Salainen sotatanner – kybervaikuttamisen kenttä

Tom Tuunainen

Sosiaalinen media on tehokas vaikuttamisen väline. Sen avulla on mahdollista muokata yhteiskunnan ja ihmisten käyttäytymisiä sekä yleistä mielipidettä. Twiittaamalla mielipiteen tai jakamalla julkaisun voimme vaikuttaa ja vakuuttaa muut mielipiteellämme. Näiden ja muiden kybermaailman työkalujen ja -menetelmien käyttöä yleisen mielipiteen manipuloimiseen kutsutaan kybervaikutustoiminnaksi, ja kyseisellä toiminnalla voi olla monia eri tarkoitusperiä.

Jatka lukemista ”Salainen sotatanner – kybervaikuttamisen kenttä”