Päätoimittajalta: Kohti vanhaa normaalia

Kuvituskuvassa syksyn satoa korissa

Heidi Kaartinen 

Kuvituskuvassa syksyn satoa korissa

Taas on syksy kääntynyt jo pimeämmälle puolelle, mutta elämä palailee pikkuhiljaa kahden pandemiavuoden jäljiltä uomiinsa ja alkaa näyttää jo vähän valoisammalta. Pitkälle edennyt rokotuskampanja on saanut aikaan sen, että ihmiset ovat voineet palailla työpaikoilleen ja opettelevat uudelleen toimimaan hieman lähempänä toisiaan. Myös etätoimistot muuttuvat taas kodeiksi.

Jatka lukemista ”Päätoimittajalta: Kohti vanhaa normaalia”

Tule mukaan vain! Kom med bara!

Punainen pohjalaistalo ja vehreä pihamaa.

Laura Palovuori
Mona Groop-Sjöholm

Punainen pohjalaistalo ja vehreä pihamaa.

Yhdistyselämää kaikille – Föreningsliv för alla -hanke lähtee siitä, että osallistuminen lisää maahanmuuttajien hyvinvointia. Yhdistyksiä on laidasta laitaan ja niissä voi harrastaa melkein mitä vain. Samanhenkiset ihmiset kokoontuvat ja viihtyvät yhdessä. Yhdistyksille tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että yhdistykset suhtautuvat myönteisesti maahanmuuttajiin potentiaalisina uusina jäseninä.

Jatka lukemista ”Tule mukaan vain! Kom med bara!”

Ammattikorkeakoulut työllisyyden kuntakokeilujen vauhdittajina

Paula Oja
Anne Prepula

Kuvituskuvassa kädenpuristus

Jatkuvan oppimisen uudistuksella vastataan työelämän muuttuviin osaamisiin työuran eri vaiheissa. Myös työllisyyden hoito on suuressa muutoksessa, ja työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) ovat siirtymässä kunnille vuoden 2024 aikana. Menossa on työllisyyden kuntakokeiluja, joissa kokeilukunnat vastaavat työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta tietyille kohderyhmille. Kymmenen ammattikorkeakoulun yhteinen JATKUMO-hanke järjesti Ammattikorkeakoulut työllisyyden kuntakokeilujen vauhdittajina -verkkotapahtuman, jossa tarkasteltiin, mitä mahdollisuuksia ammattikorkeakoulut voivat tarjota työllisyyden kuntakokeilujen tueksi ja yhteistyön kehittämiseen työllisyystoimijoille. Tässä artikkelissa on nostettu esiin verkkotapahtuman teemoja  ja tuodaan esiin verkkotapahtumassa esiteltyjä käytännön esimerkkejä yhteistyömahdollisuuksista ja jatkuvasta oppimisesta.  

Jatka lukemista ”Ammattikorkeakoulut työllisyyden kuntakokeilujen vauhdittajina”

Seurakunnan oppilaitosyhteistyö murtaa raja-aitoja –merkittävä työmuoto kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumisessa Suomeen

Kuvituskuvassa kansainvälisiä opiskelijoita

Kastell-Klapuri Jonna
Kiuru Helmi
Virkkala Sari

Kuvituskuvassa kansainvälisiä opiskelijoita

Kansainvälistyvä Suomi houkuttelee yhä enenevässä määrin laadukkaan koulutustarjontansa vuoksi ulkomaalaisia korkeakouluopiskelijoita Suomeen opiskelemaan. Moni saapuu myös tarkoituksenaan löytää Suomesta töitä. (Pietilä 2010, 8, 136; Korhonen & Puukari 2017, 46–47.) Ilmiön myötä myös kirkolla on erinomainen mahdollisuus ja uusi kanava osallistua yhteiskunnalliseen kehitykseen ja vaikuttaa siihen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa oppilaitosyhteistyön kautta kansainvälisille opiskelijoille suunnatun yleissivistävän tiedon tarjoamista sekä yhteisöllistä ja integroitumista edistävää toimintaa. 

Jatka lukemista ”Seurakunnan oppilaitosyhteistyö murtaa raja-aitoja –merkittävä työmuoto kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumisessa Suomeen”

Sairaanhoitajakoulutus – ammattipätevyysdirektiivin säätelemä koulutus

Lakikirja, jonka päällä on silmälasit

Timo Kinnunen

Lakikirja, jonka päällä on silmälasit

Euroopan Unionin asettama ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY), muutos (2013/55/EU), säätelee seitsemän eri ammatin osalta, millaisia minimivaatimuksia koulutukseen tulee sisältyä ja millaista osaamista (tiedot, taidot ja pätevyys) vastavalmistuneen ammattilaisen tulee pystyä osoittamaan. Yksi seitsemästä ammatista on sairaanhoitaja.

