Erilainen työviikko Tilkanmäellä!

Lena Enlund

Centria-ammattikorkeakoulun työntekijänä on oiva mahdollisuus lähteä lyhyelle työelämän kehittämisjaksolle toiseen organisaatioon. Kehittämisjakson tarkoitus on muun muassa päivittää henkilöstön omaa osaamista ja saada uutta tietoa työelämän muutoksista sekä eri alojen toimintaympäristöistä ja työmenetelmistä. Nämä uudet eväät ovat hyödynnettävissä oman työn ja organisaation toiminnan kehittämiseen.  

Tartuin mahdollisuuteen ja sain viettää yhden työviikon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) Helsingin päätoimipisteessä Tilkanmäellä.   

THL on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva valtion itsenäinen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Sen historia ylettyy jopa 200 vuoden taakse Turun Akatemian kollegioon, joten nykyinen laitos on useiden organisaatioiden uudelleen järjestelyn tulos. THL:n päämääriin kuuluvat ennen kaikkea väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen. THL:ssa tuotetaan lakisääteisesti tietoa, jota myös kootaan avoimesti.  THL tuottaa monipuolisesti ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. THL:lla on lukuisia erilaisia tutkimushankkeita ja se osallistuu hallituksen kärkihankkeisiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023.) THL:n tutkimusohjelmat suosivat planetaarista terveyttä ja hyvinvointia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023.) Kyseessä on lähestymistapa, joka identifioi ihmisen olevan osa luonnon kokonaisuutta. Tutkimustyö on myös kansainvälisesti tärkeää ja arvokasta, ja sitä sovelletaan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen. Henkilöstö on osaava ja intohimoisesti työhönsä suhtautuva ja talosta löytyy erinomaiset tietovarannot, joista sain ottaa osaa paikan päällä. Talosta löytyy monen eri alan asiantuntijoita. Esimerkiksi lääke-, terveys- sekä yhteiskuntatieteiden ­­­­­­­­­­­ ja tietoteknologian ammattilaisia, mutta myös tilasto-, oikeuspsykiatrian, bio- ja ympäristötieteiden osaajia­. THL on monien muiden työyhteisöjen tavoin siirtynyt avokonttoreihin. Siellä työskennellään monipaikkaisesti, on mahdollisuudet etätyöskentelyyn ja työajat ovat joustavat.

Vastaanotto THL:ssa oli lämmin ja pääsin hyvin osalliseksi organisaation asiantuntijatyöskentelyyn sekä useisiin sisäisiin suunnittelu- ja valmistelupalavereihin. Sain kulkea erikoissuunnittelija Merja Ikäheimon työskentelyparina. Hän työskentelee Tiedolla johtamisen ja vertaiskehittämisen -yksikössä, ”joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaavia järjestäjiä ja kuntia vaikuttavien ja yhdenvertaisten palvelujen järjestämisessä vertaiskehittämisen, arvioinnin ja tiedolla johtamisen keinoin” (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023).

Merja Ikäheimon Palvelujärjestelmän kehittäminen-tiimi tukee sosiaali- ja terveys -palvelujärjestelmän uudistumista tarjoamalla asiantuntijatietoa ja tukea alueellisille ja kansallisille kehittäjille, ammattilaisille ja eri sidosryhmille.  Hän toimii myös asiantuntijana THL:n ylläpitämässä digitaalisessa Innokylässä, joka on avoimen yhteiskehittämisen kohtaamispaikka. Tällä tavoin hankkeiden tulokset saavat näkyvyyttä aivan uudella tavalla kansallisella tasolla. THL:n päätoimittaja Sari Eskelinen piti hyödyllisen Innokylän ABC -koulutuksen, johon osallistuin. Koin erittäin mielenkiintoiseksi päästä seuraamaan tulevan uuden innovaatio -osaamiskeskuksen suunnitteluvaihetta ja sitä, miten sen kehittämistä viedään eteenpäin. Tämä keskus tulee kuulumaan eurooppalaiseen kontekstiin, Social Innovation Forumiin.

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio -hankkeen asiantuntija Minna Kukkosen kanssa viettämäni aika oli myös antoisa. Aiheinamme olivat osallisuus ja luontolähtöisyys. Sain häneltä tärkeitä vinkkejä hanketyöhön ja kävimme arvokasta ajatustenvaihtoa. Hän kertoi mm. palvelutietovarannosta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptista, HYTE:stä, joka kuuluu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. HYTE-palvelukonseptin tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa ongelmien varhaista tunnistamista. Palvelukonseptin avulla asukkaiden ja ammattilaisten on tarkoitus löytää helposti oman alueensa kuntien ja kolmannen sektorin palveluja ja toimintoja, jotka edistävät hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, terveyttä ja osallisuutta. (Digi- ja väestötietovirasto.)  

Minna Kukkosen näkemys oli, että Centriassa on kehitetty hienoa luontolähtöistä toimintaa. Hyvinvointialueilla kehitetään HYTE-palvelutarjottimia, joihin kerätään palveluita palvelutietovarannosta. Alueilla ei ole kuvattu kovinkaan paljon luontolähtöisiä menetelmiä HYTE-palveluina, joten hän kannusti Centriaa ja yhteistyökumppaneitamme viemään tietoa palveluista palvelutietovarantoon. Näin palvelut on mahdollista löytää myös sitä kautta, kun asukkaille lähdetään palvelutarjottimen avulla etsimään sopivaa palvelua. Kukkonen arvioi, että ensi vuoden alussa julkaistaan arvioitu HYTE-malli luontolähtöisestä toiminnasta. Mallia voi myös hyödyntää tiedon lisäämisen ja levittämisen tukena. Hän toivoi, että valtakunnallisen toimijan antama suositus edistää luontolähtöisen toiminnan levittämistyötä, hankkeissa tehdyn arvioinnin lisäksi. Minna Kukkosen mukaan luontolähtöiset palvelut toki leviävät ja juurtuvat muillakin tavoilla, mutta ehkä tämä on tapa saada niistä tietoa myös heille, jotka eivät vielä tunne toimintaa niin hyvin.

Viikkoon mahtui runsaasti uusia verkostoja, keskusteluita sekä antoisia ja tärkeitä elementtejä. Sain hyvää pohjustusta ja asiantuntijoiden näkökulmia, joita voin hyödyntää tutkimustiimissämme ja hankesuunnittelussa. Erityisesti antoisat keskustelut Tiedolla johtamisen ja vertaiskehittämisen-yksikön kehittämispäällikkö Jenni Heleniuksen kanssa antoivat runsaasti keskeistä taustatietoa. Yhteenvetona voin todeta, että työelämän kehittämisjaksoni oli hyvin mielenkiintoinen, monipuolinen ja onnistunut kokonaisuus.

Lähteet

Digi- ja väestötietovirasto. PTV ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti.  Saatavissa: https://dvv.fi/hyte. Viitattu 3.11.2023.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2023. Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen.   Saatavissa:https://thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/hyvinvointivaikuttajat/tiedolla-johtaminen-ja-vertaiskehittaminen. Viitattu 22.11.2023.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2023. Tietoa meistä. Saatavissa: https://thl.fi/fi/thl/tietoa-meista. Viitattu 7.12.2023.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2023. Tutkimustoiminta THL:ssä. Saatavissa:https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimustoiminta. Viitattu 7.12.2023.

Lena Enlund
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0594

Facebooktwitterlinkedinmail