Terveisiä oppimispalveluista

Hanna-Riina Aho

Skills Centrian ohjaajat Centrian tiloissa
Skills Centria avattiin syksyllä 2020.

Oppimispalvelutiimi tuottaa erilaisia asioita opetuksen avuksi ja osallistuu Centria-ammattikorkeakoulun pedagogiseen kehittämiseen. Meneillään on monia toimenpiteitä, joilla tulevaisuutta ja sen haasteita yritetään taklata, mutta joitakin asioita on saatu jo alulle ja valmiiksikin.

Digistart

Erityisesti uusille opiskelijoille, mutta myös jatkavien opiskelijoiden muuttuviin tarpeisiin luotiin Optimaan toteutus, jonka nimi on Digistart. Siellä käydään läpi koko joukko opiskelijan arkipäivään liittyviä välineitä ja järjestelmiä kuten Tuudo, Teams, Zoom, Eduroam, PaperCut jne. Sieltä löytyy ohjeita ja neuvoja eri järjestelmiämme varten ja sen avulla voi tehdä myös loppukokeen.  Myös henkilökuntaan kuuluvat voivat käydä tarkistamassa sieltä tarpeen vaatiessa, miten jokin järjestelmä toimii.

Kuva Optiman Digistart-toteutuksesta

Skills Centria

Skills Centria on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää taitojaan vaikkapa kirjoittamisen, kielten tai matematiikan osa-alueilla. Sieltä saa tukea ja ohjausta urapolkunsa suunnitteluun ja esimerkiksi siihen, miten voi laatia hyvän CV:n. Lokakuun alussa 2020 avattu Skills Centria kehittyy tulevina vuosina opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Itslearning – uusi oppimisalusta

Itslearning on uusi oppimisalusta, jonka käyttöönottokoulutuksia järjestetään aluksi koulutusten digimentoreille ja keväällä 2021 edetään sitten tiimeittäin muihin opettajiin. Averkon opintojaksoja päivittävät opettajat pääsevät myös opiskelemaan ”Itsiä”. Sen verran ”Itsistä” jo tiedetään, että ihan suoraan copy-pastella opintojaksot eivät sinne liiku, vaan tulossa on jotain uutta, jossa oppiminen ja tavoitteet ovat keskeisiä termejä.  ITS on aiheena Opetuksen kehittämispäivässä 16.11.2020.

OPS-uudistus

OPS-uudistusta on myös edistetty ja Centrian moduuli on määritelty seuraavalla tavalla:

Moduuli on 10-20 opintopisteen laajuinen opintojaksoa suurempi osaamiskokonaisuus, joka on rakennettu tietyn teeman tai ilmiön ympärille. Moduulille on laadittu osaamistavoitteet, jotka määrittävät moduulin suorituksessa arvioitavat osaamiset.   Moduulien avulla opiskelijat profiloivat, syventävät tai laajentavat omaa asiantuntijuuttaan. Moduulit voivat olla monialaisia. Moduuleita voidaan tarjota myös maksullisena täydennyskoulutuksena sekä kansainväliseen koulutusyhteistyöhön ja koulutusvientiin. Moduulin suunnittelevat ja toteuttavat moduulista vastaavat opettajat yhdessä.

Moduuli on määritelty näin omaksi työkaluksemme eli sitten, kun asiasta viestitään vaikkapa opiskelijoille, teksti voi olla jotain muuta. Moduulin määrittely oli kuitenkin oleellista, että pääsemme yhtenäiseen rakenteeseen opetussuunnitelmatyössä. Tiimeissä pohditaan tällä hetkellä koulutuksiin liittyviä osaamisia ja kansainvälisyystaitoja. Seuraavassa työpajassa haravoidaan yhteisiä teemoja tki-johtoryhmän kanssa.

Opinnäytetyöohje

Opinnäytetyöohje päivitettiin edellisen lukuvuoden aikana ja päivitetty versio otettiin käyttöön 1.8.2020. Se löytyy osoitteesta https://libguides.centria.fi/paivitettyohje.  Muutoksista on tehty video, jonka voi katsoa päästäkseen selville kohtuullisen helposti siitä, mikä muuttui. Tutkimukselliselle ja toiminnalliselle työlle luotiin erikseen arviointikriteerit. Opinnäytetyöpohjaan päivitettiin myös kansikuva ja ohjeita selvennettiin. Siihen tulee vielä saavutettavuuteen liittyvä muutos, joka on lailla säädetty, eli olemme osaltamme vastuussa Theseuksessa olevista opinnäytetöistä ja niiden saavutettavuudesta. Keskeinen muutos pohjassa on se, että tekstin oikean reunan tasaus muuttuu liehureunaksi ja mallissa on merkitty kuville alt-tekstit sekä kuvioille ja taulukoille lukemisjärjestys.

Opinnäytetyöohjeesta kuva
Opinnäytetyöohje on päivitetty

Hanna-Riina Aho
Asiantuntija (Oppiminen)
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0061

Facebooktwitterlinkedinmail