Jatka lukemista ”Sairaanhoitajakoulutus – ammattipätevyysdirektiivin säätelemä koulutus”

Projektet Nordic Nature Health Hub presenterar ”Naturföretagarens guide till naturens hälsoeffekter och ett hållbart företagande” – en handbok för naturföretagare

Kuvituskuva

Maria Hofman-Bergholm
Sara Kåll-Fröjdö

Kuvituskuva

Naturföretagarens guide till naturens hälsoeffekter och ett hållbart företagande är en handbok för var och en som vill lära sig lite om naturens hälsoeffekter och förnaturföretagare som vill göra sin verksamhet hållbar såväl ekologiskt som ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Jatka lukemista ”Projektet Nordic Nature Health Hub presenterar ”Naturföretagarens guide till naturens hälsoeffekter och ett hållbart företagande” – en handbok för naturföretagare”

Moniammatillisten suursimulaatioharjoituksien avulla kohti syvällisempää oppimista

Nuken käyttö hoitosimulaatiotilanteessa

Teija Honkonen
Hanna Peltoniemi
Anna Ollikainen

Simulaatioharjoituksen osallistujat paloauton edessä

Tämä artikkeli käsittelee moniammatillisen koulutusalojen välisen simulaation sekä moniammatillisen suuronnettomuusharjoituksen merkitystä opiskelijoiden oppimiseen. Artikkelissa tuodaan esille näkökulmaa ja Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemusta moniammatillisesta suuronnettomuusharjoituksesta opetusmenetelmänä ja siitä, miten simulaatioharjoituksilla päästään kohti syvällisempää oppimista ennen työelämään siirtymistä.

Jatka lukemista ”Moniammatillisten suursimulaatioharjoituksien avulla kohti syvällisempää oppimista”

Uudet älymaatalouden teknologiat testikentällä

Marika Hautala
Marjo Heikkilä
Tero Kippola
Marjut Koskela
Ossi Saukko

Drone lentää traktorin edessä.

Tulevaisuuden maatalous tarvitsee luotettavaa ja matalaviiveistä tietoliikennepalvelua älykkäiden ratkaisujen rakentamiseen. Erityisesti älymaataloudessa on paljon tietoliikennettä, jonka toiminnan varmistaminen on haasteellista.  Maa- ja metsätaloustoiminnassa esimerkiksi käsiteltävän tiedon suuri määrä, integroidut tietojärjestelmät ja reaaliaikavideon siirto tarvitsevat kunnolliset tietoliikenneyhteydet viiveettömään tiedonsiirtoon.  Maaseudulla voi olla tarvetta myös täydentäville tietoliikenneverkkoratkaisuille, jotka takaavat älymaatalouden tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisen. Erilaisilla älymaatalouden teknologioilla voidaan parantaa harvaan asutun maaseudun elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.

Jatka lukemista ”Uudet älymaatalouden teknologiat testikentällä”

Etätyö – työhyvinvoinnin musta meduusa?

Kannettava tietokone syksyisessä mentässä kannon nokassa

Jouko Mäki-Korvela

Kannettava tietokone syksyisessä mentässä kannon nokassa

Musta meduusa on erityisesti Tyyneltämereltä löytyvä isokokoinen ja vanha meduusalaji, jonka runsautta on alettu käsittää vasta hiljattain. Musta meduusa -metaforaa käytetään usein tilanteessa, jossa me näemme ja tunnistamme mahdollisen ongelman tai ilmiön, mutta se osoittautuu huomattavasti monimutkaisemmaksi, vaikeammaksi ja epävarmemmaksi kuin alun perin olimme ajatelleet.

Jatka lukemista ”Etätyö – työhyvinvoinnin musta meduusa?”

Ammattikorkeakoulut luovat tulevaisuutta

Opiskelijat yhteistyössä

Tom Tuunainen

Opiskelijat yhteistyössä

Osaaminen on avain elinvoimaan, ja koko maan tulevaisuus rakentuu sen varaan. Osaamisen avulla ponnistetaan kohti taloudellista kasvua sekä kestävää kehitystä ja valoisaa tulevaisuutta. Oma kansallinen tiedeyhteisömme, jonka kärjessä on Centria-ammattikorkeakoulun oma tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyksikkö, luo muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ainutlaatuista osaamista, jota eri organisaatiot tarvitsevat uudistuakseen ja kasvaakseen. Tämän toiminnan pääpainopiste on koko ajan siirtynyt lähemmäs käytännön ratkaisujen löytämistä ja eri organisaatioiden auttamista. Toimintaa näyttäisi rajoittavan ainoastaan raha.

Jatka lukemista ”Ammattikorkeakoulut luovat tulevaisuutta”

Centria tarjoaa pelialan opetusta myös tulevaisuudessa

Marika Hautala
Ville Autio

Nippon Papu -pelin pelikuvitusta

Centriassa on kehitetty aktiivisesti pelialaa viime vuosien aikana. Yksi merkittävimmistä hankkeista kehityksen saralla on ollut Peliteollisuuden kehittäminen ja vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke (myöh. PeKeVa-hanke), joka alkoi tammikuussa vuonna 2018 ja päättyi vuoden 2021 toukokuussa. Hankkeen päätavoitteita olivat elinkelpoisten pelinkehitystiimien tuottaminen ja pelialan kehityksen tukeminen Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Jatka lukemista ”Centria tarjoaa pelialan opetusta myös tulevaisuudessa”

OT ja IT ovat lopultakin yhdistymässä, mutta se luo uusia tietoturvahaasteita

Kuvituskuva tietoturvasta

Tom Tuunainen

Kuvituskuva tietoturvasta

Operatiivinen teknologia (OT) on keskeinen osa teollisuuden hallintajärjestelmiä, ja sillä tarkoitetaan perinteisesti ohjelmistoja sekä laitteita, joita käytetään fyysisten tuotteiden valmistukseen. Kyseistä teknologiaa käytetään nykyään toki myös huomattavasti laajemmin, ja se on erottamaton osa voimalaitosten ja julkisen liikenteen ohjausratkaisuja. Informaatioteknologiaa (IT) on teollisuudessa vuorostaan perinteisesti käytetty lähinnä tukitoimintoihin ja raportointeihin.

Jatka lukemista ”OT ja IT ovat lopultakin yhdistymässä, mutta se luo uusia tietoturvahaasteita”