Harjoittelun ohjaaminen on opettavainen kokemus ohjaajalle – Kokemuksia opinto-ohjaajaksi opiskelevien harjoittelun ohjaamisesta

Annakaisa Marjokorpi

Viimeisen vuoden aikana olen toiminut harjoittelun ohjaajana kahdelle opinto-ohjaajaksi kouluttautuvalle opiskelijalle. Toinen opiskelijoista suoritti syventävää harjoittelua, jonka aikana hän seurasi ja osallistui ohjauksen työtehtäviin viiden viikon ajan 20 tuntia viikossa. Toinen opiskelija suoritti lyhyempää verkostoharjoittelua, jonka aikana hän seurasi ja osallistui ohjauksen työtehtäviin Centrialla viikon ajan.

Jatka lukemista ”Harjoittelun ohjaaminen on opettavainen kokemus ohjaajalle – Kokemuksia opinto-ohjaajaksi opiskelevien harjoittelun ohjaamisesta”

Itsearvioinnista eväitä ammattikorkeakoulun toiminnalle

Heli Lauronen

kuvituskuva, tarkistuslista

Ammattikorkeakouluilla on ammattikorkeakoululakiin (932/2014) pohjautuen velvollisuus arvioida koulutustaan ja muuta toimintaansa sekä niiden vaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulun on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti ja julkistettava järjestämänsä arvioinnin tulokset. Jatka lukemista ”Itsearvioinnista eväitä ammattikorkeakoulun toiminnalle”