Föreningar som resurs i samhället

Mona Groop-Sjöholm
Azra Arnautovic

Psykisk ohälsa bland unga är en stor utmaning för samhället idag och ofta är detta kopplat till utanförskap och ensamhet på olika sätt. Föreningar är en mycket viktig resurs för samhället i detta avseende. I föreningssammanhang får man möta andra, vilket motverkar ensamhet och genom deltagande i ett större sammanhang får man en känsla av mening i tillvaron.

Jatka lukemista ”Föreningar som resurs i samhället”