Pääkirjoitus

Syksyinen Centria Bulletin

Syksyinen lehti kertoo taas laajalla skaalalla Centria toiminnan uusista asioista. Johanna Jansson ja Pekka Hulkko kertovat artikkelissaan, miten immateriaalioikeudet ja niihin liittyvät sopimukset on selkeytetty. Se tekee sidosryhmien kanssa toimimisen helpommaksi. Anne Jaakonahon ja Pirjo Forss-Pennasen artikkeli kertoo hienosta kansainvälisyysviikosta, jossa sosiaalialan opiskelijat pääsivät harjoittelemaan monen laisia taitoja ja oppimaan kansainvälisyys asioita käytännön tasolla. Jyri Mäkelän artikkeli kertoo kesän workshopista, jossa ulkomaalaiset it-opiskelijat pääsivät työharjoittelun ja tiimityön makuun.

TKI-hankkeista on monta juttua tutustuttavaksi. Ei voi kuin ihmetellä, mitä kaikkea Centriassa oikein osataankaan.

Hanna-Riina Aho

päätoimittaja

Uudelleenvalmistusalan ReMaTec-messut ja ICoR-konferenssi Amsterdamissa

Jonne Näkki

 

Kuva: Jonne Näkki.

Kesäkuussa 2019 järjestettiin Amsterdamissa uudelleenvalmistusalan ReMaTec-messut ja niiden yhteydessä ICoR-konferenssi, johon kirjoittaja kävi osallistumassa CINEMA-hankkeen puitteissa (hanke esiteltiin Centria Bulletinin edellisessä numerossa 2/2019). Matkan tavoitteena oli nähdä, minkälaisia näytteilleasettajia on uudelleenvalmistusalan messuilla ja minkälaisia esityksiä on alan konferenssissa. Erityinen mielenkiinto kohdistui uudelleenvalmistuksessa käytettäviin ainetta lisääviin menetelmiin, ts. pinnoitusmenetelmiin. Jatka lukemista ”Uudelleenvalmistusalan ReMaTec-messut ja ICoR-konferenssi Amsterdamissa”

Finnish Clubista hyvinvointia, kotoutumisen edistämistä, monikulttuurisuustaitoja ja suomen kielen oppia paikalliseen tapaan

Teija Muuraiskangas

 

Kuva: Teija Muuraiskangas.

Centria-ammattikorkeakoulussa on n. 3000 opiskelijaa ja heistä lähes 700 on kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Lisäksi vuosittain n. 100 vaihto-opiskelijaa on lyhyemmän jakson Centria-ammattikorkeakoululla opiskelemassa. Centria-ammattikorkeakoulu onkin Suomen kansainvälisin ammattikorkeakoulu, mikä vahvistaa Centrian toiminta-alueella myös yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Jotta tämä osaaminen saadaan nyt ja tulevaisuudessa paremmin hyödynnettyä, on edistettävä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kotoutumista ja sitä, että kansainväliset opiskelijat myös jäisivät alueellemme ja Suomeen. Alueen asukasluvun nousu myös entisestään edistäisi alueen kasvua ja elinvoimaisuutta. Finnish Club vastaa omalta osaltaan kotoutumisen kehittämistarpeisiin. Finnish Club on Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoiman Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hankkeen ja kielten opettajien kanssa yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama pilottiopintojakso.

Jatka lukemista ”Finnish Clubista hyvinvointia, kotoutumisen edistämistä, monikulttuurisuustaitoja ja suomen kielen oppia paikalliseen tapaan”

IPR-linjaukset selkeyttävät tutkimus- ja kehitystoiminnan pelisääntöjä

Johanna Jansson
Pekka Hulkko

Ammattikorkeakoulun perustoimintaan kuuluu koulutuksen rinnalla TKI-toiminta, jossa tuotetaan uutta tietoa ja innovaatioita työ- ja elinkeinoelämän hyötykäyttöön. TKI-toiminnan tulosten hyödyntämisen ensisijainen motiivi on aluekehitys ja Centrian oman perustoiminnan kehittäminen – ei kilpailuedun tai liikevaihdon kasvattaminen. Jatka lukemista ”IPR-linjaukset selkeyttävät tutkimus- ja kehitystoiminnan pelisääntöjä”

Yrityksen menestys syntyy intohimosta ja halusta tehdä asiat paremmin koko ajan

Asta Aikkila-Vatanen
Kirsi Vuotila

Myynnin foorumissa yhdistyy kampusalueen vahvojen korkeakoulutoimijoiden ja Keski-Pohjanmaan aluekehittäjien osaaminen. Verkostolla on käytössä Centria-ammattikorkeakoulun, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Kaustisen seutukunnan, Perhon kunnan, KOSEKin ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien neuvonta- ja tukipalvelut sekä tutkimus-, koulutus- ja kehitysorganisaatioiden tutkijaresurssit, koulutushenkilöstö ja opiskelijat sekä laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa viimeisimmän alan tiedon siirtymisen alueen toimijoille.

