Jatkuva oppiminen haastaa kehittämään työssä oppimisen käytäntöjä ja johtamista

Nainen ja mies tietokoneen äärellä keskustelemassa

Annakaisa Marjokorpi

Nainen ja mies tietokoneen äärellä keskustelemassa

Jatkuva oppiminen on kaikkien huulilla. Teemaa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta.  Päätin ottaa asiasta selvää osallistumalla ”Työssä oppimisen johtaminen” -opintojaksolle, jonka järjesti Metropolia-ammattikorkeakoulu. Kokemus oli oman työn kannalta kiinnostava. Opin mitä on työssä oppiminen ja miksi työssä oppiminen ja sen johtaminen ovat tärkeitä. Sivutuotteena tuli testattua miten toimii CampusOnline-tarjonnan opiskelu.

Jatka lukemista ”Jatkuva oppiminen haastaa kehittämään työssä oppimisen käytäntöjä ja johtamista”

Erilainen työviikko Tilkanmäellä!

Lena Enlund

Centria-ammattikorkeakoulun työntekijänä on oiva mahdollisuus lähteä lyhyelle työelämän kehittämisjaksolle toiseen organisaatioon. Kehittämisjakson tarkoitus on muun muassa päivittää henkilöstön omaa osaamista ja saada uutta tietoa työelämän muutoksista sekä eri alojen toimintaympäristöistä ja työmenetelmistä. Nämä uudet eväät ovat hyödynnettävissä oman työn ja organisaation toiminnan kehittämiseen.  

Jatka lukemista ”Erilainen työviikko Tilkanmäellä!”

Jotpan rahoittamat hankkeet jatkuvan oppimisen kentällä

Jenni Kåla

Työelämä ja sen vaatimukset ovat jatkuvassa murroksessa. Aiemmin koulutuksessa hankittu osaaminen ei työelämän jatkuvien muutosten virrassa välttämättä enää kannattelekaan, vaan tarvitaan läpi työuran jatkuvaa osaamisen kehittämistä – jatkuvaa oppimista. Centria on tällä hetkellä mukana neljässä eri Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen eli Jotpan rahoittamassa hankkeessa, joissa tavoitteena on tarjota mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen työssä oleville ja työelämän ulkopuolella oleville osaajille, kuten esimerkiksi perhevapailla oleville.

Jatka lukemista ”Jotpan rahoittamat hankkeet jatkuvan oppimisen kentällä”

Digivisio 2030: ICT-hanke vai osaamisen kehittämistä?

Anna Pulkkinen

Korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke alkoi vuonna 2020. Hanke on historiallinen jo siinä suhteessa, että siinä ovat mukana kaikki suomalaiset 38 korkeakoulua ensimmäistä kertaa yhdessä. Tavoitteiden laajuudenkin suhteen hanke on ainutlaatuinen: korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta ja vaatimattomasti maailman parasta korkeakoulupedagogiikkaa (Digivisio 2030).

Jatka lukemista ”Digivisio 2030: ICT-hanke vai osaamisen kehittämistä?”

Työssä käyvän aikuisopiskelijan kokemuksia digiloikasta ja jatkuvasta oppimisesta

Anne Vidjeskog

Reilu vuosi sitten aloitin opiskelut Centrian ylemmässä ammattikorkeakoulussa liiketalousosaamisen linjalla monen muun työelämässä olevan aikuisopiskelijan kanssa. Liiketalouden YAMK-koulutuksessa erikoistutaan liiketoimintaosaamiseen, ja painotus on etenkin liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Jatka lukemista ”Työssä käyvän aikuisopiskelijan kokemuksia digiloikasta ja jatkuvasta oppimisesta”

Joustavia väyliä ammattikorkeakouluopintoihin

Nina Lång

Työelämässä tapahtuvat muutokset haastavat meidät monella tasolla. Emme elä enää maailmassa, jossa yhdessä ja samassa työssä pysytään eläkeikään asti. Suurin osa ihmisistä vaihtaa ammattia työuransa aikana. Toimintatapojen muutos ja teknologioiden kehittyminen, ikääntyvä väestö ja ilmastonmuutos vaativat aivan uudenlaista osaamista.

Jatka lukemista ”Joustavia väyliä ammattikorkeakouluopintoihin”

Verkostoyhteistyöllä laatua ja ketteryyttä yrityskoulutuksiin

Virve Antinoja
Marika Hautala
Neea Similä
Sanna Määttä
Marika Säisä

Kuvituskuvassa etäopiskelija

Elinikäinen oppiminen edellyttää entistä ketterämpiä tapoja korkeakouluilta vastata nopeasti yritysten koulutustarpeisiin. Korkeakoulujen kehittämä SKAALA-verkostomalli mahdollistaa koulutusten tarjonnan joustavasti, laadukkaasti ja resurssiviisaasti. Jatka lukemista ”Verkostoyhteistyöllä laatua ja ketteryyttä yrityskoulutuksiin”

Centria jatkuvan oppimisen aallonharjalla

Kuvituskuvassa opiskelija tietokoneen ja teekupin ääressä

Nina Lång

Kuvituskuvassa opiskelija tietokoneen ja teekupin ääressä

2010-luvun loppupuolella alkoi tietoisuuteemme tihkua uusi termi: ”Jatkuva oppiminen”. Termi herätti sekä innostusta että hämmennystä. ”Eikö meillä ole jo elinikäinen oppiminen?” ”Onko tämä eri asia kuin elinikäinen oppiminen?” ”Pitääkö taas lanseerata uusi termi kuvaamaan vanhoja asioita?” Kaikki ovat relevantteja kysymyksiä. Miksi sitten tarvittiin uusi termi? Ja eroaako se elinikäisestä oppimisesta?

Jatka lukemista ”Centria jatkuvan oppimisen aallonharjalla”