Koulusosionomi rinnalla kulkijana

Pirjo Forss-Pennanen
NSOS17K ryhmän sosionomiopiskelijat *

Sosionomit ovat korkeakoulutettuja ammattilaisia ja työn perustana on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomilla on osaamista verkostotyöskentelyyn, lainsäädäntöön ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Nämä kompetenssit tukevat asiakasta eri elämäntilanteissa.

Sosionomin tutkinto rakentuu yhteiskunta- ja kasvatustieteille. Sosionomin tarpeellisuutta kouluissa on kokeiltu erilaisten hankkeiden kautta ja tulokset koulusosionomien työstä ja tarpeellisuudesta ovat olleet positiivisia, niin oppilaiden, koulujen kuin oppilashuollon henkilöstönkin näkökulmasta. Osa hankkeissa työskennelleistä koulusosionomeista työllistyi sosionomin ammattinimikkeellä hankkeiden kautta. Tampereella on aloittanut 11 uutta koulusosionomia.

Opettajilla on suuri vastuu opetuksesta ja oppilaista. Ryhmäkoot ovat isoja, samassa luokassa on erilaisia oppijoita. Tähän haasteeseen vastaamisessa sosionomi voi olla tukena. Koulusosionomin ennaltaehkäisevä työote mahdollistaa näkemään syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita. Tehtäviin kuuluu varhainen puuttuminen, oppilaan kokonaisvaltainen ohjaaminen, kasvatuskumppanuus, yhteisöllinen työ ja verkostoyhteistyö. THL:n mukaan yhdellä kuraattorilla on keskimäärin 875 oppilasta ja usein resurssit ovat riittämättömiä koulujen tarpeisiin nähden. Kuraattoreiden määrä ei ole lisääntynyt samassa suhteessa kuin ongelmat, olipa kyse yhteiskunnasta tai yksilöistä.

Haastattelimme koulussa työskentelevää sosiaalityöntekijää. Hän kertoi, että koulumaailman haasteiden vuoksi tarvitaan uutta luovaa ajattelua henkilökunnan osaamisalueisiin ja työnkuvaan liittyen. Varhaisella puuttumisella voidaan ehkäistä isojen ongelmien syntymistä. Kouluissa on nykyään enemmän sosiaalisia ongelmia ja siksi myös muuttuviin tilanteisiin ja ongelmiin tulee vastata riittävin tukitoimin ja keinoin. Sosiaalialan osaamista tarvitaan enemmän.

Pirjo Forss-Pennanen
Yliopettaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0591

*Mari Annala, Elisabeth Vikström, Sonja Hedström, Iida Rahja, Kristiina Kankkonen, Anna Kauppinen, Camilla Kirvesmäki, Ida Lakanen, Tiia Katajisto, Sofia Perttu, Laura Karhulahti, Vilma Karhunmaa, Annika Al-Saedi, Jenna Vähähyyppä, Ada Skytte, Saku Piispanen, Eeva Savikoski, Neea Alainen, Niina Jokilehto, Sannamari Rasmus, Jenni Suotula, Minna Hämäläinen, Mika Syynimaa, Piia Peltoniemi, Anna-Riikka Asiala, Emma Nykänen, Jenna Ylitalo, Miia Laitakangas-Kalliosalo, Minta Laitila, Noora Korhonen, Sarita Tiala, Sofia Finnholm, Aino Raappana ja Heidi Joki

Facebooktwitterlinkedinmail