Mielenterveyden ensiapu kansalaistaidoksi

Kirsi Vuotila

 

Mielenterveyden edistäminen lisää työhyvinvointia. Se on keskeinen voimavara arjen kiireessä ja muutostilanteissa. Mielenterveys on elämän mielekkääksi kokemista, kykyä luovuuteen ja ihmissuhteisiin. Mielenterveystaidot auttavat ihmistä toimimaan elinympäristössään sekä kohtaamaan erilaisia elämäntilanteita ja niiden asettamia vaatimuksia. Mielenterveys-osaamisella tarkoitetaan arkisia ja yksinkertaisia keinoja, joiden avulla jokainen voi edistää omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Mielenterveyden ensiapu on ennaltaehkäisevää toimintaa ja se sopii erityisesti henkilöille, jotka kohtaavat arjen erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Kohderyhmää ovat esimerkiksi esimiesasemassa työskentelevät, opettajat, kuraattorit ja sosiaali- ja terveysalan toimijat.

Jatka lukemista ”Mielenterveyden ensiapu kansalaistaidoksi”