Mielenterveyden ensiapu kansalaistaidoksi

Kirsi Vuotila

 

Mielenterveyden edistäminen lisää työhyvinvointia. Se on keskeinen voimavara arjen kiireessä ja muutostilanteissa. Mielenterveys on elämän mielekkääksi kokemista, kykyä luovuuteen ja ihmissuhteisiin. Mielenterveystaidot auttavat ihmistä toimimaan elinympäristössään sekä kohtaamaan erilaisia elämäntilanteita ja niiden asettamia vaatimuksia. Mielenterveys-osaamisella tarkoitetaan arkisia ja yksinkertaisia keinoja, joiden avulla jokainen voi edistää omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Mielenterveyden ensiapu on ennaltaehkäisevää toimintaa ja se sopii erityisesti henkilöille, jotka kohtaavat arjen erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Kohderyhmää ovat esimerkiksi esimiesasemassa työskentelevät, opettajat, kuraattorit ja sosiaali- ja terveysalan toimijat.

Suomen Mielenterveysseuran asiantuntija Ritva Karila-Hietalan mukaan tarve mielenterveystaitojen edistämiselle Suomen mittakaavassa on valtava. ”Vuoden 2017 aikana koulutettiin Suomessa 7000 henkilöä mielenterveyden ensiavun aihealueilla ja suosio kasvaa. Mielenterveyden ensiavun kärkihanke on suunnattu haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, ja siinä on mukana 15 sairaanhoitopiirin lisäksi noin 40 muuta hankekumppania,” Karila-Hietala kertoo. Aiheen tärkeys on tunnistettu ja sote-uudistuksen myötä vastuu mielenterveyden edistämisestä on kunnilla. Karila-Hietalan ja muiden toimijoiden päivittäinen työ mielenterveyden edistämisen parissa tuottaa tulosta. Kärkihankkeen ohella mielenterveyden ensiavun parissa toimivia on lukuisia. Kohderyhmä koostuu kaikista, jotka ovat kiinnostuneita omasta ja muiden hyvinvoinnista.

Centriastaa löytyy osaamista mielenterveyden ensiavun aihealueilla suomeksi ja ruotsiksi. Centria järjestää muun muassa täydennyskoulutusta Mielenterveyden ensiapu 1 –koulutuksen muodossa. Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutuksessa osallistuja saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä oppii huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä. Hän myös oppii taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä. Koulutus on kaksipäiväinen ja sen jälkeen on mahdollista jatkaa Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksen parissa. Suomen mielenterveysseura tarjoaa koulutusta myös Nuoren mielen ensiapuun ja uusimpana on kehitetty ja pilotoitu työelämän tarpeisiin vastaava Työelämän mielenterveyden ensiapu –koulutus.

Mielenterveyden edistäminen ennaltaehkäisevänä toimintana on työ- ja opiskeluyhteisöjen tärkeä menestystekijä. Hyvä arki muodostuu pienistä yhteensopivista palasista, joita voi oppia tunnistamaan ja asettamaan paikoilleen.

Kirsi Vuotila
Koulutuspäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 632 4341

 

Maria Björkmark
Lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0568

Arja Liisa Ahvenkoski
Lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0565

 

Facebooktwitterlinkedinmail