TKI-opiskelija-assistenttien matka syyskuusta joulukuulle

Kaisa Fält

TKI-opiskelija-assistentit ensimmäisellä työviikolla pöydän ääressä. Vasemmalta oikealle Miro Poikkijoki, Kaisa Fält ja Jan-Mikael Vähä-Kungas.

Ammattiharjoittelu voi olla haasteellinen suoritettava opintojen ohessa. Meillä oli ilo ja kunnia tarttua mahdollisuuteen, jossa TKI-toiminta tarjosi opiskelija-assistentin työtä suoritettavaksi opintojen ohella.

Valikoiduimme syksyn TKI-opiskelija-assistenteiksi hakijoiden joukosta päästen pilotoimaan työtehtävää, jonka ytimessä on lisätä opiskelijoiden tietoutta TKI-toiminnasta, sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuutta työskennellä Centriassa TKI-toiminnan parissa.

Assistenttien esittely

Syksyn TKI-opiskelija-assistentteina toimimme me, Kaisa Fält, toisen vuoden tradenomiopiskelija, sekä Miro Poikkijoki ja Jan-Mikael Vähä-Kungas, joiden opiskelupöydällä ovat toisen vuoden kemiantekniikan opinnot. Assistentin työt alkoivat syyskuun alussa, jolloin tutustuimme Johanna Janssonin ja Jyri Mäkelän opastuksella tuleviin työtehtäviimme sekä lähimpiin esihenkilöihin. Ensimmäiset työviikot kuluivat perehdytyksen, laitteiston käyttöönoton, sekä TKI-toiminnan monimuotoisuuteen tutustuessa. Oli ilo huomata, kuinka nopeasti pääsimme osaksi Centrian lämminhenkistä työyhteisöä, samalla puurtaen opintojemme parissa koulun oppilaina. Harjoittelun ja opintojen yhdistäminen Centrialla oli sujuvaa ja joustavaa. 

Työnkuva

Miron ja Jan-Mikaelin työnkuvaan kuului kemia ja biotaloustiimissä työskentely. Työt alkoivat tulostuslaboratoriossa sekä tutkimuslaboratoriossa, joissa työskentelyyn sisältyi laboratorion avustavat työtehtävät. Kaksikko kertoo työtehtävien olleen mielenkiintoisia ja monipuolisia. Viikkojen kuluessa työtehtävät vaihtelivat sisältäen avustavien töiden ohella muun muassa monipuolisia toimistotöitä, sekä Material Week ja Centria Open -tapahtumiin osallistumisen. Minun työnkuvaani puolestaan kuului viestinnän monipuoliset tehtävät, joissa työ sisälsi hankkeisiin ja laboratorioihin tutustumista Centrian kampuksilla. Tutustumisen tuotoksena syntyi sosiaalisen median materiaalia TKI-toiminnasta Centrian opiskelijoille. Työtehtävät olivat monipuolisia ja mielenkiintoisia, ja ne opettivat paljon TKI-toiminnasta. Viestinnän ohella työtehtäviin kuuluivat myös monipuoliset toimistotyöt, pienimuotoinen Miron ja Jan-Mikaelin avustaminen laboratorioiden siivoustöissä, sekä Centria Open -tapahtuman juontaminen.

Lopputunnelmat

Viikkojen kuluessa talon tavat, sekä centrialaiset kävivät meille tutuiksi, aika lensi kuin siivillä kohti harjoittelun päättymistä. Tämä myös kertonee siitä, että työnteko TKI-toiminnan parissa on ollut meille hyvin mieluisaa. Tämä harjoittelu antoi paljon monipuolista kokemusta, tärkeitä työelämätaitoja, sekä eväitä tulevaisuuteen. Toivottavasti olemme saaneet välitettyä omalta osaltamme tietoa TKI-toiminnasta Centrian opiskelijoille. Joulukuun alkaessa kiitämme tästä mahtavasta kokemuksesta, jätämme tehtävän haikein ja kiitollisin mielin. On aika ojentaa paikat tammikuussa 2024 aloittaville uusille TKI-opiskelija-assistenteille.

Kuvassa TKI-opiskelija-assistentit harjoittelun alussa. Vasemmalta oikealle Miro Poikkijoki, Kaisa Fält ja Jan-Mikael Vähä-Kungas. Kuva: Markus Kunelius 2023.

Kaisa Fält
TKI-opiskelija-assistentti
Centria-ammattikorkeakoulu

Facebooktwitterlinkedinmail