Työhyvinvointi on osa kokonaisvaltaista jaksamista myös muutoksissa

Hanna Tölli
Linda Lindroos

Kuvassa on eri-ikäisiä henkilöitä sekä istumassa pöytien äärellä että seisoskelemassa pöytien ympärillä. Henkilöt juttelevat iloisesti keskenään. Lisäksi kuvassa ovat hankkeen logo ja hankerahoittajien logot.


Työhyvinvointi tarkoittaa hyvinvoivaa henkilöstöä, työssä jaksamista niin, että energiaa jää myös vapaa-ajalle, pitkäaikaista sitoutumista, positiivista työilmapiiriä ja tunnetta turvallisesta työympäristöstä. Tämä käy ilmi SustainChange – vastuullisuuden johtaminen ja viestintä pk-yrityksissä -hankkeen koulutuksiin osallistuneille tehdyssä kyselyssä, johon sai vastata sekä suomeksi että ruotsiksi.

Jatka lukemista ”Työhyvinvointi on osa kokonaisvaltaista jaksamista myös muutoksissa”

Digivisio 2030 – Muutoshanke vai vastaus muutoksiin?

Anna Pulkkinen

Mikä meitä ihmisiä muutoksessa kiinnostaa? Se, miten muutos koskettaa juuri minua. Työhömme kohdistuvissa muutoksissa pohdimme, miten muutos vaikuttaa minun työtehtäviini, tapaani tehdä työtä tai työni osaamisvaatimuksiin. Ehkä huolehdimme, tuoko muutos minulle lisää työtä vai väheneekö se, tarvitaanko minua ja osaamistani jatkossa ollenkaan. Pitääkö minun kouluttautua lisää tai opetella jotain uutta?

Jatka lukemista ”Digivisio 2030 – Muutoshanke vai vastaus muutoksiin?”