Sälli-hankkeessa tutkitaan sähköistä liikennettä ammattilaisten näkökulmasta

Pertti Verronen
Jari Kaarela

Sähköiset ajoneuvot sekä hankkeen rahoittajien logot.

Alkuvuodesta 2023 alkaneessa Sähköisen liikenteen lisääminen -hankkeessa tutkitaan hyötyajoneuvoja ja niiden sovellettavuutta tavarakuljetuksiin. Mittaustietoa ja käyttökokemuksia on kerätty hankkeen käytössä olevista täyssähköisistä ajoneuvoista, pakettiautosta ja HCT-puoliperävaunuyhdistelmästä. Tutkimus- ja kehitystyö on edennyt hyvin ja hankkeessa on järjestetty jo useampia siihen liittyviä yleisötapahtumia.

Hankkeen käytännön tekeminen aloitettiin huhtikuussa ja heti alkuvaiheessa toteutettiin ensimmäinen yleisötapahtuma Ylivieskassa. Esillä oli JEDU:n täyssähköpakettiauto sekä koeajettavana täyssähköhenkilöauto. Tapahtumassa oli nähtävillä myös latauslaitteistoja sekä täyssähköinen henkilöauto, josta oli irrotettu akusto. Hankkeen toinen tapahtuma järjestettiin Ylivieskassa DB Schenkerin terminaalilla lokakuussa. Tuolloin yleisön koeajettavissa olivat molemmat JEDU:n täyssähköajoneuvot: Ford eTransit ja Volvon FH Electric -vetoauto. Ajoneuvot olivat päivän aikana aktiivisesti koeajossa. Terminaalin sisällä oli esillä korjaamotoimintaan liittyviä laitteita, pikalatauslaite, erilaisia eksoskeletoneita sekä Centrian mobiili- ja yhteistyörobotteja. Molemmissa tapahtumissa asiantuntijat olivat paikalla kertomassa hankkeesta ja vastaamassa vierailijoiden kysymyksiin.

Kuvassa sähköauton akku.

Suomessa täyssähköajoneuvoja on kuljetusalalla vielä melko vähän, varsinkin kuorma-autokäytössä. Siksi käytännön kautta karttunutta tietoa ja kokemuksia näiden soveltuvuudesta erilaisiin kuljetustehtäviin on niukasti. Tällä hetkellä Suomen latausinfrastruktuuri mahdollistaa henkilö- ja pakettiautojen lataukset hyvin, mutta raskaalle kalustolle tarkoitetun latausinfrastruktuurin tilanne ei vielä ole yhtä suotuisa. Esimerkiksi Volvon kuorma-autojen akusto koostuu useammasta akkupaketista (Volvo 2023) ja luonnollisesti kuorma-autojen tarvitsema yhteenlaskettu kapasiteetti on sähköisiä henkilö- ja pakettiautoja huomattavasti suurempi. Mikäli sähköautoille tarkoitettuja latausasemia hyödynnettäisiin kuorma-autojen lataamiseen, tarkoittaisi tämä vielä pidempiä latausaikoja.

Kuljetusalalla tyypillisesti käytössä oleville polttomoottoriajoneuvoille suunnitellut reittiaikataulut eivät välttämättä sovellu sellaisinaan sähköisille ajoneuvoille. Perinteiselle kalustolle laadituissa aikatauluissa ei ole riittävästi lataukseen vaadittavia taukoja. Täyssähköisiä hyötyajoneuvoja on käytössä enemmän lähiliikenteen kuljetus- ja jakelutehtävissä kuin pitkien välimatkojen kuljetuksissa. SÄLLI-hankkeen keskiössä on täyssähköajoneuvojen soveltuvuuden tutkiminen erilaisille kuljetusreiteille. Sähköajoneuvojen toimintaetäisyyksiin vaikuttavat merkittävästi sääolosuhteet, ajokeli, reitin korkeuserot sekä kuljettajan ajotapa.

Kuvaajasta 1 voidaan havaita, että täyssähköisten pakettiautojen määrät ovat olleet kolmena peräkkäisenä vuonna voimakkaassa kasvussa. Marraskuun 2023 alkuun mennessä täyssähköisiä pakettiautoja oli 2 943 kappaletta tieliikenteessä. Kuorma-autojen määrä on kehittynyt huomattavasti maltillisemmin viime vuosina. Täyssähköisiä kuorma-autoja oli rekisterissä 59 kappaletta marraskuun 2023 alkuun mennessä.

Täyssähköisiä pakettiautoja on ollut 2015 vuonna 129 kappaletta, josta maltillista kehitystä määrässä ollut vuoteen 2020 saakka, jolloin täyssähköisiä pakettiautoja oli 444 kappaletta. Vuosina 2021–2023 ajoneuvokanta on lähes tuplaantunut joka vuosi. Marraskuussa 2023 täyssähköisiä pakettiautoja oli jo 2 943 kappaletta.

Täyssähköisten kuorma-autojen osalta tilanne on ollut maltillisempaa. Vuonna 2015 käytössä oli 1 kuorma-auto ja vuoteen 2019 mennessä 2 kappaletta. Vuonna 2020 näitä oli 7 ja vuotta myöhemmin 9 kappaletta. Vuosina 2022 ja 2023 määrä on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Vuonna 2022 ajoneuvoja oli 25, eli lähes kolminkertainen määrä ja vuonna 2023 marraskuussa 59, eli yli tuplaten vuoden 2022 täyssähköisten kuorma-autojen määrä.

