatyöllä sekä toiminta-alueen yrityksiä palvelemalla. Toiminnan laajentuessa palveluja on alettu tarjota sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Artikkeli kokoaa pääpiirteittäin yhteen Centrian laajan palveluvalikoiman, joka jakaantuu kehittämis- ja koulutuspalveluihin. Elinvoimaisella palveluliiketoiminnalla on paljon positiivisia vaikutuksia toimintaympäristöönsä.   Jatka lukemista ”Monipuolista palvelua Centriasta”

Palvelutoiminta luo mahdollisuuksia yhteistyön jatkamiseen hankkeen jälkeen 

Johanna Hautamäki
Kirsi Vuotila

(Kuva: Johanna Hautamäki)

Centria TKI –organisaatiossa toimivan koulutus- ja palvelutiimin kanssa tehtävä palvelutoiminta mahdollistaa monialaiset asiakaskohtaiset toimeksiannot. Esimerkiksi hanketyöskentelynä aloitettu kehittämisyhteistyö yrityksen tai muun organisaation kanssa saa tehokkaan jatkon, kun yhteistyötä voidaan jatkaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perehtyen. Tällöin syvennytään asiakkaan kanssa hankkeen aikana esiintulleisiin lisätarpeisiin ja voidaan suunnitella kehittämistä tulevaisuuteen, esimerkiksi kolmen vuoden tähtäimellä joustavasti ja luottamuksellisesti.
Jatka lukemista ”Palvelutoiminta luo mahdollisuuksia yhteistyön jatkamiseen hankkeen jälkeen ”

Cobotteja, AVR-teknologiaa ja lisättyä todellisuutta kokeilupajassa

Sakari Pieskä 
Esko Sääskilahti 
Jari Kaarela 
Jari Pihlajamäki 

(Kuva: Heidi Kaartinen)

Digiajan tuotantopuisto -hankkeessa Centria aktivoi uusien simulointi-, virtuaali- ja tuotantoteknologioiden kokeilukäyttöä alueen yrityksissä ja organisaatioissa.  Yhtenä keskeisenä toteutusmallina olivat TRINITY H2020-hankkeen ja Kilpailukyvyn avaimet (KILKA) -EAKR-hankkeen kanssa yhteistyönä järjestetyt demonstraatiot, työpajat, seminaarit ja webinaari.   Jatka lukemista ”Cobotteja, AVR-teknologiaa ja lisättyä todellisuutta kokeilupajassa”

Yhteistyörobotti puunjalostusteollisuudessa

Ari Lamberg 

(Kuva: Jouni Vähäsöyrinki)

Serviisi-hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemusta muiden uusien robotiikkasovellusten ohella yhteistyörobottien (englanniksi Collaborative Robot, Cobot) mahdollisuuksista. Hankkeessa tehtävät demonstraatiot perustuvat yritysten esittämiin haasteisiin ja niillä tuotetaan malleja yritysten tuotannon ongelmakohtien ratkomiseksi. Tämä artikkeli kuvaa yhteistyörobotin ja 3D-kameran yhteistyötä puunjalostusteollisuusyrityksen tuotannossa ja se perustuu demonstraatioon, joka järjestettiin Serviisi-hankkeessa syyskuussa 2019 Kokkolassa. Demonstraation tarkoituksena oli tutkia, voidaanko robotin ja kameran yhteistyöllä suorittaa 3Dmittausta sekä mittaustulosten käsittelyä robotin toimiessa.  Jatka lukemista ”Yhteistyörobotti puunjalostusteollisuudessa”

The new technology of trust – Blockchain

Mitha Rachel Jose

The new blockchain technology redefines the way how transactions are happening through internet. It’s a transformation that has already begun. Blockchain has the potential to change the way we buy and sell, interact with government, and verify the authenticity of everything from property to organic vegetables. Blockchain gives everyone a safer and faster way to verify key information and establish trust.  Jatka lukemista ”The new technology of trust – Blockchain”

Automated Translation – a source of comedy or a linguistic power tool?

Mathias Nylund

Centria has recently published a vast series of educational videos on the topic of entrepreneurship in Finland. The video series called “Företagarens videoguide” (The Entrepreneur´s Video Guide) can be found on the Youtube channel with the same name. It consists of 34 episodes and aims at covering the most crucial aspects of private entrepreneurship such as funding, taxation and bookkeeping, just to name a few. Jatka lukemista ”Automated Translation – a source of comedy or a linguistic power tool?”

