Opintojakson tavoitteet ja arvioinnin kriteerit ohjaavat opiskelijan oppimista

Annakaisa Marjokorpi

Keskustelimme opinnoista äskettäin ammattikorkeakouluopinnot aloittaneen opiskelijaryhmän kesken. Opiskelijoita mietitytti, mikä eri opintojaksojen vaatimustaso on. He halusivat tietää, mitä heiltä vaaditaan, jotta he tietävät miten opiskella. Nämä pohdinnat muistuttivat, kuinka tärkeää on, että opiskelija saa ennalta tiedot opintojakson osaamistavoitteista, vaatimustasosta, arvioinnin kriteereistä ja arvioinnista sekä vaihtoehtoisista suoritustavoista.

Jatka lukemista ”Opintojakson tavoitteet ja arvioinnin kriteerit ohjaavat opiskelijan oppimista”

Kysely Centrian opiskelijoiden kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan

Janette Korpi
Pauliina Mattila
Sara Kåll-Fröjdö

Syksyllä 2022 tehtiin kysely, jonka tavoitteena oli selvittää Centrian opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan ja auttaa kehittämään Centrian hanketoimintaa tukemaan opiskelijoiden yrittäjyyttä. Kyselyyn tuli 178 vastausta. Tässä tekstissä käymme lyhyesti läpi kyselyn tuloksia ja keskustelemme siitä, miten tuloksia voitaisi hyödyntää TKI-toiminnassa.

Jatka lukemista ”Kysely Centrian opiskelijoiden kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan”

Onnistunut opinto-ohjaus osa 3: Opinto-ohjauksen arviointi edistää vaikuttavuutta ja suuntaa kehittämistä

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Opinto-ohjaus on verkostomaista yhteistyötä, jota monet eri toimijat yhteistyössä toteuttavat. Opinto-ohjaus on myös korkeakoulun toimintakulttuuriin linkittyvä käsite. Opinto-ohjauksen arvioinnissa on ensin hahmotettava, mitä opinto-ohjauksella tarkoitetaan kyseisessä toimintaympäristössä, mitä tavoitteita sille on asetettu ja millä keinoilla tavoitteisiin pyritään (vrt. tämän artikkelisarjan osat 1 ja 2).

Jatka lukemista ”Onnistunut opinto-ohjaus osa 3: Opinto-ohjauksen arviointi edistää vaikuttavuutta ja suuntaa kehittämistä”