Tehdään sitä mikä toimii – tehdään toisin mikä ei toimi

Helinä Nurmenniemi

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä muutoskyvykkyydestä ja uudistumisesta on tullut menestystekijä organisaatioille. Väitöstutkimukseni innoittamana kiinnostuin resilienssistä, joka tarkoittaa sopeutumiskykyä, itsesäätelyä, tunteiden hallintaa ja myötätuntoa. Resilienssiin liittyvät myös voimavara- ja aikatekijät sekä muutos- ja uudistumiskyky.

Jatka lukemista ”Tehdään sitä mikä toimii – tehdään toisin mikä ei toimi”

Mihin katosivat IT-alan naiset (hetkeksi)

Leena Toivanen

Kun sinulta kysytään, kuka on tärkein IT-alan vaikuttaja maailmalla, kuka tulee ensimmäisenä mieleen? Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk… Entäs tärkein naisvaikuttaja IT-alalla? Mieleen ei tule montaakaan nimeä, liekö yhtään. Miksi IT-alaa pyörittävät pääosin miehet, kun samaan aikaan yli puolet tunnetuimpien IT-alan tuotteiden, kuten Facebookin ja Twitterin, käyttäjistä on naisia? (The Muse)

Jatka lukemista ”Mihin katosivat IT-alan naiset (hetkeksi)”

Kirja-arvostelu: Uusi luokkataistelu – Filosofia ajassa ja sen ilmiöissä

Marko Forsell

Slovenialainen Slavoj Žižek (s. 1949) on aikamme merkittävimpiä filosofeja ja yhteiskuntakriitikoita. Hän hyödyntää filosofiassaan lacanilaista psykoanalyysiä [1] sekä hegeliläistä idealismia [2]. Hänet tunnetaan myös merkittävänä populaarikulttuurin kommentaattorina ja analysoijana. Žižek on poliittinen radikaali, joka haastaa kapitalismin ja neoliberalismin sekä poliittisen oikeiston. Hän on kuitenkin samalla myös vahva vasemmistoliberalismin kriitikko, joka haluaa uudistaa vasemmiston ajattelua.

Jatka lukemista ”Kirja-arvostelu: Uusi luokkataistelu – Filosofia ajassa ja sen ilmiöissä”

Ainetta lisäävän valmistuksen mahdollisuudet tuotannollisissa yrityksissä

Heidi Kaartinen
Tero Köyhäjoki

Ainetta lisäävä valmistus (Additive Manufacturing) tunnetaan yleisemmin nimityksellä 3D-tulostus. Kolmiulotteisia tuotteita perinteisellä tavalla valmistettaessa materiaalia on työstetty vähentämällä sitä erilaisin työstökonein. Nykyteknologia mahdollistaa kuitenkin monenlaisten materiaalien, jopa metallin tulostuksen, jossa esine muodostetaan lisäämällä siihen kerros kerrokselta materiaalia. Centrian hanketoiminnassa tehdään innovatiivisia kokeiluja 3D-tulostimen avulla. Making Regional Manufacturing Globally Competitive and Innovative – TARGET -hankkeen puitteissa tulostimia vertailevaa tulostusyhteistyötä on tehty ruotsalaisten ja norjalaisten tutkijakollegoiden kanssa.

Jatka lukemista ”Ainetta lisäävän valmistuksen mahdollisuudet tuotannollisissa yrityksissä”

Alueelliset arvot ja vastuullinen yrittäjyys – menestymisen vahvuus ja voimavarat

Tuija Tolonen-Kytölä

Ihminen on aina pohtinut hyvään elämään (m.kreik. ethos) liittyviä kysymyksiä. Eettisyyteen liittyvät kysymykset selvittelevät sitä, kuinka tulisi tai olisi hyvä toimia – olipa sitten kyseessä yksilö tai organisaatio. Tässä artikkelissa tarkastelen arvoja ja vastuullisuutta Centria-ammattikorkeakoulun vaikutusalueella toimivien yritysten näkökulmasta.

Jatka lukemista ”Alueelliset arvot ja vastuullinen yrittäjyys – menestymisen vahvuus ja voimavarat”

Puun mahdollisuudet hiilineutraalissa kaupunkirakentamisessa – Forum Wood Building Nordic 2017

Elisa Saarela

Osallistuminen tapahtumaan oli osa Future possibilities for CLT -hanketta. Centria toteuttaa hanketta yhdessä Kemin Digipolis Oy:n, Lapin ammattikorkeakoulun, Luulajan teknillisen yliopiston sekä Ruotsin teknisen tutkimusinstituutin kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa alan toimijoille CLT-rakentamisesta (CLT = Cross Laminated Timber). Centrian tehtävä on auttaa yrityksiä kokeilemaan CLT-materiaalia ja löytämään uusia tuotesovelluksia CLT:lle. Tapahtumaan osallistumisen tavoitteena oli kerätä ajantasaista tietoa tuotekehitysprojekteihin puun mahdollisuuksista kaupunkirakentamisessa.

