Hyviä tuloksia kriittisen viestinnän tutkimuksessa – teknologioiden kenttätestit tärkeässä roolissa

Marika Hautala
Marjo Heikkilä
Pentti Eteläaho
Marjut Koskela

Viranomaisten kriittistä viestintää tutkivassa PRIORITY-hankkeessa tuotettiin arvokasta tietoa tietoliikenneverkkojen ja ICT-teknologioiden, kuten tekoäly, IoT ja 5G-viestintä, hyödyntämisestä aidoissa käyttötilanteissa. Tutkimustyössä otettiin erityisesti huomioon laajakaistapalveluiden saatavuuden haasteet, käyttäjälähtöisyys kriittisen viestinnän erilaisissa tarpeissa, viestinnän turvallisuus, sekä privaattiverkkojen ja kaupallisten verkkojen yhteistoiminta.

Jatka lukemista ”Hyviä tuloksia kriittisen viestinnän tutkimuksessa – teknologioiden kenttätestit tärkeässä roolissa”

Hoitotyön opettajana kehittyminen työelämäjaksoa hyödyntäen

Anne Prest

Hoitotyön opettajana on oltava tietoinen hoitotyössä tapahtuvista muutoksista. Muuttuvat hoitotyön sisällöt vaikuttavat hoitotyön opetukseen nostamalla esille uudenlaisia osaamisen tarpeita ja muutoksia opettajien pedagogisessa ajattelussa. Tässä artikkelissa käyn läpi hoitotyön opettajan osaamisen kehittämisen lähtökohtia, hoitotyön koulutusta, teorian ja käytännön taitojen opettamista ja kokemuksiani työelämäjaksolta Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa.

Jatka lukemista ”Hoitotyön opettajana kehittyminen työelämäjaksoa hyödyntäen”

Headlines – a project promoting innovations and entrepreneurship within the food and health sector

Maria Hofman-Bergholm
Athith Sagar

Bioeconomy is an important and growing sector globally and it refers to an economy that uses renewable natural resources to create industry, energy, products and services. Bioeconomy reduces dependence on fossil natural resources, prevents the depletion of ecosystems and creates new economic growth and new jobs according to the principles of sustainable development. Bioeconomy is based on a production making use of available renewable natural materials in a sustainable manner by developing innovations and technologies.

Jatka lukemista ”Headlines – a project promoting innovations and entrepreneurship within the food and health sector”

Is there a risk on your wrist?

Tom Tuunainen

People worldwide are discovering the convenience of having the power of the internet within reach and smartwatches and all kinds of activity trackers have become very popular. These wearable technologies can be used to control your Internet of Things (IoT) devices, such as air conditioning systems, healthcare appliances, surveillance cameras, refrigerators, and a great deal more. They can also track your fitness activities and health.

Jatka lukemista ”Is there a risk on your wrist?”

Yhteisopettaminen monimuotoisessa viestinnän opetuksessa Centriassa

Katriina Veikkolainen

Viestintä-opintojakso kuuluu jokaisen Centrian opiskelijan opintoihin ensimmäisenä opiskeluvuonna. Opintojaksolla annetaan perusvalmiudet suulliseen ja kirjalliseen viestintään. Opintojaksojen sisällöt ovat hyödyksi sekä opiskelun aikaisessa että työelämässä tapahtuvassa viestinnässä. Olemme alkaneet toteuttaa opintojakson opetusta yhä enemmän kahden opettajan yhteisopettajuutena niin, että toinen vastaa suullisesta ja toinen kirjallisesta osuudesta.

Jatka lukemista ”Yhteisopettaminen monimuotoisessa viestinnän opetuksessa Centriassa”

Sääntöjen mukainen dronetoiminta takaa turvallisuuden

Marjut Koskela
Heidi Kaartinen
Pentti Eteläaho

Droneasetukset määrittävät rajat dronetoiminnalle sekä yksityis- että ammattikäytössä. Asetusten tunteminen ja noudattaminen, sekä lennättäjien ja kaluston rekisteröinti edistävät laitteistojen turvallista käyttöä niiden lisääntyessä. Asetusten tultua voimaan vuoden 2022 alussa dronetoimijoiden – olivatpa he yksityisiä tai yritystoimijoita – tulee toimia niiden puitteissa ja määrittämällä tavalla. Tämä artikkeli avaa voimaantulleita asetuksia ja koostaa yhteen Suomen, Ruotsin ja Norjan dronetoimintaan liittyvät viranomaiset.

Jatka lukemista ”Sääntöjen mukainen dronetoiminta takaa turvallisuuden”

International student exchange creates new opportunities

Tom Tuunainen

Studying abroad opens up new opportunities for the student. The exchange student is usually just on the edge of entering the global job market, and therefore the exposure to different cultures and economies creates a better understanding of what to expect, and also how to best handle various global challenges. The time spent in a foreign country will also help to boost the students’ confidence and self-esteem and strengthen the students’ decision-making skills.

Jatka lukemista ”International student exchange creates new opportunities”

Dronet poronhoidon apuvälineinä

Porot lämpökameran kuvassa

Heidi Kaartinen
Pentti Eteläaho
Marjut Koskela

Syrjäisillä ja usein tiettömillä alueilla toimivat poronhoitajat kohtaavat monenlaisia haasteita toiminnassaan. Usein törmätään tilanteisiin, joissa porojen luokse tulee päästä maastossa nopeasti ja joustavasti, jolloin käytetään monenlaisia kulkuneuvoja, kuten mönkijöitä tai moottorikelkkoja. Arctic Airborne 3D, AA3D-projekti on tutkinut monenlaisia käyttötapauksia, joissa droneja voidaan hyödyntää poronhoidon apuvälineenä ja tärkeänä työkaluna tuomaan lisäarvoa. Tämä artikkeli nostaa esille muutaman mahdollisen ratkaisun dronejen käyttöön poronhoidollisissa tarkoituksissa.

