Jouluntoivotukset Bulletinista

Hanna-Riina Aho

Kuva: Pixabay

Pimein aika, vuoden loppu,
töissäkin on kiire, hoppu.
Tuntuu, ettei riitä aika,
pitäis löytää joulun taika,
mistä senkin tähän kaivaa,
kalenteriin tilaa raivaa.

Vaan jos tästä päätös herää,
toppuuteltais tällä erää,
hengähdetään ensin hetki,
tehdään vaikka ulos retki.
Löytyy hetki rauhaa omaa,
hyggeilyynkin, lepoon lomaa.

Maailmaa ei valmiiks saada,
eikä sitä joulu kaada.
Ensi vuonna uusin voimin,
uudistunein mielin toimin,
jatkuu työmme oppimisen tähden,
tutkimuksen vuoksi, kehitystä nähden.

Hyvät joulut lukijalle,
Bulletinin tukijalle.
Ensi vuonna uudet jutut,
aiheet somat, joskus tutut!

Bulletin on Centrialle tärkeä julkaisukanava

Heidi Kaartinen

Centria Bulletin -verkkolehti syntyi vuoden 2017 alkupuolella tarpeesta julkaista tietoa Centriassa tapahtuvista toiminnoista. Kolmessa vuodessa lehti on vakiinnuttanut asemansa ja jokaiseen numeroon on toimitettu kymmenkunta henkilökunnan tuottamaa artikkelia. Aiheina ovat olleet monenlaiset asiat opetuksen arjesta hankemaailman tuloksiin. Jatka lukemista ”Bulletin on Centrialle tärkeä julkaisukanava”

Opinnäytetyö opiskelijan urapolun suuntaajana

Hanna-Mari Pesonen

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on kiinteään työelämäyhteyteen perustuen antaa ammatillisiin asiantuntijatehtäviin suuntaavaa korkeakouluopetusta sekä tukea opiskelijan ammatillista kasvua (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 4§). Tavoitteena on, että ammattikorkeakouluissa koulutetaan työelämän tarpeisiin hyvin työllistyviä osaajia. Tämä tavoite näkyy myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa vuodesta 2021 alkaen työllistymisen laadun rahoitustekijän vahvistumisena. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019.)   Jatka lukemista ”Opinnäytetyö opiskelijan urapolun suuntaajana”

Työelämä muuttuu, muuttuuko osaamisesi?

Leena Toivanen 
Hanna Lahnalampi 

Megatrendit suuntaavat tulevaisuuden työtä kohti monialaista ja merkityksellistä aikaa. Y-sukupolvi, eli 1980-1995-luvulla syntyneet, valtaavat noin puolet työvoimasta jo vuonna 2020. Tämä sukupolvi tuo työelämään mukanaan oman yhteisöllisen, omaehtoisen ja digitaalisuuden kanssa kehittyvän maailmankuvansa. Osaamistarpeet ja kykyjen soveltaminen nousevat avainasemaan työtehtävien muuttuessa digitalisaation myötä. Työelämä kohdistaa yksilöön moniosaajuuden vaatimuksen, joka voi aiheuttaa paineita erityisesti nuorille, jotka ovat siirtymässä työelämään.   Jatka lukemista ”Työelämä muuttuu, muuttuuko osaamisesi?”

Yhteisesti ja monessa muodossa – Centrian ja Humakin yhteinen yhteisöpedagogikoulutus

Vesa Nuorva 

Syksyllä 2019 käynnistyi Centria-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteinen monimuotokoulutus Centrian Ylivieskan toimipisteessä. Yhteisöpedagogin ammatti kiinnostaa erityisesti ammatinvaihtajia ja siksi monimuotokolutus on ollut kysyttyä. Viimeksi Centria oli aloittanut yhteisöpedagogien monimuotokoulutuksen syksyllä 2015. 

