Bulletin on Centrialle tärkeä julkaisukanava

Heidi Kaartinen

Centria Bulletin -verkkolehti syntyi vuoden 2017 alkupuolella tarpeesta julkaista tietoa Centriassa tapahtuvista toiminnoista. Kolmessa vuodessa lehti on vakiinnuttanut asemansa ja jokaiseen numeroon on toimitettu kymmenkunta henkilökunnan tuottamaa artikkelia. Aiheina ovat olleet monenlaiset asiat opetuksen arjesta hankemaailman tuloksiin.

Välillä on saatu lukea myös kirja-arvosteluja ja matkakertomuksia. Tutkimustietoa ja toimintaa kuvaavat artikkelit ovat kartuttaneet Centrian julkaisutiedonkeruuta noin 45 julkaisulla vuodessa. Neljän numeron toimittaminen vuodessa on kuitenkin vaatinut veronsa lehteä oman työnsä ohella toimittavalta toimituskunnalta ja nyt on päätetty kokeilla toisenlaista tapaa. 

Vuoden 2020 alusta Centria Bulletin ilmestyy puolivuosittain kesän kynnyksellä ja marraskuussa. Jatkossa kuhunkin numeroon odotetaan tulevaksi noin 25 artikkelia ja kirjoittajat saavat uudessa julkaisuaikataulussa käytettäväkseen pidemmän ajan viilailla tekstejään. Varsinkin hankkeiden osalta tämä antaa lisäaikaa hankkeessa kehittyville aikaansaannoksille 

Muuten artikkelien kirjoittaminen tapahtuu samaan tyyliin kuin aiemminkin. Tekstin asettelu ja viittaukset ovat Centrian opinnäyteohjeen mukaisia ja pituus noin 1-5 A4-liuskaa 1,5 rivivälillä. Artikkelien viimeinen jättöpäivä, dead line, on noin kaksi viikkoa ennen julkaisuajankohtaa, mutta kirjoitusten toivotaan olevan tuossa vaiheessa jo lähes julkaisuvalmiita. Tekstien oikoluvun ja toimittamisen toteuttaa edelleen toimituskunta. Kirjoittajilta toivotaan erityisesti kuvapankkien materiaalin sijaan myös omia, aiheeseen liittyviä kuvia täsmällisine kuvateksteineen ja kuvaajatietoineen, mikä helpottaa koko julkaisuprosessia ja vähentää jälkikyselyjen määrää. 

Onko sinun työssäsi, opetuksessa, tukipalveluissa, palvelutoiminnassa tai hankkeissa, jotain, josta voisi kirjoittaa artikkelin? Huomasitko raporttia kirjoittaessasi, että aiheesta saisi myös yleisöä kiinnostavan tekstin? Ota yhteyttä toimituksen jäseniin Hanna-Riinaan, Marjoon, Heidiin, Leenaan, Marikaan, Virveen tai Lauraan ja ehdota aihettasi. Kerromme mielellämme, soveltuuko aiheesi Bulletinissa julkaistavaksi ja annamme tukeamme ja vinkkejä kirjoittamiseen. Jokaisen centrialaisen työn tulokset ovat julkaisemisen arvoisia! 

Lisätietoa Bulletiniin kirjoittamisesta löydät Kirjoitusohjeet-osiosta.

Opinnäyteohjeet kirjoituksen ja lähdeviitteiden tueksi löytyvät Centrian kirjaston sivuilta.

Heidi Kaartinen
TKI-asiantuntija, Bulletin-toimituskunnan jäsen
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 729 9951

Facebooktwitterlinkedinmail