Jatka lukemista ”Yrityksen menestys syntyy intohimosta ja halusta tehdä asiat paremmin koko ajan”

Ihmisen ja robotin yhteistyö keskeisenä teemana robotiikkatapaamisessa

Jari Kaarela
Jari Mäkelä

Perinteisesti robotti ja ihminen tekevät töitä toisistaan erillään, mutta lähitulevaisuudessa ihmisen ja robotin yhteistyö tulee yleistymään voimakkaasti. Tämä kehityssuunta tuli vahvasti esille myös Turussa järjestetyssä robotiikka-alan tapaamisessa, jossa kuultiin asiantuntijoiden esityksiä ja nähtiin tuotannossa olevia sovelluksia sekä demonstraatioita. Jatka lukemista ”Ihmisen ja robotin yhteistyö keskeisenä teemana robotiikkatapaamisessa”

Alakohtaiset sairauspoissaolot – kohti parempaa hyvinvointia

Marja-Liisa Hiironen
Leena Toivanen
Ville Pitkäkangas

Henkilöstön hyvinvointi on keskeistä kaikkien osapuolten – niin työntekijän, terveydenhuollon kuin työnantajan näkökulmista tarkasteltuna. Lyhyet sairauspoissaolot ovat suuri vuosittainen kuluerä työnantajalle. Työntekijälle ja työterveyshuollolle toistuvat lyhyet työpoissaolot voivat olla merkki ammattialakohtaisesta rasitustekijästä, joka voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa pitkäaikaisia hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Miten näitä ongelmia voisi tunnistaa? Miten eri alojen toimijat voivat kehittää palveluitaan poissaolotietojen pohjalta?

Jatka lukemista ”Alakohtaiset sairauspoissaolot – kohti parempaa hyvinvointia”

Tekoälyn etiikka

Minna Sipilä

Tekoäly-käsitteen noustessa koko kansan tietoisuuteen on hyvä miettiä mistä oikeastaan on kysymys. Termin tiimoilla voisikin palata vanhojen käsitteiden pariin määrittelemällä tekoälyn vaikeiden asioiden automatisoinniksi. Tekoäly on siis automaattista tietojen käsittelyä uudella tavalla. Tietokoneiden laskentakapasiteetin kasvun myötä ne kykenevät yhä vaativampiin laskennallisiin tehtäviin. Tämä yhdistettynä pilvipalveluiden tarjontaan, joiden kehitys on mahdollistanut datan tehokkaan keräämisen, luo koneille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tietojenkäsittelyn parissa.

Jatka lukemista ”Tekoälyn etiikka”

International project – Social Network, Family and youth work in Centria spring 2019

Pirjo Forss-Pennanen
Anne Jaakonaho

Centria-ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat ryhmästä NSOS16K sekä muut toimijat toteuttivat yhdessä kansainvälisen projektin – International Project -leirin Belgian VIVESistä, LEUVENsitä ja Hollannin WINDESHEIMistä saapuville sosiaalialan opiskelijoille ja opettajille. Koko viikon aikana projektiin osallistui 50-80 sosiaalialan opiskelijaa. Mukana ohjelmassa oli myös vaihdellen paikallisia työelämän edustajia. Tämä kansainvälinen opiskelijoiden yhteinen viikko järjestettiin Centriassa  25-29.3.2019 välisenä aikana.

Jatka lukemista ”International project – Social Network, Family and youth work in Centria spring 2019”

Kesätyöpaja turvaa opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia

Jyri Mäkelä

Summer Workshop järjestettiin ensimmäisen kerran touko-kesäkuun 2019 aikana. Työpaja tarjosi harjoittelupaikkoja etenkin ulkomaalaisille tietotekniikan alan opiskelijoille, joilla on ollut vaikeuksia saada alan työharjoittelupaikkoja Kokkolassa. Mukaan valittiin myös kaksi liiketalouden opiskelijaa johtamaan projekteja. Jatka lukemista ”Kesätyöpaja turvaa opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia”