Yhteisesti ja monessa muodossa – Centrian ja Humakin yhteinen yhteisöpedagogikoulutus

Vesa Nuorva 

Syksyllä 2019 käynnistyi Centria-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteinen monimuotokoulutus Centrian Ylivieskan toimipisteessä. Yhteisöpedagogin ammatti kiinnostaa erityisesti ammatinvaihtajia ja siksi monimuotokolutus on ollut kysyttyä. Viimeksi Centria oli aloittanut yhteisöpedagogien monimuotokoulutuksen syksyllä 2015. 

Humak on kulttuurintuottajia, tulkkeja ja yhteisöpedagogeja kouluttava eri puolilla Suomea toimiva verkostoammattikorkeakoulu, joka on tiivistänyt rakennettaan viime vuosina. Pohjoisessa Suomessa Humakilla on aikaisemmin ollut toimipisteet Haapavedellä ja Torniossa. Vuonna 2008 lakkautetulla Haapaveden toimipisteellä ja Centrian yhteisöpedagogikoulutuksella oli paljonkin yhteistyötä silloin, kun Centria toimi Raudaskylän kristillisellä opistolla Ylivieskassa. Humakin koulutuksessa on painottunut kunnallisen nuorisotyön lisäksi vahva järjestötyön osaaminen. Centria taas on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, joka antaa valmistuville yhteisöpedagogeille kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden. 

Verkostoa muodostamaan 

Centrian ja Humakin johtajien toimeksiannosta aloitimme yhteisen monimuotokoulutuksen suunnittelun alkuvuodesta 2018. Perusmallinamme on Puitesopimus opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa -sopimus. Centrialla on aiempaa kokemusta mm. Teknologiaosaamisen johtamisen ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.  

Suunnitteluvaiheessa loimme osittain yhteiset opetussuunnitelmat, joihin yhdistimme 60 opintopisteen yhteisten opintojen alueen. Yhteisellä alueella on 30 op Centrian opintoja ja 30 op Humakin opintoja. Humakin opintojen kautta centrialaiset pääsevät tutustumaan mm. järjestötyön toimintoihin ja valmentavaan työotteeseen, humakilaiset taas mm. lastensuojelutyöhön, joka kirkon nuorisotyön ohella Centria yhteisöpedagogikoulutuksen vahva osaamisalue. 

Miksi tällainen yhteistyökokeilu? Pohjoisessa Suomessa nuorisotyön kouluttajien ja toimijoiden yhteistyö on viime vuosina vähentynyt. Erityisesti korkeakoulutasoisesti koulutettujen nuorisotyöntekijöiden verkostoitumista ei ole juuri ollut. Kontaktit ja yhteistyö ovat tulleet satunnaisiksi. Samaan aikaan nuorten elämä on ollut vauhdikkaassa muutoksessa. Muuttoliike kasvukeskuksiin ja etelään, sosiaalinen media, monikulttuurisuus, perhemallien monipuolistuminen, ilmastonmuutos ja muut globaalit huolenaiheet haastavat pohjoisen alueen nuoria ja heidän parissaan toimivia aikuisia. Kahden ammattikorkeakoulun yhteisellä yhteisöpedagogikoulutuksella voitaisiin luoda pohjoisen Suomen alueelle uudenlainen järjestö-, seurakunta- ja nuorisotyön toimijoiden verkosto. 

