Hoppet över gränsen

Jenny Jansson

Hoppet – en stödgrupp för svensklärarna vid yrkeshögskolor i Finland arrangerar årligen en träff för intresserade lärare. I år träffades vi i Torneå-Haparanda, en stad som kan upplevas exotisk med sitt gränsöverskridande vardagsliv och flerspråkiga miljöer. En stad – ja, på pappret är de två, men i verkligheten görs det dagligen många hopp över gränsen.

Jatka lukemista ”Hoppet över gränsen”

Det finns hopp

Jenny Jansson

Biblioteket vid Högskolan Dalarna

Vad är ett modersmål? Hur fungerar studier på distans i Sverige? Hur kan man jobba mer interkulturellt? Vad menas med transspråkande? Vilka metoder fungerar för att undervisa grammatik? Det här är några av de ämnen som presenterades och diskuterades under Hoppets vårträff i Falun, Sverige, i mitten av maj 2022.

Jatka lukemista ”Det finns hopp”