Pelillistettyä keskustelua työyhteisöstä ja onnistuneesta projektista

Niko Töyräskoski

DUDE – Do Unlimited, extenD comptEtence (myöhemmin DUDE) on Centria-ammattikorkeakoulun hanke, jonka tavoitteena on tukea nuorten ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työllistymistä.

Nuori saa muun muassa  konkreettista oman alan kokemusta ja työllistyy, kehittyy ja hyödyntää omia taitojaan ja vahvuuksiaan oman alansa työelämän vaatimusten mukaisesti. (DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence.)

DUDE pyrkii myös löytämään osallistujille erilaisia teknologisia ratkaisuja, jotka kehittäisivät heidän työ- ja toimintakykyjään hankkeessa olon aikana sekä parantaisivat heidän valmiuttansa siirtyä kohti työelämää. Tällaisia ovat olleet muun muassa työelämälähtöiset työpajat, älysormukset sekä Topaasia-peli.

Mikä on Topaasia?

Topaasia on pelillinen fasilitointialusta, jonka tarkoituksena on luoda yrityksille ja organisaatioille pelillinen tapa keskustella henkilöstön kanssa tärkeistä aiheista, kuten esim. tiimin ja työyhteisön kehittämisestä sekä johtajuuden ja liiketoiminnan parantamisesta. Pelisession lopussa luodaan pelattuun aiheeseen liittyvä konkreettinen toimintasuunnitelma. Topaasia soveltuu työkaluna tiiminjohtajille, esihenkilöille sekä valmentajille (Topaasian esittely). Pelisession aiheen voi valita yli 40 pelipakan joukosta, jotka on kehitetty yhteistyössä yritysten, professoreiden sekä työelämän asiantuntijoiden kanssa (Topaasia-pelipakat).

Peliä pelataan verkkoselaimen kautta, mutta osa pelipakoista on myös saatavilla fyysisinä pelikortteina. Käyttöliittymä on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Peliin osallistutaan joko puhelimella, tabletilla tai tietokoneella pelinjohtajan lähettämällä kirjautumistunnuksella tai QR-koodilla. Myös anonyymina pelaaminen on mahdollista. Pelinjohtaja valitsee pelattavan pelipakan sekä pelattavan näkökulman. Näkökulmien määrä määrittää pelin keston. (Topaasian tutoriaali: näin käytät Topaasia – hyötypeliä 2022.)

Miten peli sujui DUDEssa?

Topaasiaa testattiin kahdella pelisessiolla, joihin osallistui kuusi henkilöä sekä pelinjohtaja, joka johtaa pelinkulkua sekä ohjaa keskustelua. Molemmat pelit veivät aikaa noin puolitoista tuntia. Kaikki pelien aiheet pelattiin hankkeen näkökulmasta, jotta nuorille työllistymisen kannalta oleellisia asioita nousisi esille ja ne herättäisivät keskustelua.

Jokaisella kierroksella pelaajille jaetaan viisi käsikorttia. Jokainen valitsee yhden kortin, joka pelaajan mielestä sopii pelattavaan näkökulmaan parhaiten. Kun kaikki ovat valinneet oman korttinsa, pelaajat päättävät yhdessä, mikä pelatuista korteista on sopivin kyseiseen näkökulmaan. Pelinjohtaja valitsee kortin joko keskustelun perusteella tai voi halutessaan käynnistää äänestyksen kortin valitsemisesta. Koko pelin ajan pelinjohtajan on mahdollista tehdä muistiinpanoja, jotka jäävät talteen myös loppuraporttiin.

Ensimmäisen pelin aiheeksi valikoitui Onnistunut projekti ja se käytiin läpi neljästä eri näkökulmasta, joita olivat selkein vahvuus ja heikkous sekä innostavin ja turhauttavin asia. Korttien pelaamisen ja keskusteluiden jälkeen onnistuneen projektin vahvuudeksi valikoitui Toimintaympäristö ja heikkoudeksi Innostuneisuus. Innostavimmaksi asiaksi valikoitui Vapaus, kun taas turhauttavimmaksi asiaksi ja onnistuneen projektin esteeksi nousi Työkalut. Kun kaikki näkökulmat on käsitelty, pelaajat valitsevat yhdessä niistä tärkeimmän, josta lopulta tehdään toimenpidesuunnitelma kyseisen aiheen kehittämiseksi yrityksessä tai organisaatiossa. Työkalujen parantaminen päätyi ensimmäisen toimintasuunnitelman aiheeksi, ja tavoitteeksi muotoutui toimivien työkalujen saaminen käyttöön hankkeeseen nopeasti ja tehokkaasti. Pelaajat osallistuvat keskusteluun kirjoittamalla muistilappuja pelinjohtajan valitsemaan kysymykseen toimintasuunnitelmasta Topaasia-alustalla.

