Podcast opinnäytetyönä – uusi muoto tuo uutta oppimista

Annukka Kukkola
Markus Korkiakangas
Hanna-Riina Aho

Opinnäytetyö on ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa merkittävä osa tutkintoa. Se on laajuudeltaan 30 op. Keskustelua käydään laajastikin siitä, minkälainen opinnäytetyö voi olla verrattuna tiedeyliopistojen Pro Gradu -töihin. Opinnäytetyön tulee antaa opiskelijalle valmiuksia jatko-opintoihin, ja samaan aikaan sen tulee kiinnittyä vahvasti työelämään ja omaan ammatilliseen kasvuun, sekä olla kytköksissä tki-toimintaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan opinnäytetyötä, jonka tuotoksena syntyi podcast, jota käytetään oppimateriaalina henkilöstöjohtamisen opintojaksolla. 

Jatka lukemista ”Podcast opinnäytetyönä – uusi muoto tuo uutta oppimista”