Sustainable Solution for Electrically and Thermally Conductive Plastic Market

Rathish Rajan
Simo Huhtanen
Juha Junkala
Tuomo Viitala
Antti Takalo
Tero Köyhäjoki
Egidija Rainosalo

Strong biomass availability, the success of the existing forest industry, and the development of new products are the most important factors contributing to the development of the bioeconomy. Utilizing natural fibers in polymer composites can considerably reduce the usage of the polymer and as result usage of oil resources. Renewable and abundant wood-based fillers are used in the production of synthetic or bio-based polymers matrix composites (WPC). The applications of WPC can be expanded to new industries by tailoring properties. In this study, the electrically and thermally conductive wood plastic composites were developed.  Jatka lukemista ”Sustainable Solution for Electrically and Thermally Conductive Plastic Market”

Jouluntoivotukset Bulletinista

Hanna-Riina Aho

Kuva: Pixabay

Pimein aika, vuoden loppu,
töissäkin on kiire, hoppu.
Tuntuu, ettei riitä aika,
pitäis löytää joulun taika,
mistä senkin tähän kaivaa,
kalenteriin tilaa raivaa.

Vaan jos tästä päätös herää,
toppuuteltais tällä erää,
hengähdetään ensin hetki,
tehdään vaikka ulos retki.
Löytyy hetki rauhaa omaa,
hyggeilyynkin, lepoon lomaa.

Maailmaa ei valmiiks saada,
eikä sitä joulu kaada.
Ensi vuonna uusin voimin,
uudistunein mielin toimin,
jatkuu työmme oppimisen tähden,
tutkimuksen vuoksi, kehitystä nähden.

Hyvät joulut lukijalle,
Bulletinin tukijalle.
Ensi vuonna uudet jutut,
aiheet somat, joskus tutut!

Bulletin on Centrialle tärkeä julkaisukanava

Heidi Kaartinen

Centria Bulletin -verkkolehti syntyi vuoden 2017 alkupuolella tarpeesta julkaista tietoa Centriassa tapahtuvista toiminnoista. Kolmessa vuodessa lehti on vakiinnuttanut asemansa ja jokaiseen numeroon on toimitettu kymmenkunta henkilökunnan tuottamaa artikkelia. Aiheina ovat olleet monenlaiset asiat opetuksen arjesta hankemaailman tuloksiin. Jatka lukemista ”Bulletin on Centrialle tärkeä julkaisukanava”

Opinnäytetyö opiskelijan urapolun suuntaajana

Hanna-Mari Pesonen

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on kiinteään työelämäyhteyteen perustuen antaa ammatillisiin asiantuntijatehtäviin suuntaavaa korkeakouluopetusta sekä tukea opiskelijan ammatillista kasvua (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 4§). Tavoitteena on, että ammattikorkeakouluissa koulutetaan työelämän tarpeisiin hyvin työllistyviä osaajia. Tämä tavoite näkyy myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa vuodesta 2021 alkaen työllistymisen laadun rahoitustekijän vahvistumisena. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019.)   Jatka lukemista ”Opinnäytetyö opiskelijan urapolun suuntaajana”

Työelämä muuttuu, muuttuuko osaamisesi?

Leena Toivanen 
Hanna Lahnalampi 

Megatrendit suuntaavat tulevaisuuden työtä kohti monialaista ja merkityksellistä aikaa. Y-sukupolvi, eli 1980-1995-luvulla syntyneet, valtaavat noin puolet työvoimasta jo vuonna 2020. Tämä sukupolvi tuo työelämään mukanaan oman yhteisöllisen, omaehtoisen ja digitaalisuuden kanssa kehittyvän maailmankuvansa. Osaamistarpeet ja kykyjen soveltaminen nousevat avainasemaan työtehtävien muuttuessa digitalisaation myötä. Työelämä kohdistaa yksilöön moniosaajuuden vaatimuksen, joka voi aiheuttaa paineita erityisesti nuorille, jotka ovat siirtymässä työelämään.   Jatka lukemista ”Työelämä muuttuu, muuttuuko osaamisesi?”