Opinnäytetyö TKI-hankkeessa – kokemuksia terveysalalta

Hanna-Mari Pesonen
Heidi Hintsala

Centrian tavoitteena on tiivistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja opetuksen integraatiota niin, että TKI ja opetus täydentävät ja hyödyntävät toisiaan tuottaen uutta tietoa ja osaamista (Centria-ammattikorkeakoulun strategia 2021–2024). Tavoitteena on edistää opiskelijoiden tutustumista ja osallistumista hanketoimintaan esimerkiksi opinnäytetöiden, harjoitteluiden ja pienimuotoisten projekteihin kytkeytyvien opintojen sekä hanke-esittelyjen avulla (Centria-ammattikorkeakoulu 2022; Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysstrategia 2021–2024).

Jatka lukemista ”Opinnäytetyö TKI-hankkeessa – kokemuksia terveysalalta”