Työvoimakoulutuksista osaajia yrityksiin

Paula Oja
Kirsi Vuotila

Kuva: Tiina Louhula.

 

Centria tutkimus ja kehitys järjestää työvoimakoulutuksia, joissa TE-palveluiden asiakkaat kehittävät ja laajentavat osaamistaan. Koulutus on korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta, joka on ELY-keskusten rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Eri alojen työvoimakoulutuksia on järjestetty Centriassa vuodesta 2001 ja työvoimakoulutusryhmiä on ollut lähes 50. Centrian työvoimakoulutukset ovat pääsääntöisesti suunnattu korkeakoulutetuille. Jokaiseen koulutukseen sisältyy yrityksessä toteutettava kehittämistehtävä. Opiskelijat ovat muun muassa kehittäneet verkkokauppaa, yrityksen laatujärjestelmää tai prosesseja, toteuttaneet 3D-suunnitteluprojekteja, auttaneet yrityksiä kansainvälistymisessä sekä olleet mukana robotiikan käyttöönottoprosessissa.

Tällä hetkellä Centriassa on menossa neljä työvoimakoulutusta: Ylivieskassa Suunnittelu- ja tuotanto-osaamisen kehittäminen sekä Digitalisaatiolla kilpailukykyä – yritysten kehittämiskoulutus ja Kokkolassa tarjotintyyppisinä täydennyskoulutuksina Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutus sekä Täydennyskoulutus korkeakoulutetuille. Syksyllä alkaa uutena Rakennustuoteteollisuuden täydennyskoulutus.

Opiskelijoiden erilaiset taustat ovat koulutusten rikkaus

Työvoimakoulutuksissa opiskelu on täysipäiväistä ja koulutusten kesto on yleensä puolesta vuodesta vajaaseen vuoteen. Koulutuksiin sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista. Tietopuolisella opetuksella päivitetään ja laajennetaan osaamista alan uusimpaan tietoon. Opiskelijoiden taustat ovat monialaisia, ja yhteistä heille on halu työllistyä, oppia uutta ja kehittää aktiivisesti osaamistaan.

Työttömyyden taustalla opiskelijoillamme on usein erilaisia syitä. Opiskelijoilla on pääsääntöisesti korkeakoulututkinto ja monipuolista työkokemusta. Osa opiskelijoista on tullut koulutukseen pitkän työkokemuksen jälkeen lomautusten ajaksi tai irtisanomisten seurauksena suoraan työstä, jollakin voi olla takana pitempi työttömyys. Osa opiskelijoista kokee iän olevan työllistymisen esteenä, vaikka henkilöllä olisi vahva työkokemus ja osaaminen. Toisaalta myös nuorilla voi olla haasteita saada ensimmäistä oman alan työpaikkaa eikä henkilö ei ole valmistuttuaan työllistynyt omalle alalle. Koulutuksen kautta on mahdollista saada päivitystä osaamiseensa ja päästä taas kiinni työelämään. Työttömyys voi tulla yllättäen ja olla suuri kriisi, jolloin joudutaan miettimään omaa osaamistaan, tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita aivan uusin silmin. Työnhakuprosessikin on voinut muuttua, kun edellisestä työnhausta saattaa olla aikaa vuosikausia. Moni toteaa koulutukseen hakeutuessaan haluavansa aktiivisesti kehittää itseään työnhaun ohessa. Monille koulutus onkin ponnahduslauta työmarkkinoilla eteenpäin sekä hyvä lisä ansioluettelossa.

Työssäoppimisen kautta uudelle uralle

Työvoimakoulutuksiin kuuluu aina työssäoppimista yrityksissä ja tavoitteena on työllistyä koulutuksista. Työssäoppiminen on koettu erittäin hyödyllisenä ja yritykset ovat ottaneet työssäoppijat hyvin vastaan. Yhteistyöstä hyötyvät sekä yritykset, opiskelijat että kouluttajat.  Yrityksissä tarvetta on usein tarkasti rajatulle kehittämiskohteelle, johon ei joko löydy osaamista yrityksen henkilökunnasta tai johon kukaan ei ehdi paneutua. Näihin tilanteisiin työvoimakoulutukset ovat joustava tapa löytää tekijä. Koulutukset pohjautuvatkin yhä enemmän yritysten kehittämistarpeisiin ja niiden pohjalta opiskelijoiden henkilökohtaisiin opintopolkuihin. Tällöin opiskelu tukee yrityksessä toteutettavaa kehittämistehtävää. Koulutuksen tietopuolisessa opetuksessa tutustutaan muun muassa uusimpiin teknologioihin ja sovelluksiin. Tietoa viedään kehittämistehtävän kautta yritysten hyödynnettäväksi. Centrian asiantuntijat toimivat kouluttajina ja työssäoppimisen ohjaajina antaen ohjausta kehittämistehtävän tekemiseen.

