Naturföretagande, ekosystemtjänster och hållbarhet

Maria Hofman-Bergholm
Sara Kåll-Fröjdö

Hållbart företagande handlar om lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang. I den här artikeln lyfter vi fram hållbara lösningar hos 14 naturföretagare i Mellersta Österbotten, Österbotten och Västerbotten. Naturföretagarna kan ses som ambassadörer för hållbarhet och vårt kultur- och naturarv. Att lyfta fram god praxis är ett sätt att marknadsföra tjänster, men också ett sätt att påverka samhället runtomkring och främja en hållbar utveckling.

Jatka lukemista ”Naturföretagande, ekosystemtjänster och hållbarhet”