Rohkeasti kansainvälistymään 

Centrian ja Humakin johtajien toimeksiantoon kuuluu myös kaikille opiskelijoille pakollinen kansainvälinen opintojakso, joka suoritetaan opiskelijavaihdossa ulkomailla. Koska useimmilla monimuoto-opiskelijoilla on perheet ja työpaikat, ei voi edellyttää kaikkien lähtevän vähintään kolmen kuukauden opiskeluvaihtoon tai kahden kuukauden harjoitteluvaihtoon ulkomaille. Tämän vuoksi olemme kehittäneet lyhyen opiskeluvaihdon; Intensiiviviikko keskieurooppalaisessa korkeakoulussa, jolla on ollut ennestään yhteistyötä Humakin ja Centrian kanssa. Tämän viikon ei ole tarkoitus olla pelkkä tutustumismatka, vaan sen aikana opiskellaan yhdessä isäntäkorkeakoulun opiskelijoiden kanssa mm. tekemällä yhteisiä projekteja kansainvälisinä ryhminä. Vastaavasti Humak ja Centria yhdessä monimuotoryhmämme kanssa tulevat järjestämään partnerikorkeakoulun opiskelijaryhmälle intensiiviviikon Suomessa.  

Intensiiviviikkojen aikana hankitaan välineitä vieraalla kielellä toimimiseen, erilaisten kulttuurien kohtaamiseen ja kansainväliseen nuorisotyöhön. Korkeakouluissa kansainvälisyys on voimakkaasti lisääntynyt viime vuosina, mutta monet koulutuksen tutkijat ovat todenneet sen olevan pinnallista ja tarkoittavan usein pelkkää englannin kielen käyttöä. Korkeakoulujen yhteisillä kansainvälisillä intensiiviviikoilla voimme kehittää ja syventää käytännön monikulttuurisuusosaamista. 

Verkkoon, pienryhmiin ja oppimisympäristöön 

Centrialla ja Humakilla on yhteisötoteutuksessa hiukan erilaiset toimintamallit. Molempien korkeakoulujen malleissa painottuu tietoverkko. Molempien yhteisiä 2-3 päivän lähijaksoja on syyskuussa, tammikuussa ja toukokuussa. Centrian ryhmällä on näiden lisäksi omat lähijaksot vielä marraskuussa ja maaliskuussa. Humakin ryhmät hyödyntävät korkeakoulunsa keskitettyjä verkko-opintoja.  

Humakilla on yhteisöpedagogikoulutusta Helsingissä, Nurmijärvellä, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa, ja näillä yhteinen verkko-opintojaksotarjonta, jonka puitteissa myös Centria ja Humakin yhteisiä opintoja suoritetaan. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla Humakin monimuoto-opiskelijoilla on yhteinen aluevalmennusryhmä, jonka vetäjänä toimii lehtori Annikki Kluukeri. Hän on ollut myös Humakin edustajana yhteistoteutuksemme suunnittelussa. 

Centrian ryhmä taas on jaettu neljään pienryhmään, joita johtavat Centrian yhteisöpedagogikoulutuksen lehtorit. Näissä pienryhmissä suoritetaan perusopintoihin kuuluvat korkeakouluopintoihin orientoivat opintojaksot ja saadaan opinto-ohjausta.  

Jokainen Centrian opiskelija on lisäksi tehnyt oppimisympäristösopimuksen jonkun kotiseutunsa seurakunnan kanssa. Oppimisympäristö ei ole pelkkä harjoittelupaikka, vaan siellä on opiskelijalla mahdollisuus saada tuntumaa seurakunnan arkeen toimintavuoden eri aikoina ja kehittää myös tietojaan, taitojaan ja työotettaan keskusteluissa ja yhteistoiminnassa seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisväen kanssa. 

Yhteistyössä kohti innovaatioita 

Centria ja Humak ovat Suomen koulutusmittakaavassa pieniä ammattikorkeakouluja; Humakilla on noin 1500, Centrialla noin 3000 opiskelijaa. Myös yhteisöpedagogiikka on koulutusalana pieni. Juuri pienten toimijoiden yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Kaksi erilaista toimijaa, joilla on riittävästi yhteistä perustaa, voivat yhdessä saada aikaan innovaatioita, jotka tuottavat enemmän kuin kaksi yksittäistä toimijaa. 

Vesa Nuorva
Yliopettaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2640

 

Facebooktwitterlinkedinmail