Täyssähköisten linja-autojen osalta kehitys on ollut kuoma-autojen ja pakettiautojen kehityksien välimaastossa. Vuonna 2015 linja-autoja oli 5 kappaletta ja hillityn määrän kasvun seurauksena vuonna 2018 näitä oli 21. Vuonna 2019 määrä lähes kolminkertaistui 62 kappaleeseen ja vuonna 2020 linja-autoja oli kasvanut 87 kappaleeseen. Vuosien 2021 ja 2023 määrä on sittemmin kahdeksankertaistunut. Vuonna 2021 linja-autoja oli 271, vuonna 2022 yhteensä 550 ja päätyen vuoden 2023 marraskuuhun, jolloin määrä oli yhteensä 648 kappaletta.
KUVAAJA 1: Täyssähköisten hyötyajoneuvojen määrän kehitys 31.12.2015 – 2.11.2023 (Autoalan tiedotuskeskus 2023).

Ensimmäisiä tuloksia saavutettu

JEDU:n täyssähköisestä Ford eTransit -pakettiautosta hankkeessa on jo saatu käyttökokemuksia. Niiden myötä on konkreettisesti havaittu, miten erilaiset ajo-olosuhteet ja ajotavat vaikuttavat ajomatkaan. Tämä on tärkeää tietoa, kun myöhemmin hankkeessa ryhdytään luomaan tekoälymallia reitin optimointiin. Kesän 2023 aikana Centriassa kehitettiin mittausohjelmistoa, jonka avulla saatiin ensimmäiset ajonaikaiset mittaustulokset. Mittausohjelmiston kehittäminen jatkuu edelleen, mutta jo saatujen mittaustuloksien avulla on voitu käynnistää tekoälyyn pohjautuvan sovelluksen kehittäminen. Sovelluksen avulla on tarkoitus analysoida ajoneuvosta kerättyä dataa ja sen perusteella optimoida reittejä.

Ryhmähankkeen toteuttajien kokemus, osaaminen ja toimintaympäristöt tukevat toisiaan mahdollistaen kattavan tutkimus- ja kehitystoiminnan. Oulun yliopistolla on pitkäaikainen kokemus raskaiden ajoneuvojen parissa ja yhteistyöstä kuljetusalan kanssa. SÄLLI-hankkeessa Oulun yliopisto mallintaa erilaisia ajoneuvoyhdistelmiä sekä hyödyntää täyssähköisestä kuorma-autosta kerättävää dataa. Tämä mahdollistaa kaluston käytettävyyden vertailun sähkö- ja polttomoottoriajoneuvojen välillä. JEDU osaltaan tutkii latausinfrastruktuuria sekä sitä, millaisia uusia vaatimuksia sähköajoneuvot asettavat sekä korjaamotyöntekijöille että kuljettajille. Kokonaisuutena JEDU rakentaa sähköisen hyötyliikenteen koulutusinfrastruktuurin, jonka avulla tutkimus- ja kehitystyötä voidaan tehdä. Syksyllä 2023 JEDU:lle saapuneen Volvon sähkökäyttöisen vetoauton ja HTC-vaunuyhdistelmän tutkimustyö on vielä aluillaan. Sähkökuorma-auton datasta  saatavia tuloksia on odotettavissa alkuvuodesta 2024.

Sähköisen liikenteen lisääminen (SÄLLI) on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittama hanke, jossa tutkimusorganisaatioina ovat mukana Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU sekä ryhmähankkeen päätoteuttaja Oulun yliopisto. Keskeisinä tavoitteina on löytää mahdollisuuksia alueen logistiikka-alan yrityksien kannattavuuden parantamiseen muun muassa lisäämällä tietoisuutta uusista teknologioista sähköisen liikenteen saralla. Hankkeessa saadulla tiedolla pyritään tukemaan sähköisten hyötyajoneuvon hankintaan liittyvää päätöksentekoa. Pohjois-Pohjanmaan alueen kokonaisilmastopäästöistä on tieliikenteen osuus 22 prosenttia, joten uusiutuvien energialähteiden käytölle on päästöjen vähentämisenkin vuoksi merkittävää tarvetta. (Centria 2023.)

Lähteet

Autoalan tiedotuskeskus. 2023. Sähköautojen määrän kehitys. Saatavissa: https://www.aut.fi/tilastot/autokannan_kehitys/sahkoautojen_maaran_kehitys. Viitattu 24.11.2023.

Centria. 2023. SÄLLI – Sähköisen liikenteen lisääminen. Saatavissa: https://net.centria.fi/hanke/salli/. Viitattu 23.11.2023.

Volvo. 2023. Volvo Trucks sähköajoneuvot. Saatavissa: https://brochures.volvotrucks.com/fi/sahkokuorma-autot/volvo-trucks-sahkoajoneuvot/?page=26. Viitattu 23.11.2023.

Pertti Verronen
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2749

Jari Kaarela
Yliopettaja (tuotantotalous)
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2568

Facebooktwitterlinkedinmail