Sote-palvelujen piiriin juurrutettu luontoavusteista toimintaa

Lena Enlund

Kuvituskuva metsästä

Ylimaakunnallisessa LuoNa (Luonnollista tukea elämään – Naturligt stöd för livet) -hankkeessa on luotu uusia luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care -palvelumalleja Keski-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Palvelumalleja on kehitetty yli 70 työpajassa, jotka on toteutettu tiiviissä yhteistyössä paikallisten luontoyrittäjien ja useiden, jo yli 500 eritaustaisten asiakkaiden kanssa. Luonnon ja eläinten kautta saadaan asiakkaille sellaista osallisuutta ja toimintaa, jossa tavallisesti sisätiloissa toimiviin sosiaali- ja terveysalan palveluihin on liitetty lähinnä nykyinen tehokkuusajattelu. Jatka lukemista ”Sote-palvelujen piiriin juurrutettu luontoavusteista toimintaa”

Hyvinvointia ja yritystoimintaa luonnosta

Lena Enlund

Kuva: Jukka Viita-aho.

Suomalaisilla sanotaan olevan syvä luontosuhde. Luontoympäristöt ovat useimmille meistä tärkeitä. Suomalaisen tutkimuksen mukaan ainoastaan 5% väestöstä on niin sanottuja city-ihmisiä, joiden mielipaikat ovat puhtaasti rakennettuja ympäristöjä. (Tyrväinen ym. 68, 2007). Green Care voidaan mieltää uusvanhaksi luonto- ja eläinavusteiseksi toimintatavaksi hyvinvointipalveluissa.

Jatka lukemista ”Hyvinvointia ja yritystoimintaa luonnosta”