Föreningsutveckling i fokus

Mona Groop-Sjöholm
Malin Winberg

Illustrationsbild

Den frivilliga sektorn har en väldigt viktig funktion i samhället. Därför är föreningar värda att satsas på. Föreningar skapar gemenskap och välmående, samt agerar som intressebevakare och är en grogrund för nya idéer. Den frivilliga sektorn har arbetat fram många viktiga samhälleliga förändringar. Föreningsformen erbjuder en möjlighet att mötas frivilligt och otvunget och det i sin tur ger tillfällen för kreativitet och innovativt tänkande. I Österbotten finns en stark tradition av föreningsengagemang.  Projektet TALKO Österbotten vill ge föreningar stöd och hjälp för att kunna blomstra i sin verksamhet.

Jatka lukemista ”Föreningsutveckling i fokus”