Podcast opinnäytetyönä – uusi muoto tuo uutta oppimista

Annukka Kukkola
Markus Korkiakangas
Hanna-Riina Aho

Opinnäytetyö on ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa merkittävä osa tutkintoa. Se on laajuudeltaan 30 op. Keskustelua käydään laajastikin siitä, minkälainen opinnäytetyö voi olla verrattuna tiedeyliopistojen Pro Gradu -töihin. Opinnäytetyön tulee antaa opiskelijalle valmiuksia jatko-opintoihin, ja samaan aikaan sen tulee kiinnittyä vahvasti työelämään ja omaan ammatilliseen kasvuun, sekä olla kytköksissä tki-toimintaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan opinnäytetyötä, jonka tuotoksena syntyi podcast, jota käytetään oppimateriaalina henkilöstöjohtamisen opintojaksolla. 

Jatka lukemista ”Podcast opinnäytetyönä – uusi muoto tuo uutta oppimista”

What is a sustainable business?

Maria Hofman-Bergholm
Sara Kåll-Fröjdö
Athith Sagar

During the last three years we have, within different development projects at Centria University of Applied Sciences, spent time interviewing different types of entrepreneurs. This article will briefly touch upon sustainability and what a sustainable business is, and also provide the reader with some of the good advices the entrepreneurs have shared with us on starting up a new business. But first let’s start with a brief review on what sustainability is and what a sustainable business could be.

Jatka lukemista ”What is a sustainable business?”

Kysely Centrian opiskelijoiden kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan

Janette Korpi
Pauliina Mattila
Sara Kåll-Fröjdö

Syksyllä 2022 tehtiin kysely, jonka tavoitteena oli selvittää Centrian opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan ja auttaa kehittämään Centrian hanketoimintaa tukemaan opiskelijoiden yrittäjyyttä. Kyselyyn tuli 178 vastausta. Tässä tekstissä käymme lyhyesti läpi kyselyn tuloksia ja keskustelemme siitä, miten tuloksia voitaisi hyödyntää TKI-toiminnassa.

Jatka lukemista ”Kysely Centrian opiskelijoiden kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan”

Sujuvuutta väitöskirjaprojektiin – tarkkaile opiskelutapojasi ja kehitä opiskelutekniikoita

Annakaisa Marjokorpi

Väittelin kasvatustieteen tohtoriksi viime vuonna. Opiskeluprosessi opetti, että kiinnittämällä huomiota opiskelutapoihinsa ja hiomalla niitä opiskelu voi olla huomattavasti sujuvampaa ja tuloksellisempaa. Tässä artikkelissa käsittelen, millaisiin seikkoihin kannattaa esimerkiksi kiinnittää huomiota. Kaikki opiskelu- ja oppimisstrategiat eivät suinkaan hyödytä kaikkia, vaan tarvitaan omia kokeiluja ja löytöjä. Tämän tekstin tarkoituksena on kuitenkin antaa esimerkkejä ja viritellä (jatko-)opiskelijaa tarkkailemaan omia opiskelutapojaan ja kehittämään opiskelutekniikoitaan. 

Jatka lukemista ”Sujuvuutta väitöskirjaprojektiin – tarkkaile opiskelutapojasi ja kehitä opiskelutekniikoita”

The New Scam: Pig Butchering

Tom Tuunainen

Digital fraud such as romance scams generate millions of dollars for criminals, and they all start with a whiff of social engineering. The purpose is to trick a victim into doing something unfavorable, such as making a poor investment. Today, a new variation of these schemes, known as pig butchering, is unfortunately on the rise.

Jatka lukemista ”The New Scam: Pig Butchering”

Työntekijäkokemus ja aidosti toimiva hybridityö työnantajien kilpailuvalttina

Rahoittajien logot, Maaseuturahasto, ELY, Svenska kulturfonden ja Keskitien säätiö

Katja Jankens

Rahoittajien logot, Maaseuturahasto, ELY, Svenska kulturfonden ja Keskitien säätiö

Miten teidän työpaikallanne toimii hybridityö? Vai toimiiko se? Ovatko työntekijät tyytyväisiä tilanteeseen, entä johto? Vai onko näistä asioista keskusteltu, tiedättekö toistenne tarpeet ja toivomukset hybridityön suhteen? Ratkaisu, joka toimii yhdelle, voi olla täysin väärä toiselle.

Jatka lukemista ”Työntekijäkokemus ja aidosti toimiva hybridityö työnantajien kilpailuvalttina”