Centria Jobi (Tiitus) yhdistää opiskelijat ja työnantajat

Teija Muuraiskangas

Centrian opiskelijoita

Työnantaja, kuvittele, että olisi sivusto, jonka kautta voisit suoraan ilmoittaa tietyn oppilaitoksen opiskelijoille teillä avautuvista työ- ja harjoittelupaikoista ja opinnäytetyömahdollisuuksista. Sivusto, josta voisitte tarvittaessa myös etsiä eli suorahakea teille sopivia opiskelijoita.

Opiskelija, kuvittele, että olisi sivusto, jonka kautta löytäisit juuri oman oppilaitoksesi opiskelijoille tarkoitetut työ- ja harjoittelupaikka- sekä opinnäytetyöilmoitukset. Sivusto, jossa voisit näyttäytyä työnantajille ja kertoa osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi.

Haaveilin muutama vuosi sitten tällaisesta sivustosta vielä tietämättä, että sellainen oli jo olemassa. Näistä samoista haaveista syntyi aikanaan Tiitus App, opiskelijoiden itsensä kehittämä yritys vastaamaan yleiseen haasteeseen – miten yhdistää opiskelijat ja työnantajat (Tiitus 2017).

Kevättalvella 2021 Centria-ammattikorkeakoulu otti käyttöön Tiituksen, digitaalisen ura- ja rekrytointipalvelun, joka nimettiin Centria-ammattikorkeakoulussa Centria Jobiksi. Nimi päätettiin suunnitella samanlaiseksi kuin alueen ammatillisella oppilaitoksella, Kpedulla jo oli, Kpedu Jobi. Tiituksen palvelu tarjoaa opiskelijoiden ja työnantajien väliseen yhteistyöhön maksuttoman, helpon ja nopean alustan. Samaa palvelua käyttää nyt jo tuhansia eri työnantajia ja kymmeniä oppilaitoksia (korkeakoulu- ja toiselta asteelta) Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden lisäksi. Työnantajat voivat ilmoittaa Centria Jobissa Centrian opiskelijoille työ- ja harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöpaikkoja, projektitöitä, tapahtumia ja koulutuksia. (Tiitus 2021.)

Palvelu hyödyntää tekoälyä yhdistäen sopivat opiskelijat ja työpaikat osaamisen ja kiinnostuksen (= avainsanojen) perusteella. Palvelussa työnantajat voivat myös suorahakea sopivia opiskelijoita. Palvelussa työnantajat voivat tarkastella tulleita hakemuksia ja ottaa potentiaalisiin kandidaatteihin yhteyttä helposti chatin avulla, esimerkiksi kysymällä lisätietoja tai kutsumalla työhaastatteluun. Koko rekrytointiprosessi on siis mahdollista hoitaa tämän ohjelman kautta. Centria Jobia voi käyttää myös maksuttomana markkinointialustana, jonka kautta voi mainostaa avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja ja pyytää hakijoita laittamaan hakemukset työpaikan oman erillisen rekrytointijärjestelmän kautta. Näiden ominaisuuksien ansiosta palvelu sopii erikokoisille organisaatioille: niin niille, joilla on omat rekrytointijärjestelmät kuin myös niille, joilla tällaista ei ole.

Tekemällä profiilin Centria Jobiin työnantajat lisäävät näkyvyyttä opiskelijoiden joukossa ja voivat saada avoimia hakemuksia myös silloin, kun heillä ei ole juuri sillä hetkellä avoimia paikkoja. Ensin palveluun tehdään oma työnantajaprofiili ja tämän jälkeen työnantaja pääsee jatkossa tekemään omia ilmoituksia. Ilmoituksia tehdessä voi laittaa ilmoitukset näkymään muillekin toimialueille, eli myös muiden oppilaitosten opiskelijoille, jolloin ilmoituksella tavoitetaan vielä suurempi joukko. Palvelu toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, joten ilmoituksia voi kirjoittaa näillä kielillä. Centria-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoista joka viides on kansainvälinen tutkinto-opiskelija, joten myös englanninkielisillä ilmoituksilla tavoittaa ison joukon Centrian opiskelijoita. Centria Jobin avulla tavoittaa myös opiskelijoita kaikilla kampuksillamme (Kokkola, Ylivieska ja Pietarsaari).

