Uudistunut Talonpojankadun kampus – majakasta muutokseen

Anne Kuusela

Talonpojankadun kampuksen aulakahvila ja Amfi-opetustila. Kuva: Markus Kunelius

Merenkävijät seurasivat reiteillään tähtiä ja arvioivat sijaintiaan niiden avulla. Merimerkkeinä kulkua ohjasivat myös saaristojen ja rannikoiden majakat loistavine valoineen.  Majakan valo oli ensimmäinen merkki lähestyvästä maasta, matkan päämäärästä ja onnistuneesta suunnistuksesta.

Majakasta muutokseen

Yhteisö ei voi toimia ilman majakan näyttämää suuntaa. Majakan avulla näkee kauas, pitkälle tulevaisuuteen. Aavoilla merillä yön pimeydessä merenkulkijat ovat seuranneet tähtiä ja suunnistanee niiden mukaan. Kokkolassa majakkatoiminnasta pitivät huolta Pohjanmaan luotsipiirin luotsit sekä Kokkolalaisten itse rakennuttama puinen luotsimajakka. Vuonna 1888 luotsilaitos tilasi Tankariin rautaisen majakkatornin valolaitteineen ja valonlähteenä toimiva petrolipoltin sytytettiinkin uuteen majakkaa ensi kertaa vuotta myöhemmin.

2020-luvun Kokkolassa satamakaupungin ammattikorkeakoulu on kansainvälinen ja sen suuria linjoja ohjaavana majakkana toimii AMK-strategia ja sen mukaiset arvot.

Muistutuksena tähtien avulla suunnistuksesta olemme Centriassa säilyttäneet yhteyden tähtiin ottamalla neuvottelutiloina käyttöön Quun, Jupiterin, Neptunuksen, Saturnuksen ja Marsin hyvien suunnitelmien ja uusien ideoiden toteutusten suunnittelua ja edistämistä varten. Tiloissa käymme kahdenkeskisiä neuvotteluja, keskustelemme luottamuksellisesti, pidämme skype-kokouksia, ohjaamme opiskelijoita, pidämme palautekeskusteluja ja suunnittelemme tulevaa.

Tavoitteena centrialaisten näköinen kampus

Kun tavoitteena oli kehittää Talonpojankadun kampuksesta elävä toimintaympäristö vastaamaan 2020-luvun työelämän, opiskelijoiden, opetuksen ja TKI-toiminnan tarpeisiin, oli jo suunnittelun alkuvaiheessa päätettävä millä tavalla osallistamme erilaisia ryhmiä suunnittelutiedon tuottamiseen. Tämä päätettiin toteuttaa eri käyttäjäryhmille suunnatuin työpajoin. Työpajojen sisältö perustui ensimmäisellä kierroksella Jungkin ja Mullertin tulevaisuustyöpajojen rakenteeseen ja seuraavilla kerroilla konkreettisiin, kutakin ryhmää erityisesti koskeviin sisältöihin. Työpajojen tehtävänä oli suoda työyhteisölle ja opiskelijoille mahdollisuus kokoontua yhteen kuvaamaan työtehtäviensä erityispiirteitä, kehittämiskohteita ja tulevaisuuden visioihin liittyvää tietoa suunnitteluratkaisujen perustaksi.

Kampuksella on valoisaa ja avaraa lasiseinien ansiosta. Kuva: Markus Kunelius.

Tilaohjelma tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin toimintoihin 

Kampusalueen kehittämisprosessi jatkuu koko talon osalta. Rakennuksen tulee tukea strategian toteutusta, tuoda elävästi ja monipuolisesti esiin laaja opiskelualojen ja TKI-toiminnan kirjo sekä rakentua toiminnoiltaan avoimeksi toimintaympäristöksi. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin rakennuksen I ja II kerrokseen toimintoihin ja seuraavassa aallossa 0-kerroksen toimintoihin.

Kampuksemme tiloissa vallitsee tilaohjelman mukainen vyöhykeajattelu, joka muodostuu eritasoisista äänialueista. Rakennuksen Street Cafe on osa vuorovaikutteista aluetta, jossa otamme vastaan vieraita, voimme keskustella ryhmissä, puhua vapaasti puhelimessa, sopia tapaamisia, ideoida, syödä, kahvitella ja toteuttaa sekä ennalta sovittuja että satunnaisia kohtaamisia. Alueen toimintoihin kuuluu myös osallistaminen ja erilaisiin tapahtumiin osallistuminen. Monimuotoinen oppimis- ja esiintymistila Amfi ja sen Open Stage tarjoavat mahdollisuuden luennointiin, musisointiin, konserttien järjestämiseen sekä luovaan esiintymiseen.

Kampuskirjasto on esimerkki työskentelyalueesta, jossa voimme tehdä tiimityötä, keskustella maltillisesti pienryhmissä tai pareittain. Luemme lehtiä, etsimme tietoa tai ohjaamme ja annamme palautteita. Tällä alueella emme puhu puhelimessa tai toteuta puhelinneuvotteluja.

Henkilökohtaisen työskentelyn alueelle luomme itse yhteisen toimintakulttuurin ja toimintaamme tukevat säännöt. Sovimme yhdessä tavoista, joiden avulla tuemme omaa ja toisten työrauhaa yhteisöllisyyden siitä kärsimättä. Arvostamme toistemme työtä ja siihen liittyviä toimintatapoja. Pyrimme myös tarpeen tullen kehittämään omia ja koko yhteisön hyviä käytänteitä ja toimintamalleja.

Erityistä hiljaista työskentelyä varten varattu tila HALO on alue, jossa työskentelemme itsenäisesti. Luemme, kirjoitamme, suunnittelemme, vetäydymme, mietiskelemme ja palaudumme. Tällä alueella voimme työskennellä tietokoneita ja mobiililaitteita käyttäen. Täällä emme keskustele, puhu puhelimessa tai pidä neuvotteluja.

Opiskelijoiden tarpeita on kuunneltu ja mm. tästä on seurauksena C-osan pinkit ja vihreät alueet, jotka ovat suunniteltu opiskelijoiden työskentelytarpeita ajatellen. Ensimmäisessä kerroksessa on mahdollista tehdä tiimityötä ja toimia pienryhmissä, keskustella sekä jakaa informaatiota suuremmalle ryhmälle ison näytön avulla. Toisen kerroksen, vihreä tila mahdollistaa yksin työskentelyn yhteisössä eli se on tarkoitettu hiljaiseen työskentelyn, kirjoittamiseen lukemiseen ja keskittymistä vaativaan opiskeluun.

Kampuksesta on tullut centrialaisten näköinen. Siinä on visioita tulevasta, konkretiaa avoimuudesta, kehittämisen – ja kehittymisen henkeä, väriä, valoa, toiminnallisuutta, digiloikkia ja toimintojamme uudistavaa IT:tä. Peruskorjausprosessi on muuttanut kaikkien työtä ja houkuttanut positiivisesti ajatuksiamme ja työtapojamme uudistavaan prosessiin.

Kampus vihittiin käyttöön juhlallisin menoin. Kuva: Markus Kunelius.

Kaikkien on osallistuttava jälleen

Toimintaympäristön suunnitteluprosessin ja valmistumisen jälkeen on centrialaisten vuoro toiminnallaan osoittaa millaisena toimintaympäristömme alkaa näyttäytyä, millaisia opiskelijoita oppilaitoksestamme valmistuu sekä millaisia uusia tapoja löydämme kehittää omaa työtämme ja asiantuntijuuttamme.

Anne Kuusela
Oppimisympäristöasiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 838 1577

 

Facebooktwitterlinkedinmail