Liikunta – paras verenpainelääke?

Juuso Jussila

Seniori pitää punaista sydäntä kädessään

Säännöllistä liikunta-aktiivisuutta pidetään yhtenä keskeisimmistä verenpaineeseen vaikuttavista tekijöistä, ja liikunta onkin oleellinen osa kohonneen verenpaineen ehkäisyä, hoitoa ja hallintaa (Eckel ym. 2014; Pescatello, MacDonald & Johnson 2015; Pescatello ym. 2004). Liikuntaa voidaan käyttää esimerkiksi osana elintapahoitoa matalan riskin tapauksissa tai yhdessä lääkehoidon kanssa, jos kohonneen verenpaineen voidaan olettaa aiheuttavan lähitulevaisuudessa myös muita merkittäviä terveysriskejä (ESC/ESH 2018). Tässä artikkelissa luodaan tarkempi katsaus liikunnan merkitykseen kohonneen verenpaineen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Jatka lukemista ”Liikunta – paras verenpainelääke?”