Centria Jobi -palvelu on otettu Centria-ammattikorkeakoulussa laajamittaisesti käyttöön syksystä 2021 alkaen osana opiskelijan opintopolkua. Centria Jobi on olennainen osa opiskelijoiden ura- ja työelämäohjausta. Centriassa tavoitteena on tukea opiskelijoiden yleisten ja ammatillisten työelämätaitojen kehittymistä vastaamaan nykyajan työelämän vaatimuksia. Opiskelijan ammatillinen kasvu toteutuu samanaikaisesti urasuunnittelun kanssa. Tavoitteena on, että opiskelija oppii etsimään kiinnostuksen kohteitaan, analysoimaan työskentelyään ja asiantuntijuutensa kehittymistä koulutusalallaan ja tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan. (Centria-ammattikorkeakoulu 2021, 4.) Näitä Centrian ohjaussuunnitelman mukaisia tavoitteita Centria Jobi tukee työkaluna erinomaisesti.

Opiskelija tekee jo opintojen alussa profiilin Centria Jobiin, johon täydentää tietojaan kuin ansioluetteloon. Hän lisää profiiliinsa osaamistaan kuvaavia avainsanoja ja arvioi mainittujen osaamistensa tämänhetkistä tasoa. Omaan profiiliin opiskelija voi halutessaan lisätä esimerkiksi portfolion, kuvia, lyhyen esittelyvideon ja linkin LinkedIniin tai muihin sosiaalisen median kanaviin. Opiskelija lisää opintojen aikana oppimaansa uutta osaamista profiiliin läpi opintojensa. Opintojen aikana opiskelija myös uudelleen arvioi profiilissaan olemassa olevia tietoja ja taitoja ja näiden osaamistasoa. Oman osaamisen ja itsensä kehittämisen aktiivinen arviointi ja omien vaikutusmahdollisuuksien näkeminen tukevat myös opiskelijan hyvää toimijuutta opinnoissaan ja urasuunnittelussa (Koivuluhta & Puhakka 2015, 70–71).

Centria Jobi on monikäyttöinen opetuksen ja ohjauksen työkalu, ja se toimii opiskelijan läpi opintojen jatkuvan ohjausprosessin eri vaiheissa eli opiskelijan koko opintojen aikaisessa kasvu- ja oppimisprosessissa. Centria Jobin etuna on se, että sinne luotu profiili ja sitä kautta työelämään kontaktointi ovat kokonaan opiskelijan itsensä hallittavissa, mikä on ohjauksen keinona sellainen, mikä vahvistaa opiskelijan toimijuutta. Ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijan toimijuutta, mikä tarkoittaa opiskelijalle hänen toimintamahdollisuuksiensa laajenemista ja tunnetta varmuudesta, kykenemisestä, omasta paikasta tai kuulumisesta jonnekin (Vehviläinen 2020, luku 1). Centria Jobi keinona ja työkaluna tukee hyvin näitä ohjauksen tavoitteita.

Kuva 1. Esimerkkiopiskelijan profiilin alkuosa kuvassa. Kuva: Tiituksen pressikuvapankki.

Centria Jobia mainostetaan eri viestintäkanavilla sekä opiskelijoille että työnantajille. Centria Jobi on ohjauksen lisäksi myös opetuksen sisältönä eri opintojaksoilla. Lisäksi opettajat pääsevät Centria Jobin työmarkkinatorin kautta näkemään, millaisia ilmoituksia opiskelijoille on kulloinkin avoinna ja voivat halutessaan hyödyntää ja mainostaa näitä tietoja opiskelijoilleen. Tutoropettajan ja opiskelijan välisissä, eri lukuvuosina tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa Centria Jobi otetaan myös puheeksi, ja se on myös kirjattu tutoropettajan kirjallisiin HOPS-keskusteluohjeisiin. Lisäksi myös Centria-ammattikorkeakoulun omat työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset yms. julkaistaan Centria Jobissa. Esimerkiksi Centria-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnalla on palvelussa oma kanavansa. Tavoite on, että mahdollisimman moni opiskelija ottaisi Centria Jobin aktiivisesti käyttöönsä ja hakisi sen kautta harjoittelu- ja työpaikkoja sekä opinnäytetöitä ja projekteja. (Centria-ammattikorkeakoulu 2021, 17.)