Jatka lukemista ”Puun mahdollisuudet hiilineutraalissa kaupunkirakentamisessa – Forum Wood Building Nordic 2017”

Centria valmistautuu EU:n tietosuoja-asetukseen

Anita Rättyä

Uusi tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) astui voimaan toukokuussa 2016. Asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018, jonka jälkeen asetusta aletaan soveltaa käytännössä. Siirtymäajan päätyttyä rekisterinpitäjä voi joutua oikeudelliseen vastuuseen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä laiminlyönneistä. Rangaistukset voivat nousta jopa miljooniin euroihin.  Centria-ammattikorkeakoulu valmistautuu EU:n tietosuoja-asetukseen monella tavalla. Centriassa on aloitettu tietosuoja-kehityshanke, jonka tavoitteena on varmistaa, että Centrian tietosuojakäytännöt vastaavat asetuksen vaatimuksia. Lisäksi Centria kouluttaa ja tuottaa tietosuojapalveluja alueen yrityksille.

Jatka lukemista ”Centria valmistautuu EU:n tietosuoja-asetukseen”

Tervehdykset

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, Opetus – ja kulttuuriministeriö

Rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki, Centria-ammattikorkeakoulu

Rehtori emerita Marja-Liisa Tenhunen

Puheenvuorot

Jatka lukemista ”Puheenvuorot”

Lukuja

Ammattikorkeakoulun vaiheet

Henkilöstö

Opiskelijamäärä

Valmistuneet

TKI-volyymi

Hankkeita

Kokonaistuotot

Tulos

Oma pääoma

Vieras pääoma

Aiemmin ilmestyneet Juhlateokset

 

  1. Pentti Jokela. Ammattikorkeakouluopetuksen syntyvaiheet Keski-Pohjanmaalla. Uppkomsten av yrkeshögskoleundervisning i Mellersta Österbotten. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. KPPaino. Kokkola 1998.
  2. Paula Salonen. Välähdyksiä – Glimtar – Reflections. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 10 vuotta. Mellersta Österbottens yrkeshögskola 10 år. Central Ostrobothnia Polytechnic’s 10 th anniversary. ArtPrint Oy. Kokkola 2002.
  3. Paula Salonen ja Jussi Wiirilinna (toim.) Tuulia tulevista – muistoja menneiltä. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 15 vuotta. ArtPrint Oy. Kokkola 2007.
  4. Irja Leppisaari, Riina Kleimola, Esko Johnson (toim.) Kolme säiettä kasvuun: verkkopedagogiikka, koulutusteknologia ja työelämäyhteys. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Oy Fram Ab. Vaasa 2007.

 

Uusi yhteisömuusikkojen erikoistumiskoulutus käynnistyy Centriassa

Kirsti Rasehorn

Centria-ammattikorkeakoulun musiikin koulutus on saanut kunnian tulla valituksi yhdeksi kolmesta tahosta, jossa käynnistyy syyskuussa 2017 uusi yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus. Vuoden mittainen, musiikki- ja hyvinvointialaa yhdistävä koulutus pyrkii kehittämään uusia toimintamuotoja ja työmarkkinoita. Centrian toteutuksessa asiantuntijuutta syvennetään omasta perinteestä kumpuavalla kansanmusiikilla ja yhteisötaiteen osallistavilla menetelmillä. Koulutusavaus on herättänyt valtakunnallisesti laajaa kiinnostusta ja korkeita odotuksia.

Jatka lukemista ”Uusi yhteisömuusikkojen erikoistumiskoulutus käynnistyy Centriassa”

Päätoimittajalta: Ammattikorkeakoulut julkaisevat paljon avoimesti

Avoin julkaiseminen on tuttu toimintatapa ammattikorkeakouluille. Etulinjassa ovat olleet sellaiset yhteishankkeet kuten UAS Journal – AMK-lehti, Amk-kirjastojen Kreodi–verkkolehti sekä ammattikorkeakoulujen varsinainen menestystarina Theseus. Theseuksessa on alusta pitäen voinut julkaista ammattikorkeakoulujen omia julkaisuja opinnäytetöiden lisäksi. Nyt monet ammattikorkeakoulut ovat aloittaneet myös rinnakkaistallennuksen Theseukseen. Centriassakin asia on työn alla.

Jatka lukemista ”Päätoimittajalta: Ammattikorkeakoulut julkaisevat paljon avoimesti”