Kesätyöpaja turvaa opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia

Jyri Mäkelä

Summer Workshop järjestettiin ensimmäisen kerran touko-kesäkuun 2019 aikana. Työpaja tarjosi harjoittelupaikkoja etenkin ulkomaalaisille tietotekniikan alan opiskelijoille, joilla on ollut vaikeuksia saada alan työharjoittelupaikkoja Kokkolassa. Mukaan valittiin myös kaksi liiketalouden opiskelijaa johtamaan projekteja.

Molemmille ryhmille annettiin valmiit aihe-ehdotukset, joista ryhmien oli helpompi löytää itselleen oma projektinsa. Ryhmiin valittiin sopivat henkilöt hakemusten perusteella. Molemmissa ryhmissä työskenteli viisi henkilöä. Ryhmät aloittivat valitsemalla itselleen projektin, joka olisi mahdollinen toteuttaa työpajan aikana. Ryhmien piti hyväksyttää projektin aihe sekä toteutussuunnitelma ohjaajilla. Projektien päätavoitteena oli saada vähintään prototyyppi valmiiksi työpajan aikana. Tavoitteena oli, että projektijäsenet työskentelevät mahdollisimman yritysmäisessä toimintaympäristössä. Ensimmäisten viikkojen aikana työpajalaiset saivat myös pikakurssina tietoa prototyypin tekemisestä ja projektin hallinta menetelmistä, kuten SCRUM.

Molempien ryhmien jäsenille tuli työpajan aikana paljon uutta opittavaa, joissa ohjaajat opastivat opiskelijoita oikeaan suuntaan vastausten löytämiseksi. Ryhmät valitsivat projekteiksi kaupungin keskustan elävöittämiseen liittyvän digitalisaatiopalvelun, ja toinen ryhmä kehitti vetonauloja yleisötapahtumiin. Opiskelijat pitivät viikoittain esityksiä siitä, miten projektit etenivät ja minkälaista tulosta oli saatu aikaiseksi. Esitysten jälkeen ohjaajat antoivat palautetta esityksestä ja tehdystä työstä. Projektin aikana opiskelijoille tuli paljon uutta asiaa opeteltavaksi ja niiden opiskelu vei hieman aikaa projektilta. Ohjaustyössä keskityttiin enemmän ohjaamaan opiskelijoita oikeaan suuntaan, mistä löytäisivät vastauksia kysymyksiinsä. Välillä työtehtävät olivat suuria kokonaisuuksia, joita piti pilkkoa pienemmiksi, että kokonaisuus aukesi ryhmille. Samalla kasvatettiin ryhmähenkeä, jotta saatiin yhteistyö toimimaan ryhmien sisällä. Ryhmähenki kasvoi ajan kanssa molemmissa ryhmissä ja ryhmät aloittivat kysymään toisiltaan vastauksia kysymyksiinsä.

Työpajan lopputuloksena on opiskelijat saivat arvokasta kokemusta tiiminä toimimisesta sekä työelämä taidoista. Tulevaisuudessa työpajan toimintaan voisi yrittää saada yrityksiä enemmän mukaan ja tehtävänannot voisivat olla yritysten ja Centria-ammattikorkeakoulun yhteisiä harjoitustehtäviä. Opiskelijat voisivat toimia osittain yrityksellä ja osittain ammattikorkeakoululla, tämä jakaisi yritysten kuormaa paremmin, jotta yritykset voisivat ottaa enemmän työharjoittelijoita.

Jyri Mäkelä
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 144 8133

Facebooktwitterlinkedinmail