Man lär sig så länge man lär andra – Möten med internationella studerande

Jenny Jansson

Illustrations foto

Ett litet barn lär sig om sin omgivning och om sig själv i samspel med andra. Inlärningen tar inte slut bara för att vi blir äldre, men den sker kanske lite långsammare, eftersom vi kan bli bundna i våra förutfattade idéer. En fördel med att jobba som lärare är att man får träffa många olika människor och ofta delar de med sig av sina tankar under studiernas gång. Vi lär så länge vi lever och jag skulle vilja påstå, att vi framför allt lär oss så länge vi lär andra. Jag vill berätta om vad internationella studerande lärt mig om mitt eget land och min egen kultur. Jatka lukemista ”Man lär sig så länge man lär andra – Möten med internationella studerande”