InnoCluster 0.1 – Inspiration och samarbete som drivkraft för innovation

EU logo och en robot

Katja Jankens
Jimmy Nymark
Johnny Finne

EU logo och en robot

Hur kan vi främja innovationer hos SME-företag? Hur skapa mera samarbete mellan företagen i regionen? InnoCluster 0.1 -projektet har under året 2023 tagit fasta på att skapa flera förutsättningar för innovationer och samarbete i Jakobstadsregionen genom att bjuda in regionens företag till diskussioner kring olika teman och innovativa lösningar, tillverkade av InnoClusters projektpersonal på Centria.

Jatka lukemista ”InnoCluster 0.1 – Inspiration och samarbete som drivkraft för innovation”

Comeasti kohti tulevaa

Anu Kamau
Tarja Mäkitalo

Työpajassa ihmisiä keskustelemassa pöytien ääressä. (Kuvaaja: Anu Kamau)

COMEA-hankkeessa toteutettiin työpajoja, joissa suunniteltiin yhdessä Centria HealthLabin verkoston kanssa Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologiaverkoston toimintaa ja kirkastettiin yhteistä tavoitetta. Hankkeen tuloksena valmistui ensimmäinen Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma.

Jatka lukemista ”Comeasti kohti tulevaa”

Nuorisotilatyö kunnallisen nuorisotyön lippulaivana

Mari Murto
Mona Groop-Sjöholm

Nuorisotila-kyltti keltaisen nuorisotalon seinässä. Hankkeen toteuttajien ja rahoittajan logot.

Nuorisotyön toimintaympäristöt muutoksessa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa, millaisia nuorten kohtaamispaikkoja Pietarsaareen tarvitaan. Asiaa on kartoitettu Pietarsaaren nuorisovaltuustossa, kouluissa sekä nuorisotalojen toiminnassa.

Jatka lukemista ”Nuorisotilatyö kunnallisen nuorisotyön lippulaivana”

Työhyvinvointi on osa kokonaisvaltaista jaksamista myös muutoksissa

Hanna Tölli
Linda Lindroos

Kuvassa on eri-ikäisiä henkilöitä sekä istumassa pöytien äärellä että seisoskelemassa pöytien ympärillä. Henkilöt juttelevat iloisesti keskenään. Lisäksi kuvassa ovat hankkeen logo ja hankerahoittajien logot.


Työhyvinvointi tarkoittaa hyvinvoivaa henkilöstöä, työssä jaksamista niin, että energiaa jää myös vapaa-ajalle, pitkäaikaista sitoutumista, positiivista työilmapiiriä ja tunnetta turvallisesta työympäristöstä. Tämä käy ilmi SustainChange – vastuullisuuden johtaminen ja viestintä pk-yrityksissä -hankkeen koulutuksiin osallistuneille tehdyssä kyselyssä, johon sai vastata sekä suomeksi että ruotsiksi.

Jatka lukemista ”Työhyvinvointi on osa kokonaisvaltaista jaksamista myös muutoksissa”

Vuorovaikutteinen etätyö hyödyttää työntekijää, yritystä ja aluetta 

Nuori mieshenkilö osallistuu kotitoimistollaan Zoom-kokoukseen.

Leni Forsberg
Kati Hyvönen

Nuori mieshenkilö osallistuu kotitoimistollaan Zoom-kokoukseen.

Japanilainen käsite ”ba” tarkoittaa uniikeissa tilanteissa tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta luotuja sisältöjä, joita on mahdotonta toistaa täysin samanlaisena uudestaan. Hankkiutuminen erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin auttaa etätyöntekijää kehittämään uutta. Verkostoituminen ja yhteisöön kuuluminen vaikuttavat positiivisesti myös yritystasolla ja lopulta koko alueen elinkeinoelämän tasolla.

Jatka lukemista ”Vuorovaikutteinen etätyö hyödyttää työntekijää, yritystä ja aluetta ”

Föreningar som resurs i samhället

Mona Groop-Sjöholm
Azra Arnautovic

Psykisk ohälsa bland unga är en stor utmaning för samhället idag och ofta är detta kopplat till utanförskap och ensamhet på olika sätt. Föreningar är en mycket viktig resurs för samhället i detta avseende. I föreningssammanhang får man möta andra, vilket motverkar ensamhet och genom deltagande i ett större sammanhang får man en känsla av mening i tillvaron.

Jatka lukemista ”Föreningar som resurs i samhället”

Myrskyn jälkeen on poutasää

Johanna Hautamäki
Kirsi Palomäki

Hankemaailmassa työskentely voi olla joskus melkoista myräkkää ja olemme saaneet olla osaltamme pyörittämässä yhtä MYRSKY:ä tämän vuoden ajan. MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa on yksi neljästä suurhankkeesta, jotka ovat vuoden 2023 aikana muodostaneet valtakunnallisen kokonaisuuden.

Jatka lukemista ”Myrskyn jälkeen on poutasää”

Robotisoidun hitsauksen kehittämis- ja koulutusinfralla helpotusta metallialan työtehtäviin

Sami Sarlin
Simo Hakala
Pekka Haapala
Janne Pelo

Metallialalla työskentely mielletään usein fyysisesti erittäin raskaaksi ja osittain jopa vanhanaikaiseksi työksi. Kädet ovat milloin minkäkin rasvan, lian ja leikkuunesteen peitossa. Jokin paikka on aina rikki. Selkää särkee, niskoja jomottaa. Kipinät ja jäysteet lentävät, on kuuma ja hiki virtaa. Kuulostaako tutulta?

Jatka lukemista ”Robotisoidun hitsauksen kehittämis- ja koulutusinfralla helpotusta metallialan työtehtäviin”