The 17 sustainable development goals and sustainability – something we all together need to work towards

Maria Hofman-Bergholm

Sustainability and sustainable development are commonly used terms that we all should know and understand the meaning of, but is that a fact or have they just become buzzwords that people don’t really know what they mean as concepts? What was the state of sustainability when the progress of the 17 SDGs was last measured, and what is sustainability?

Flowers on a field
Jatka lukemista ”The 17 sustainable development goals and sustainability – something we all together need to work towards”

Työelämäjaksolla mahdollisuus hoitotyön opettajana kehittymiseen ja verkostoitumiseen

Kirsikankukkia kevätauringossa. Kuva: AdobeStock

Anne Prest

Kirsikankukkia kevätauringossa. Kuva: AdobeStock

Centria-ammattikorkeakoulussa on mahdollistettu opettajien työelämäjaksot. Kehittämiskokeilu toteutettiin vuosien 2021-2023 aikana. Työelämäjaksojen kautta opettajan on mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan, verkostoitua, sekä hakea uutta näkökulmaa käytännön työelämästä opetukseen.

Jatka lukemista ”Työelämäjaksolla mahdollisuus hoitotyön opettajana kehittymiseen ja verkostoitumiseen”

Eihän se ole kuin lähteä lentämään!

Rahoittajan logot ja lentävä drone.

Heidi Kaartinen

Rahoittajan logot ja lentävä drone.

”Ketä minun lennättämiseni muka kiinnostaisi?” ”Dronella sitä lennetään, ei luvilla.” Rehvakkaita toteamuksia on kuultu viime vuosina melko monta kertaa – droneteknologia on saatavilla, se kiinnostaa kaikenikäisiä ja sitä halutaan päästä käyttämään. Harva kuitenkaan tietää, että dronejen lennättäminen on hyvin tarkkaan säädeltyä toimintaa, ja tavallisen kuluttajakäyttäjänkin tulee noudattaa voimassa olevia säädöksiä.

Jatka lukemista ”Eihän se ole kuin lähteä lentämään!”

Uudet teknologiat muokkaavat tietoturvakenttää

Palveluita ajetaan tietokonejärjestelmien avulla ja tietoverkkojen kautta.

Tom Tuunainen

Palveluita ajetaan tietokonejärjestelmien avulla ja tietoverkkojen kautta.

Yritysmaailmassa teknologian rooli on keskeinen ja yritykset hyödyntävät monipuolisesti eri ohjelmistosovelluksia ja tietotekniikkajärjestelmiä tarjotakseen palvelujaan. Nämä ovat tiivis osa ydintoimintoja, joiden tehostaminen on tärkeää kaikille yrityksille. Tätä kenttää ovat mullistaneet uudet teknologiat, kuten laajat kielimallit, jotka avaavat täysin uusia mahdollisuuksia yritystoimintojen optimointiin.

Jatka lukemista ”Uudet teknologiat muokkaavat tietoturvakenttää”

Jatkuva oppiminen haastaa kehittämään työssä oppimisen käytäntöjä ja johtamista

Nainen ja mies tietokoneen äärellä keskustelemassa

Annakaisa Marjokorpi

Nainen ja mies tietokoneen äärellä keskustelemassa

Jatkuva oppiminen on kaikkien huulilla. Teemaa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta.  Päätin ottaa asiasta selvää osallistumalla ”Työssä oppimisen johtaminen” -opintojaksolle, jonka järjesti Metropolia-ammattikorkeakoulu. Kokemus oli oman työn kannalta kiinnostava. Opin mitä on työssä oppiminen ja miksi työssä oppiminen ja sen johtaminen ovat tärkeitä. Sivutuotteena tuli testattua miten toimii CampusOnline-tarjonnan opiskelu.

Jatka lukemista ”Jatkuva oppiminen haastaa kehittämään työssä oppimisen käytäntöjä ja johtamista”

Yhteenveto: Miksi luontokotouttamista?

Vaikuttamisen malli, ei saavutettavassa muodossa.

 Lena Enlund

Kuva nuotiosta ja hankkeen toteuttajien ja rahoittajan logot.

Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään -hankkeessa haettiin ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien maahanmuuttajataustaisten osallisuuden edistämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen konkreettisten luontolähtöisten toimintojen avulla. Hankkeen päämääränä oli lisätä luonnon hyödyntämättömän potentiaalin käyttöä maahanmuuttajataustaisten osalta, koska sitä ei ole hyödynnetty tarpeeksi kotouttamistyön tukena. Tämä artikkeli on yhteenveto hankkeen tuotoksista.

Jatka lukemista ”Yhteenveto: Miksi luontokotouttamista?”

Yritysten, loppukäyttäjien edustajien ja tutkimuslaitosten kokemia hyötyjä ja odotuksia Projekti Alphan yhteistyöstä

Marika Hautala
Ossi Saukko
Marjut Koskela
Tero Kippola

Hankkeen teemakuvia viranomaisista ja Business Finlandin logo.

Projekti Alphan ensimmäinen testaustapahtuma järjestettiin loka-marraskuun vaihteessa Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Konsortion jäsenille oli mielenkiintoista päästä näkemään ja keskustelemaan muiden tutkimusryhmien työstä ja tuloksista sekä siitä, miten jatkossa edetään. Tämä artikkeli perustuu testaustapahtumaan osallistuneiden yritysten, organisaatioiden sekä loppukäyttäjien edustajien haastatteluihin hankkeen tuomista hyödyistä ja odotuksista.

Jatka lukemista ”Yritysten, loppukäyttäjien edustajien ja tutkimuslaitosten kokemia hyötyjä ja odotuksia Projekti Alphan yhteistyöstä”

InnoCluster 0.1 – Inspiration och samarbete som drivkraft för innovation

EU logo och en robot

Katja Jankens
Jimmy Nymark
Johnny Finne

EU logo och en robot

Hur kan vi främja innovationer hos SME-företag? Hur skapa mera samarbete mellan företagen i regionen? InnoCluster 0.1 -projektet har under året 2023 tagit fasta på att skapa flera förutsättningar för innovationer och samarbete i Jakobstadsregionen genom att bjuda in regionens företag till diskussioner kring olika teman och innovativa lösningar, tillverkade av InnoClusters projektpersonal på Centria.

Jatka lukemista ”InnoCluster 0.1 – Inspiration och samarbete som drivkraft för innovation”

Comeasti kohti tulevaa

Anu Kamau
Tarja Mäkitalo

Työpajassa ihmisiä keskustelemassa pöytien ääressä. (Kuvaaja: Anu Kamau)

COMEA-hankkeessa toteutettiin työpajoja, joissa suunniteltiin yhdessä Centria HealthLabin verkoston kanssa Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologiaverkoston toimintaa ja kirkastettiin yhteistä tavoitetta. Hankkeen tuloksena valmistui ensimmäinen Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma.

Jatka lukemista ”Comeasti kohti tulevaa”