Opiskelijoiden onnistunut ohjaus: Ohjaus- ja hyvinvointityön kehittäminen Centria-ammattikorkeakoulussa 2022–2023

Annakaisa Marjokorpi

OKM logo ja tyytyväinen opiskelija

Tässä artikkelissa kuvaan ”ONNI – opiskelijoiden onnistunut ohjaus” -hankkeen toteutunutta toimintaa ja tuloksia Centria-ammattikorkeakoulussa ajalla 1.1.2022–31.12.2023. Kehittämistyötä on rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisrahoituksella. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa ohjaus- ja hyvinvointipalveluja sekä verkostoja ja vaikuttaa näin positiivisesti opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja hyvinvointiin.

Jatka lukemista ”Opiskelijoiden onnistunut ohjaus: Ohjaus- ja hyvinvointityön kehittäminen Centria-ammattikorkeakoulussa 2022–2023”