Kuntakokeiluhankkeen mahdollistama koulutus kuntakokeiluhenkilöstön muutoksen tukena

Hannele Häli

Centria-ammattikorkeakoulu on ollut osatoteuttajana OKM:n avustuksen mahdollistamassa kuntakokeiluhankkeessa, jossa järjestettiin yhtenä toimenpiteenä koulutusta Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun henkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena oli tukea henkilöstöä muutoksessa. Onnistunut koulutus suunniteltiin ja räätälöitiin kuntakokeilun henkilökunnan tarpeiden mukaan.

Jatka lukemista ”Kuntakokeiluhankkeen mahdollistama koulutus kuntakokeiluhenkilöstön muutoksen tukena”

Virtuaalisen oppimisympäristön yhteiskehittäminen terveysalan koulutuksessa

Aikajana VR-simulaation kehittämisestä lokakuusta 2021 helmikuuhun 2022

Hanna-Mari Pesonen 
Arja Liisa Ahvenkoski 
Teija Honkonen 
Elina Liedes  
Soili Vuollo  
Nenna Kaunisto 
Esa Säily  

Esimerkkitehtävä silmän mustuaisen tutkimisesta

Centriassa kehitettiin lukuvuonna 2021–2022 virtuaalisia oppimisympäristöjä terveysalan koulutukseen. Tässä artikkelissa kuvataan potilaan peruselintoimintojen systemaattiseen arviointiin liittyvän VR-simulaation tuottamisprojektia, joka toteutettiin yhteiskehittämisen avulla. Saatujen kokemusten mukaan VR-simulaatio osoittautui autenttiseksi, mielenkiintoiseksi ja toimivaksi tavaksi oppia. Projekti lisäsi terveysalan opettajien osaamista virtuaalisten opetusmateriaalien tuottamisessa. 

Jatka lukemista ”Virtuaalisen oppimisympäristön yhteiskehittäminen terveysalan koulutuksessa”

Esineiden internetin tietoturva

Tom Tuunainen

IoT-laitteet tarjoavat dataa käyttäjälle

Esineiden internetin (Internet of Things, lyhyemmin IoT) laitemäärä on suorastaan räjähtänyt. Uusi ja kehittyvä teknologia on saanut jalansijaa kaikkialla. Sitä käytetään niin teollisuuden ratkaisuissa kuin avoimilla teillä vaeltavissa itsenäisissä ajoneuvoissa. Teknologia muuttaa tapaa, jolla organisaatiot keräävät, vaihtavat, analysoivat ja ekstrapoloivat valtavia tietomääriä ymmärtääkseen paremmin ihan kaikkea. IoT-laitteiden avulla kerätty tieto auttaa myös ymmärtämään kuluttajien käyttäytymistä sekä tehostamaan liiketoimintaa, kuten myös alentamaan käyttökustannuksia ja parantamaan työturvallisuutta.

Jatka lukemista ”Esineiden internetin tietoturva”

Musiikkikoulutuksen visio yhdistää toimijat

Annika Mylläri

Kuvituskuva nuottivihkosta

Suomalaisen musiikin päivänä 8.12.2020 julkaistiin Musiikkikoulutuksen visio 2030. Visiotyön käynnisti Taideyliopiston Sibelius-Akatemian silloinen rehtori (nykyinen Taideyliopiston rehtori) Kaarlo Hildén huhtikuussa 2019. Ajatuksena oli aktivoitua hyvissä ajoin pohtimaan musiikkikoulutuksen tulevaisuudennäkymiä koko kentän voimin eikä odottaa ohjeistusta muualta. Projektia työstämään perustettiin ydinryhmä, jossa oli mukana edustajia kaikilta eri koulutusasteilta. Jatka lukemista ”Musiikkikoulutuksen visio yhdistää toimijat”

SKAALA tarjoaa räätälöityjä koulutuksia yrityksille

Hannu Leppälä
Helena Åkerlund
Virve Antinoja

 Kuvituskuvassa kuvio liitutaululla

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana SKAALA – Skaalautuvilla koulutusmalleilla aitoa arvoa liiketoimintaan ja ammattilaisille -hankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää korkeakouluverkoston yhteisvoimin täydennyskoulutuksia pk-yritysten tarpeisiin. SKAALAn kohderyhmää ovat pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset eri puolilla Suomea. Jatka lukemista ”SKAALA tarjoaa räätälöityjä koulutuksia yrityksille”