Jatka lukemista ”Dronet poronhoidon apuvälineinä”

Visuaalinen Raamattu tuo evankeliumin näyttävästi nykyaikaan

Visuaalinen Raamattu tuo evankeliumin näyttävästi nykyaikaan

Sari Virkkala
Jani Taivalkoski

Visuaalinen Raamattu tuo evankeliumin näyttävästi nykyaikaan

Visuaalinen Raamattu on internet-sivusto, joka esittelee Raamatun hyvän sanoman eli evankeliumin ytimekkäässä ja audiovisuaalisessa muodossa, vastaten 2020-luvun visuaalisiin tarpeisiin ja älylaitepohjaisiin tottumuksiin. Sivusto tukee itsenäistä totuuden etsimistä, sekä toimii kristillisen opetuksen työvälineenä esimerkiksi rippikoulutyössä. Tämä artikkeli esittelee Visuaalisen Raamatun pääpiirteet, jonka jälkeen otetaan pieni katsaus tämän Centria-ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2022 valmistuneen opinnäytetyön taustaan.

Jatka lukemista ”Visuaalinen Raamattu tuo evankeliumin näyttävästi nykyaikaan”

Junkmail conversations

Olli Isohanni

Have you been curious what happens if you reply to junk mail? We at Centria SecuLab have tested it so that you do not need to! There is usually little or no danger in the process of receiving and opening a spam message, as long as no links are clicked, or any attachments are downloaded.

Jatka lukemista ”Junkmail conversations”

Naturföretagande, ekosystemtjänster och hållbarhet

Maria Hofman-Bergholm
Sara Kåll-Fröjdö

Hållbart företagande handlar om lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang. I den här artikeln lyfter vi fram hållbara lösningar hos 14 naturföretagare i Mellersta Österbotten, Österbotten och Västerbotten. Naturföretagarna kan ses som ambassadörer för hållbarhet och vårt kultur- och naturarv. Att lyfta fram god praxis är ett sätt att marknadsföra tjänster, men också ett sätt att påverka samhället runtomkring och främja en hållbar utveckling.

Jatka lukemista ”Naturföretagande, ekosystemtjänster och hållbarhet”

An object detection application approach to analyze cattle under camera surveillance

A chart of the data flow in a farm system.

Mitha Rachel Jose
Heikki Kaakinen

Cows position recognised by the machine vision

The AgroTeknoa project is carried out in the area of Central Ostrobothnia and the southern part of Northern Ostrobothnia. These areas are one of the most significant livestock production regions in Finland. The project focuses on the introduction of new agricultural technologies and provides knowledge and user experience on new machinery, equipment, and production methods in the field of livestock production. 

Jatka lukemista ”An object detection application approach to analyze cattle under camera surveillance”

Mistä puhutaan, kun puhutaan HyFlexista?

Opiskelijoita keittiön pöydän ääressä ja sohvalla

Anna Pulkkinen

Opiskelijoita keittiön pöydän ääressä ja sohvalla

Opetuksen ja oppimisen kehittämiseen liittyvää keskustelua aktiivisesti seuraavat ovat todennäköisesti törmänneet käsitteeseen HyFlex. HyFlex on lyhenne sanoista Hybrid Flexible, eli joustava hybridiopetus. Käsite on itse asiassa vanha, ensimmäinen määritelmä on noin 15 vuoden takaa, mutta etenkin suomalaisessa korkeakoulupedagogisessa keskustelussa se on aktiivisemmin pompahdellut esiin vasta viime aikoina, ehkäpä Covid-19 -pandemian myötävaikutuksella.

Jatka lukemista ”Mistä puhutaan, kun puhutaan HyFlexista?”

Joutilaisuus, kirja-arvostelu

Nainen ja mies juovat rennosti kahvia

Marko Forsell

Nainen ja mies juovat rennosti kahvia

O’Connor, Brian. 2022. Joutilaisuus: essee filosofiasta. Tampere: niin & näin.

Brian O’Connor kirjoitti kirjan ”Idleness: a philosophical essay” vuonna 2012, ja sen suomensi tänä vuonna Tommi Kakko. O’Brien nostaa ajankohtaisen asian tapetille ja kysyy, miksi joutilaisuus koetaan lähes moraalittomana ja siihen kohdistuu erittäin negatiivinen kaiku. Hän käy läpi joitain keskeisiä filosofisia näkemyksiä joutilaisuutta vastaan ja osoittaa tekstissään, etteivät perustelut välttämättä läpäise tarkempaa tarkastelua.

Jatka lukemista ”Joutilaisuus, kirja-arvostelu”

Olipa kerran podcast – eli kuinka hanke voi viestiä uudella tavalla?

Nainen juoksee kuulokkeet päässä

Mari Murto

Nainen juoksee kuulokkeet päässä

My Way 2 -hankkeen (ESR) tavoitteena on edistää työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista ja tämän haasteen ratkaisuun on koko hankkeen ajan etsitty uudenlaisia – ja erikoisiakin – ratkaisuja. Eräänä keväisenä iltana podcastia kuunnellessaan hankkeen projektipäällikölle tuli idea: mikseipä tehtäisi podcastia hankkeen toiminta-alueen avoimista työpaikoista?

Jatka lukemista ”Olipa kerran podcast – eli kuinka hanke voi viestiä uudella tavalla?”