Hyviä tuloksia kriittisen viestinnän tutkimuksessa – teknologioiden kenttätestit tärkeässä roolissa

Marika Hautala
Marjo Heikkilä
Pentti Eteläaho
Marjut Koskela

Viranomaisten kriittistä viestintää tutkivassa PRIORITY-hankkeessa tuotettiin arvokasta tietoa tietoliikenneverkkojen ja ICT-teknologioiden, kuten tekoäly, IoT ja 5G-viestintä, hyödyntämisestä aidoissa käyttötilanteissa. Tutkimustyössä otettiin erityisesti huomioon laajakaistapalveluiden saatavuuden haasteet, käyttäjälähtöisyys kriittisen viestinnän erilaisissa tarpeissa, viestinnän turvallisuus, sekä privaattiverkkojen ja kaupallisten verkkojen yhteistoiminta.

Jatka lukemista ”Hyviä tuloksia kriittisen viestinnän tutkimuksessa – teknologioiden kenttätestit tärkeässä roolissa”