Kansainvälinen opiskelijavaihto luo uutta osaamista

Tom Tuunainen

Illustration

Välimerellinen Italia jää taakse. Kylmä pohjola pimenevine iltoineen häämöttää edessä. Noin kahdeksan kuukautta sitten Simone Tedeschi jätti kotikylänsä Pohjois-Italiassa ja muutti Suomeen. Kuka olisi tällöin arvannut, että loppuhuipentumana on työharjoittelu, jonka tuloksena syntyy vertaansa vailla oleva harjoitustyö.

Ammattikorkeakoulujen toimiluvan yhtenä arviointiperusteena on koulun aikaansaama kansainvälinen yhteistyö. Kansainvälisyys sekä monikulttuurinen osaaminen ovatkin tulleet yhä tärkeämmäksi osaksi ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmia. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa uusiin tutkimusmenetelmiin perehtymisen sekä tuo uusia ideoita. Se tukee myös kulttuurien välisen ymmärryksen syntymistä. Tämä on tärkeää ruohonjuuritason työtä, joka auttaa pitkällä aikavälillä jopa maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisessa.

Ulkomailla suoritettavasta opiskelijavaihdosta on myös paljon hyötyä yksilötasolla. Ulkomailla oleskelu kehittää opiskelijan kielitaitoa ja tuntemusta muista kulttuureista. Opiskelijan kansainvälistyessä opiskelija kasvaa henkisesti ja hänelle kasvaa myös parempi ymmärrys hänen omasta vastuustaan koko ajan yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa.

Opiskelijavaihdon aikana suoritettava työharjoittelu mahdollistaa verkostoitumisen uusien tahojen kanssa ja työharjoittelujakson aikana tehty harjoitustyö parantaa opiskelijan työmarkkina-asemaa sekä jatkokoulutusmahdollisuuksia. Simonen “Internship Project: Cybersecurity as a Part of Companies’ Business Management” -niminen harjoitustyö onkin jo tuottanut hedelmää.

Marjo Heikkilä ojentaa Simonelle repun. Tom ja Ilpo seuraavat vierestä.
Centria-ammattikorkeakoulun TKI-päällikkö Marjo Heikkilä antaa Simone Tedeschille Centria-selkärepun. Kuvassa vasemmalla on työn ohjaaja TKI-kehittäjä Tom Tuunainen ja taustalla on Centria tietohallinnon IT-suunnittelija Ilpo Hautala.

Jokaisessa organisaatiossa, prosessissa, projektissa ja tietojärjestelmässä tulee huolehtia tietoturvaan sekä tietosuojaan ja laajemminkin tietotekniikkaan liittyvien riskien hallinnasta, jotta organisaatioiden vastuulla olevien palvelujen jatkuvuus voidaan turvata kaikissa olosuhteissa. Mahdollisten olemassa olevien riskien negatiivisia vaikutuksia pitää minimoida toimintalähtöisesti painottuvilla teknisillä ja hallinnollisilla keinoilla. Tämä saadaan aikaan tietoturvakäytänteillä, jonka luomiseen Simonen harjoitustyö antaa eväät. Kun organisaatiolla on käytössään määritellyt tietoturvakäytänteet, varmistutaan muun muassa siitä, että kukaan sivullinen ei saa haltuunsa salassa pidettävää tietoa. Käytänteiden avulla varmistutaan myös siitä, että tieto on siihen oikeutettujen hyödynnettävissä haluttuna aikana, kuten myös siitä, ettei tieto muutu tahattomasti.

Simonen harjoitustyö jatkaa elämäänsä ja sitä tullaan käyttämään eri organisaatioissa tietoturvakäytänteiden luomisen ohjenuorana. Simone jatkaa puolestaan opiskelujaan yliopistossa ja työharjoittelun muut osapuolet toivottavat Simonelle onnea kaikkiin tuleviin haasteisiin.

Tom Tuunainen
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 681 7207

Facebooktwitterlinkedinmail