Akateemista ja sosiaalista osallisuutta tukeva ohjaus kansainvälisen opiskelijan kotiutumisen mahdollistajana

Sofia Behluli

Kansainvälisten opiskelijoiden lisääntynyt määrä painostaa korkeakouluja mukauttamaan ja uudistamaan opiskelijoilleen tarjottavaa ohjausta. Kansainvälisen opiskelijan palvelutarve eroaa osin radikaalistikin suomalaisen opiskelijan tarpeista. Muiden alueiden ohella Centrian toiminta-alueella on paineita saada kansainvälisiä osaajia kotiutumaan ja työllistymään alueellemme.

Jatka lukemista ”Akateemista ja sosiaalista osallisuutta tukeva ohjaus kansainvälisen opiskelijan kotiutumisen mahdollistajana”

Osallisuutta edistämässä

Anu Kamau

Kissa nurmikolla

Erityistä tukea tarvitsevien, kuten kehitysvammaisten henkilöiden, osallistuminen omaa elämää koskeviin päätöksiin ja lähiympäristönsä toimintaan sekä laajemmin mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntaan ovat edelleen heikommat kuin muilla kansalaisilla. Erityisen tuen tarve ulottuu myös osallisuuteen, osallistumiseen ja päätöksentekoon. Kukaan ei voi osallistua, jos siihen ei anneta mahdollisuutta, sitä ei voi harjoitella tai siihen ei saa tarvitsemaansa apua. Jatka lukemista ”Osallisuutta edistämässä”

Mitä sinulle kuuluu? – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kehittämässä

Lauri Haapala
Anne Miettinen
Paula Santapakka
Ulla Timlin

 

Yhteisöpedagogi tukee omassa työssään ihmisten osallisuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Mutta miten yhteisöpedagogi oppii tukemaan osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen? Tietenkin harjoittelemalla sitä opintojensa aikana! Centrian yhteisöpedagogikoulutus on tehnyt jo usean vuoden ajan työtä osallisuuden ja sitä myöten syrjäytymisen ehkäisyn eteen OSAVA-hankkeen kautta. Tammikuussa alkanut uusi hanke, Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö, jatkaa tätä työtä. Uuden hankkeen tavoitteena on osallisuuden, yhteisöllisyyden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Näin ollen hanke sopii mainiosti yhteisöpedagogikoulutuksen sisältöihin. Jatka lukemista ”Mitä sinulle kuuluu? – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kehittämässä”

Simulaatio varhaiskasvatuksen oppimisympäristön suunnittelun tukena ja osallisuuden edistäjänä – Case Ulkometsän päiväkoti

Tarja Mäkitalo

Aikuisilla on valta siihen, miten lasten osallisuus ja toimijuus toteutuvat yhteisöissä. Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvän kiinnostuksen rinnalle on vahvasti tullut myös kiinnostus lapsen toiminnan vaikutuksista heidän arkeensa ja yhteisöön, jossa heillä on oikeus ilmaista itseään ja tulla ymmärretyksi omista lähtökohdistaan. (Turja & Vuorisalo 2017, 42.) Tämä edellyttää lasten ideoiden kuulemista ja totuttujen toimintatapojen kyseenalaistamista. Yhteisten merkitysten löytyminen mahdollistaa uuden ja ainutlaatuisen syntymisen (Roos, Nurhonen & Viitanen 2018, 82).

Jatka lukemista ”Simulaatio varhaiskasvatuksen oppimisympäristön suunnittelun tukena ja osallisuuden edistäjänä – Case Ulkometsän päiväkoti”