Työelämäjaksolla mahdollisuus hoitotyön opettajana kehittymiseen ja verkostoitumiseen

Kirsikankukkia kevätauringossa. Kuva: AdobeStock

Anne Prest

Kirsikankukkia kevätauringossa. Kuva: AdobeStock

Centria-ammattikorkeakoulussa on mahdollistettu opettajien työelämäjaksot. Kehittämiskokeilu toteutettiin vuosien 2021-2023 aikana. Työelämäjaksojen kautta opettajan on mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan, verkostoitua, sekä hakea uutta näkökulmaa käytännön työelämästä opetukseen.

Jatka lukemista ”Työelämäjaksolla mahdollisuus hoitotyön opettajana kehittymiseen ja verkostoitumiseen”

Moniammatillisten suursimulaatioharjoituksien avulla kohti syvällisempää oppimista

Nuken käyttö hoitosimulaatiotilanteessa

Teija Honkonen
Hanna Peltoniemi
Anna Ollikainen

Simulaatioharjoituksen osallistujat paloauton edessä

Tämä artikkeli käsittelee moniammatillisen koulutusalojen välisen simulaation sekä moniammatillisen suuronnettomuusharjoituksen merkitystä opiskelijoiden oppimiseen. Artikkelissa tuodaan esille näkökulmaa ja Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemusta moniammatillisesta suuronnettomuusharjoituksesta opetusmenetelmänä ja siitä, miten simulaatioharjoituksilla päästään kohti syvällisempää oppimista ennen työelämään siirtymistä.

Jatka lukemista ”Moniammatillisten suursimulaatioharjoituksien avulla kohti syvällisempää oppimista”

Palliatiivisen hoidon opetus edellyttää monipuolista osaamista

Hanna-Mari Pesonen
Anne Prest
Mira Rajala
Pirjo Kaakinen
Tarja Pykäläinen
Anniina Tohmola
Minna Valtonen
Minna Hökkä

Kuvituskuvassa lastusydän

Hyvä palliatiivinen hoito on potilaan ja hänen läheistensä tarpeista lähtevää moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa, joka edellyttää ammattilaisilta laaja-alaista osaamista. Palliatiivisen hoidon osaamisessa on kuitenkin tunnistettu vajetta potilaan palveluprosessin eri vaiheissa, minkä vuoksi ammattilaisten osaamista tulee vahvistaa. Koulutuksella on tärkeä merkitys osaamisen lisäämisessä ja siten laadukkaan palliatiivisen hoidon toteuttamisessa. Jatka lukemista ”Palliatiivisen hoidon opetus edellyttää monipuolista osaamista”

Oppikirja ammattikorkeakouluopintoihin – ideasta valmiiksi materiaaliksi

Timo Kinnunen

Perioperatiivinen hoitotyö tarkoittaa kaikkea anestesiaan ja leikkaukseen liittyvää tietoperustaa sekä kliinistä osaamista, jota sairaanhoitajat hallinnoivat ja toteuttavat. Anestesiaan ja leikkaukseen kuuluu lukuisia yksityiskohtia ja työvaiheita, joita toteutetaan potilasturvallisesti ja yksilöllisesti siten, että paras mahdollinen hoitotyö toteutuu. Centria-ammattikorkeakoulussa hoitotyön opinnoissa perioperatiivisia teemoja käsitellään toisen opintovuoden aikana kirurgisen hoitotyön opintojaksolla sekä kolmannen vuoden opintojen aikana opintojaksolla akuutti hoitotyö. Sairaanhoitajaopiskelijoilla on myös mahdollisuus päästä ohjattuun harjoitteluun anestesia- ja leikkausosastoille. Artikkelissa kuvataan Perioperatiivinen hoitotyö –oppikirjan vaiheita.

Jatka lukemista ”Oppikirja ammattikorkeakouluopintoihin – ideasta valmiiksi materiaaliksi”