New customer-oriented practices and products for the social and health care industry

Testing the virtual environments

Heidi Kaartinen
Heidi Hintsala

Testing the virtual environments

Technology-driven products and services are popping up like mushrooms in the rain, but what are the processes behind their development and how can they meet the needs of the social and health care sector? The HIPPA-Remote project has studied and supported user-driven, health-safe and resource-wise product development in the social and health care sector by companies and service providers through remote and hybrid development services.

Jatka lukemista ”New customer-oriented practices and products for the social and health care industry”

”Mä haluun lisää näitä Hubletti-juttuja!”

Minna Kauppinen
Kati Immonen
Anu Kamau
Heidi Hintsala
Ulla Jämsä

Kuvassa on työntekijä ja kehitysvammainen asiakas käyttämässä yhdessä Hubletin tablettipalvelua.

Digitaaliset palvelut muuttuvat ja niitä kehitetään asiakaslähtöisemmiksi, minkä yhteydessä kehitysvammaiset asiakkaat ja heidän tarpeensa voivat jäädä huomioimatta. Kehitysvammaisilla on yksilöllisiä erityistarpeita, jotka vaikuttavat digitaalisten palvelujen käyttämiseen. Digitaalisten palvelujen saavutettavuuden ja käyttäjäystävällisyyden kehittäminen on hedelmällisintä silloin, kun sitä tehdään yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

Jatka lukemista ””Mä haluun lisää näitä Hubletti-juttuja!””

Hyvinvointi- ja terveysteknologian laitedemonstraatiot TKI-integroidun oppimisen mahdollistajana terveysalalla

Hanna-Mari Pesonen
Heidi Hintsala

Tässä artikkelissa kuvaamme kokemuksiamme hyvinvointi- ja terveysteknologialaitteiden demonstraatioista terveysalan koulutuksessa. Laitedemonstraatiot toteutettiin yhdessä terveysalan opettajien ja RoboSote-hankkeen työntekijöiden kanssa. Kokemuksemme ja saamamme palautteet rohkaisevat jatkamaan ja monipuolistamaan yhteisöllistä ja avointa TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiota.

Jatka lukemista ”Hyvinvointi- ja terveysteknologian laitedemonstraatiot TKI-integroidun oppimisen mahdollistajana terveysalalla”

Centria HealthLabin laitekaruselli tarjoaa helpon tavan kokeilla uutta teknologiaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien arjessa

Heidi Kaartinen
Anu Kamau
Heidi Hintsala

Teknologia tarjoaa monenlaisia ratkaisuja sekä itsenäisen asumisen että hoiva- ja hoitotyön tueksi. Laite- ja sovellusratkaisut eivät usein kuitenkaan ole helposti löydettävissä tai hankittavissa. Centria HealthLab tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uutta teknologiaa yhdessä monialaisen hanketiimin kanssa ennen hankintapäätöstä.

Jatka lukemista ”Centria HealthLabin laitekaruselli tarjoaa helpon tavan kokeilla uutta teknologiaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien arjessa”

Harjoittelu Centrian TKI-hankkeessa

Johanna Kesti

Harjoittelun suorittaminen TKI-hankkeessa tarkoittaa opiskelijalle kahta jonkin verran erilaista roolia saman organisaation sisällä. Tämän ei kuitenkaan tarvitse merkitä ristiriitaa, vaan nämä eri roolit voivat täydentää toisiaan.  Pohjimmiltaan sekä tavallisen opiskelun että harjoittelun päämäärä on samansuuntainen, eli kehittyä paremmaksi ja ammattitaitoisemmaksi osaajaksi omalla alalla.

Jatka lukemista ”Harjoittelu Centrian TKI-hankkeessa”

Opiskelijat oppivat käytännön työelämää monialaisissa projektitöissä

Marika Hautala
Teija Muuraiskangas
Heidi Hintsala

Kuvituskuvassa opiskelijat paistavat makkaraa

Centriassa toteutettiin toukokuun ja syyskuun alun 2020 välisenä aikana Summer Workshop, jossa osallistujat pääsivät kartuttamaan osaamistaan käytännönläheisten projektien parissa. Toimeksiannot saatiin Centrian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan piiristä sekä Keski-Pohjanmaan alueen yrityksiltä. Sisältö, tehtävät ja työskentelytavat pyrittiin simuloimaan Summer Workshop -opiskelijoille konkreettista työelämää vastaaviksi. Jatka lukemista ”Opiskelijat oppivat käytännön työelämää monialaisissa projektitöissä”

Etäteknologioista apua suositustenmukaiseen sosiaaliseen etäisyyteen tautiepidemian aikana

Heidi Kaartinen 
Heidi Hintsala 

Erilaisten teknologiasovellusten käyttöönotto on viime vuosina lisääntynyt sekä tarjonnan kasvaessa että hoitoalan työvoimapulan lisääntyessä. COVID-19 -epidemia kuormittaa sote-toimijoita ja etäteknologioiden käytölle on nyt aivan uudenlaista tarvetta. Nopeasti ja helposti käyttöön otettavia ratkaisuja kaivataan. RoboSote-hanke ja Ikäteknologiaverkosto keräsivät sidosryhmiltään kyselyllä suosituksia erilaisista sovelluksista, joiden käyttö helpottaa hoitotyötä ja yhteydenpitoa pandemian aikana. Vastauksia tuli runsaasti ja tämä artikkeli vetää yhteen kyselyn tulokset.  Jatka lukemista ”Etäteknologioista apua suositustenmukaiseen sosiaaliseen etäisyyteen tautiepidemian aikana”