Perhevapaiden uudet tuulet

Paula Lahti

Suomessa perhevapaat ja varsinkin korvatut perhevapaat, hoitovapaa huomioiden, ovat Euroopan pisimpiä. Ansiosidonnaisen vanhempainrahan pituus vastaa muiden Pohjoismaiden tasoa, mutta pitkä, korvattu hoitovapaa poikkeaa muista Pohjoismaista – vain Norjassa on samanlainen mahdollisuus korvattuun hoitovapaaseen, ja sielläkin kesto on huomattavasti Suomea lyhyempi.

Jatka lukemista ”Perhevapaiden uudet tuulet”