Toinen peli pidettiin englanniksi ja aiheeksi valikoitui Työyhteisö. Näkökulmiksi valikoitui samat kuin aikaisemmassa pelissä. Itsenäisyys valikoitui työyhteisön vahvuudeksi ja aiheiden esille nostaminen heikkoudeksi. Innovaatio on työyhteisön innostavin asia, kun taas epäonnistuminen koettiin turhauttavana. Aiheiden esille nostaminen valikoitui lopulta toimintasuunnitelman aiheeksi. Suunnitelman tavoitteena on uskaltaa puhua asioista enemmän, jotta voitaisiin tuoda haasteet ja vaikeudet esille.

Molemmat pelit sujuivat mukavasti ja ongelmitta. Kaikkien pelaajien muistiinpanot jäivät ylös loppuraporttiin sekä toimintasuunnitelmaan, eli jokainen osallistuja tuli kuulluksi. Eläinteemaiset avatar-hahmot toimivat kokonaisuudessa hyvin, sillä ne keventävät pelikokemusta eivätkä tee aiheiden käsittelystä liian vakavaa. Näin ollen pelaajan keskittyminen säilyy paremmin, mikä sopii varsinkin nuorille osallistujille oikein hyvin.

Pelien päätteeksi pelinjohtaja voi halutessaan lähettää toimenpidesuunnitelman organisaation eri edustajille. Osallistujat voivat myös ladata pelisession loppuraportin sekä toimenpidesuunnitelman myös itselleen. (Topaasian tutoriaali: näin käytät Topaasia-hyötypeliä 2022.)

Miten Topaasia soveltuu hanketyöskentelyyn?

Topaasia on toimiva ratkaisu yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat keskustella henkilöstönsä kanssa työpaikan toimitavoista ja yhteisöstä samalla kehittäen omaa toimintaansa. Käyttöliittymä on helppo ja yksinkertainen käyttää, ja se on teknisesti toimiva palvelu. Topaasia tekee työpajasta osallistavan, ja kaikkien osallistujien näkemykset ja mielipiteet tulevat esille. Pelillinen elementti luo keskusteluihin keveämmän tunnelman.

Pelillisen toimintaperiaatteensa ansiosta Topaasian avulla keskustelu on helppo avata ja osallistuminen kätevää, ja koska anonymiteetistä oli mahdollista pitää kiinni, ei paineitakaan siitä tarvitse ottaa. Tämä saattaa olla monelle nuorelle iso kynnys, kun omia mielipiteitä ja kehitysideoita tuodaan esille. Lopun toimintasuunnitelma tekee myös tavoitteiden saavuttamisesta helpompaa, ja sen avulla voidaan suunnitella tehtävälle aikataulu sekä valita vastuuhenkilöt valvomaan kyseisen suunnitelman toteutusta.

Topaasia sopii kaikille organisaatioille tai yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa, yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Pelinjohtajan on helppo ja nopea valita sopivat näkökulmat aiheen käsittelemiseen, ja kaikkien peliin osallistuvien mielipiteet tulevat esille ja jäävät talteen loppuraporttiin. Hanketyöskentelyyn se soveltuu myös oikein hyvin, ja esimerkiksi Onnistunut projekti -korttipakan avulla hanketyöntekijöiden on helppo keskustella tiimin sisällä sopivien näkökulmien avulla siitä, mitkä asiat vaikuttavat projektien onnistumiseen. Sopivia pelipakkoja hanketyöskentelyä tekeville ovat työyhteisön lisäksi muun muassa tuotekehitykseen, ohjelmistoprojekteihin ja etätyöskentelyyn liittyvät korttipakat. Mikäli sopivia pelipakkoja ei Topaasiasta valmiina löydy, voi Pro-tunnuksilla luoda omia korttipakkoja vastaamaan esim. hankkeen tarpeita paremmin. (Topaasian esittely.)

DUDE – Do Unlimited, extenD comptEtence -hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke on käynnissä 1.1.2021–31.8.2023, ja sen toteuttavat yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU).

Lähteet

DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence. Saatavissa: https://dudeunlimited.fi/dude-do-unlimited-extend-competence/. Viitattu 12.1.2023

Topaasian esittely. Topaasia. Saatavissa: https://topaasia.com/topaasia-basic-ja-pro/. Viitattu 12.1.2023

Topaasia-pelipakat. Topaasia. Saatavissa: https://topaasia.com/topaasia-pakat/. Viitattu 12.1.2023

Topaasian tutoriaali: näin käytät Topaasia-hyötypeliä 2022. Saatavilla https://www.youtube.com/watch?v=DvlJxbvW9_I. Viitattu 12.1.2023

Niko Töyräskoski
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 050 346 0462

Facebooktwitterlinkedinmail