Urasuunnittelun teoreettisena viitekehyksenä on erityisesti kognitiivinen urataitomalli, joka perustuu kognitiivisen informaation prosessoinnin (CIP) teoriaan. Tämän teorian mukaan uran ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät taidot ovat opittavissa. (Florida State University 2021; Helsingin yliopiston urapalvelut 2020; HAMK 2017.) Urataitojen opetus ja oppiminen voidaan integroida osaksi opintoja ja tutkintoja, kuten on laaja-alaisesti tapahtunut Centria Jobin käyttöönotossa Centria-ammattikorkeakoulussa. Innovatiivisinkin työnvälityssivusto tarvitsee toimiakseen riittävästi työntarjoajia ja työnhakijoita. Centria Jobissa on sen tuoreudesta huolimatta mukana jo monia työnantajia ja opiskelijoita. Centria Jobi yhdistää suoraan työnantajat ja opiskelijat, ilman välikäsiä. Heidän toistensa tavoittamiseen tarvitaan molemmille tietoa Centria Jobin olemassaolosta ja sen hyödyistä. Tässä tärkeänä yhteen liittävänä linkkinä toimii opiskelijat ja työnantajat tunteva Centria-ammattikorkeakoulun henkilökunta. Centria Jobi on siksi kaikkia, opiskelijoita, työnantajia ja Centria-ammattikorkeakoulun henkilökuntaa, koskeva yhteinen asia.

Kuva 2. Esimerkkikuva työpaikkailmoituksesta. Kuva: Tiituksen pressikuvapankki.

Työnantajat ja opiskelijat voivat käyttää Centria Jobia nettisivun  www.tiitus.fi/centria kautta. Opiskelijat voivat myös ladata Centria Jobin puhelimeensa hakemalla palvelun sovelluskaupoista nimellä “Tiitus Työpaikat” tai “Tiitus Avoimet työpaikat”. Kirjauduttaessa Centria Jobiin tulee muistaa valita toimialueeksi Centria-ammattikorkeakoulu.

Lähteet:

Centria-ammattikorkeakoulu 2021.  Centria-ammattikorkeakoulun Ohjaussuunnitelma 2021–2022.   Saatavilla: https://web.centria.fi/Data/content/Isot%20tiedostot/Centria_ohjaussuunnitelma_2021-2022.pdf. Viitattu 7.10.2021.

Florida State University. 2021. Cognitive Information Processing (CIP) Theory-Based approach. . Saatavilla: https://www.career.fsu.edu/tech-center/topics/career-theory-research-and-practice/cognitive-information-processing-cip-theory-based-approach. Viitattu 5.10.2021.

Hamk. 2017. Hyvällä uraohjauksella työelämään. HAMK Unlimited Journal, 2017. Saatavilla: https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/tavoitteena-hyva-tyoura/#.YV_2otpBw2w. Viitattu 5.10.2021.

Helsingin yliopiston urapalvelut. 2020. Miten kehittää maisteriohjelmien tukea opiskelijoiden urasuunnittelulle? Saatavilla: https://blogs.helsinki.fi/urapalvelut/. Viitattu 5.10.2021.

Tiitus. 2021. Saatavissa: https://www.tiitus.fi/ Viitattu 29.9.2021.

Tiitus. 2017. Tästä kaikki alkoi. Saatavissa: https://www.tiitus.fi/tasta-kaikki-alkoi/. Viitattu 29.9.2021.

Koivuluhta, M. & Puhakka, H. 2015. Ryhmäohjaus opiskelijoiden toimijuuden edellytysten kehittäjänä. Teoksessa P. A. Kauppila, J. Silvonen & M. Vanhalakka-Ruoho (toim.) Toimijuus, ohjaus ja elämänkulku. Reports and Studies in Education, Humanities and Theology. Publications of the University of Eastern Finland 11, 69–87. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-1747-8

Vehviläinen, S. 2020. Ohjaustyön opas – Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus (E-kirja).

Teija Muuraiskangas
Opinto-ohjaaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 185 3817

Facebooktwitterlinkedinmail