Jatka lukemista ”Yhteisesti ja monessa muodossa – Centrian ja Humakin yhteinen yhteisöpedagogikoulutus”

Hoitosuositukset yhdenmukaistavat hoitokäytäntöjä näyttöön perustuen

Hanna-Mari Pesonen, Centria-ammattikorkeakoulu
Heidi Siira, Oulun yliopisto
Anja Rantanen, Tampereen yliopisto
Mira Palonen, Tampereen yliopisto

Potilailla on oikeus saada tasalaatuista, hyvää hoitoa hoitopaikasta tai hoitotyöntekijästä riippumatta ja terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus soveltaa työssään vaikuttavia, näyttöön perustuvia toimintatapoja. Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä tarkoittaa, että hoitaja käyttää harkitusti ajantasaista ja luotettavaa tietoa potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa niin, että potilaan omat toiveet, hoitoympäristön mahdollisuudet ja hoitotyöntekijän kliininen kokemus tulevat huomioiduiksi. Jatka lukemista ”Hoitosuositukset yhdenmukaistavat hoitokäytäntöjä näyttöön perustuen”

Sairaanhoitajan osaamisen edistäminen ja varmistaminen yleSHarviointi-hankkeen tavoitteina

Hanna-Mari Pesonen

Työelämän ja yhteiskunnan muutokset heijastuvat myös sosiaali- ja terveyspalveluihin, jolloin ammattilaisilta tarvitaan uudenlaista osaamista. Koulutuksella voidaan luoda tulevaisuutta sekä sen haasteisiin vastaavaa laaja-alaista osaamista ja ongelmien ratkaisutaitoa (Luoma-aho & Sulopuisto 2017). Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittämisen hankkeessa (yleSHarviointi-hanke 2018-2020) kehitetään sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen ohjaamisen ja arvioinnin menetelmiä. Tavoitteena on varmistaa, että sairaanhoitajien osaaminen on tulevaisuudessakin riittävää ja tasalaatuista.

Jatka lukemista ”Sairaanhoitajan osaamisen edistäminen ja varmistaminen yleSHarviointi-hankkeen tavoitteina”

Urapolulla eteenpäin – tukea työelämän nivelvaiheisiin

Paula Oja
Maija-Riitta Vuoti

Työelämä on harvoin yhtä samaa putkea ja perinteiset urapolut ovat vähenemässä. Erilaisissa elämäntilanteissa työn tekemisen mahdollisuus vaihtelee ja työuraan tulee muutoksia joko ulkoisten tai sisäisten voimien sanelemana. Työelämän nivelvaiheessa ollaan työtä koskevassa muutostilanteessa. Muutos voi olla helppo siirtyminen työstä toiseen tai se voi olla pidempi työnhakuprosessi, vaatia urasuunnittelua, osaamisen lisäämistä, päivittämistä tai alan vaihtoa. Jatka lukemista ”Urapolulla eteenpäin – tukea työelämän nivelvaiheisiin”

Varjosta valoon – LUmOaVAa kulttuurihyvinvointia

Minna Koivula 

Kuva: Minna Koivula

Mikä olisi vaihtoehtoinen tapa toteuttaa hankkeen päätösseminaari? Miten kertoisimme värikkäästä ja antoisasta kahden ja puolen vuoden matkastamme LUmOaVA-hankkeen parissa? Miten kehittäjäasiakkaiden tarinat pääsisivät parhaiten esille? Päätimme näiden kysymysten siivittämänä järjestää päätösseminaarin viikon mittaisena galleriana Kokkolassa, Kallentorin kauppakeskuksen liiketilassa. Galleria piti sisällään näyttelyn lisäksi eri taiteenalojen ammattilaisten työpajoja. Halusimme rakentaa elämyksellisen ja osallistavan ympäristön, jossa näkyisi hankkeen helmiä matkan varrelta, osallistujien oivalluksia ja osaamista.   Jatka lukemista ”Varjosta valoon – LUmOaVAa kulttuurihyvinvointia”