Opiskelijoiden onnistunut ohjaus: Ohjaus- ja hyvinvointityön kehittäminen Centria-ammattikorkeakoulussa 2022–2023

Annakaisa Marjokorpi

OKM logo ja tyytyväinen opiskelija

Tässä artikkelissa kuvaan ”ONNI – opiskelijoiden onnistunut ohjaus” -hankkeen toteutunutta toimintaa ja tuloksia Centria-ammattikorkeakoulussa ajalla 1.1.2022–31.12.2023. Kehittämistyötä on rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisrahoituksella. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa ohjaus- ja hyvinvointipalveluja sekä verkostoja ja vaikuttaa näin positiivisesti opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja hyvinvointiin.

Jatka lukemista ”Opiskelijoiden onnistunut ohjaus: Ohjaus- ja hyvinvointityön kehittäminen Centria-ammattikorkeakoulussa 2022–2023”

Harjoittelun ohjaaminen on opettavainen kokemus ohjaajalle – Kokemuksia opinto-ohjaajaksi opiskelevien harjoittelun ohjaamisesta

Annakaisa Marjokorpi

Viimeisen vuoden aikana olen toiminut harjoittelun ohjaajana kahdelle opinto-ohjaajaksi kouluttautuvalle opiskelijalle. Toinen opiskelijoista suoritti syventävää harjoittelua, jonka aikana hän seurasi ja osallistui ohjauksen työtehtäviin viiden viikon ajan 20 tuntia viikossa. Toinen opiskelija suoritti lyhyempää verkostoharjoittelua, jonka aikana hän seurasi ja osallistui ohjauksen työtehtäviin Centrialla viikon ajan.

Jatka lukemista ”Harjoittelun ohjaaminen on opettavainen kokemus ohjaajalle – Kokemuksia opinto-ohjaajaksi opiskelevien harjoittelun ohjaamisesta”

Onnistunut opinto-ohjaus osa 3: Opinto-ohjauksen arviointi edistää vaikuttavuutta ja suuntaa kehittämistä

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Opinto-ohjaus on verkostomaista yhteistyötä, jota monet eri toimijat yhteistyössä toteuttavat. Opinto-ohjaus on myös korkeakoulun toimintakulttuuriin linkittyvä käsite. Opinto-ohjauksen arvioinnissa on ensin hahmotettava, mitä opinto-ohjauksella tarkoitetaan kyseisessä toimintaympäristössä, mitä tavoitteita sille on asetettu ja millä keinoilla tavoitteisiin pyritään (vrt. tämän artikkelisarjan osat 1 ja 2).

Jatka lukemista ”Onnistunut opinto-ohjaus osa 3: Opinto-ohjauksen arviointi edistää vaikuttavuutta ja suuntaa kehittämistä”

Onnistunut opinto-ohjaus osa 2: Opinto-ohjauksen vaikuttavuus ja tuloksellisuus syntyy yhteistyöllä

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Ohjaus tuo lisäarvoa yksilölle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle (Valtioneuvosto 2020, 10). Opinto-ohjauksen vaikuttavuus korkeakoulussa syntyy moniammatillisella yhteistyöllä, jossa jokainen toimija tuntee ohjauksen tavoitteet sekä omat vastuunsa ja velvollisuutensa. Opinto-ohjauksen onnistumisen edellytyksenä on myös selkeä viestintä, jotta ohjauksen kokonaiskuva, tavoitteet ja toimintakäytänteet ovat ohjauksen toteuttajien tunnistettavissa ja omaksuttavissa. Näiden selkeyttäminen on tämän artikkelin tavoitteena.

Jatka lukemista ”Onnistunut opinto-ohjaus osa 2: Opinto-ohjauksen vaikuttavuus ja tuloksellisuus syntyy yhteistyöllä”

Onnistunut opinto-ohjaus osa 1: Opinto-ohjauksen visio ja tavoitteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Opinto-ohjauksella on keskeinen tehtävä koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistämisessä (esim. Valtioneuvosto 2020). Se on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen instrumentti, kun tavoitellaan hyvinvointia ja kilpailukykyä. On väliä, miten opinto-ohjausta järjestetään. Sitä voidaan järjestää vaikuttavasti tai vähemmän vaikuttavasti. Onnistunut opinto-ohjaus parantaa koulutuksen tulosta ja laatua.

Jatka lukemista ”Onnistunut opinto-ohjaus osa 1: Opinto-ohjauksen visio ja tavoitteet Centria-ammattikorkeakoulussa”

Mitä mietit uusi opiskelija? Puheavaruusanalyysi aloittavia opiskelijoita jännittävistä asioista ja heidän odotuksistaan omaa opintoryhmää kohtaan

Annakaisa Marjokorpi

Centria-ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittaville opiskelijoille järjestettiin elokuussa 2022 orientaatiopäivät. TKI-asiantuntijat Sanna-Kaisa Karvonen ja Minna Koivula pitivät toiminnallisen työpajan ”Meidän yhteinen Centria”. Työpajassa kävivät kaikki kampuksella aloittaneet ryhmät.

Jatka lukemista ”Mitä mietit uusi opiskelija? Puheavaruusanalyysi aloittavia opiskelijoita jännittävistä asioista ja heidän odotuksistaan omaa opintoryhmää kohtaan”

Katsaus tohtoriopintojen kulissien taakse – millainen prosessi on ollut, mitä se on vaatinut ja opettanut

Annakaisa Marjokorpi

Työskentelen Centria ammattikorkeakoulun oppimispalveluissa opinto-ohjauksen lehtorina. Väittelin kasvatustieteen tohtoriksi helmikuussa 2022. Siihen kulminoitui tutkimusprosessi, jota tein työn ohessa viiden vuoden ajan. Jokaisen tohtorin polku on omanlainen ja jokainen opiskelija luo omia merkityksiään. Tässä artikkelissa avaan, millainen prosessi ihmistieteiden opiskelu Jyväskylän yliopistossa Yliopistokeskus Chydeniuksessa on ollut, mitä se on vaatinut ja ammatillisesti opettanut.

Jatka lukemista ”Katsaus tohtoriopintojen kulissien taakse – millainen prosessi on ollut, mitä se on vaatinut ja opettanut”