Työssäoppimisen avulla on mahdollista päästä tutustumaan yritykseen ja näyttämään omaa osaamistaan. Työssäoppimisessa hyödynnetään aikaisempaa osaamista, mutta toisaalta on mahdollista myös suunnata uudelle uralle ja kokeilla uutta. Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja heillä on suuri halu työllistyä. He ovatkin työnantajille potentiaalisia työntekijöitä. Moni opiskelija on tehnyt itse itselleen työpaikan, vaikka yrityksellä ei olisi ollut varsinaisesti avoimia työpaikkoja. Työssäoppimisen aikana hyväksi havaittua työntekijää ei ole haluttu päästää pois. Yrityksille maksuton työssäoppiminen on myös hyvä koeaika, jossa sekä yrityksellä että opiskelijalla on matala kynnys tutustua toisiinsa ja opiskelija voi näyttää osaamista. Rekrytointi on yrityksille pitkä prosessi, jota voimme keventää ja tarjota yrityksen tarpeisiin juuri sopivinta henkilöä.

Parhaimmillaan koulutuksessa saadaan yhdistettyä yrityksen kehittämistarpeet ja työnhakijan osaaminen niin, että työssäoppimisesta aukeaa työpaikka yritykseen. Näin tapahtui Suunnittelu- ja tuotanto-osaamisen kehittämisen koulutuksessa opiskelleelle Päivi Seppälälle, joka suoritti työssäoppimisjakson Alutec Oy:ssä laatujärjestelmän sertifiointivalmiuden kartoittamiseen liittyvissä tehtävissä. Hän pääsi hyödyntämään aiempaa laatuosaamistaan suorittamalla työssäoppimisen aikana auditointeja ja arvioimalla dokumentaatiotarpeita. Työssäoppimisen jälkeen hän työllistyi yritykseen laatuinsinööriksi jatkamaan työssäoppimisen aikana aloittamaansa työtä. Seppälän mukaan työssäoppimisessa oli parasta se, että pääsi näyttämään asiantuntemustaan yritykseen. Työssäoppiminen tuo mahdollisuuden tutustua uusiin yrityksiin ja madaltaa kynnystä tarvittaessa myös alan vaihdon kokeiluun. – Koulutuksissa pitää ehdottomasti olla harjoittelua. Jos suunnittelee alan vaihtoa niin harjoittelu mahdollistaa tutustumisen eri aloille. Ei menetä mitään, mutta voi saada paljon, toteaa Seppälä.

Ryhmästä voimaa

Ryhmän merkitys vertaistukena ja sosiaalisen kanssakäymisen kannalta on erittäin tärkeä työvoimakoulutuksissa. – Opiskelija saa ryhmältä paljon, paljon enemmän kuin kouluttaja yksin pystyy antamaan, toteaa pitkäaikainen työvoimakoulutusten kouluttaja Sauli Kallio.  – Ryhmässä on eri alojen osaajia, eri ikäisiä parikymppisistä yli 60-vuotiaisiin, kokeneita osaajia ja vastavalmistuneita, joilla on uusinta tietoa koulutuksen kautta. Keskustelut ovat hyvin poikkitieteelisiä ja antoisia, ryhmässä tulee esiin erilaisia näkökulmia ja opiskelijat oppivat toisiltaan. Toisaalta erilaiset taustat tuovat haasteita kouluttajille. Yhä enemmän korostetaankin henkilökohtaista opiskelupolkua ja opintojen henkilökohtaistamista, jotta voidaan palvella parhaiten kunkin tarpeita ja urakehitystä.

Ryhmissä on syntynyt myös uusia yritysideoita, kun yhdellä opiskelijalla on ollut idea ja toisella osaaminen sen toteuttamiseen. Työvoimakoulutusryhmissä mahdollistuu eri alojen osaajien kohtaaminen, ja luodaan edellytyksiä ideoiden jakamiseen ja kehittämiseen yhdessä.

Maahanmuuttajien täydennyskoulutusta

Centriassa toteutettu Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutus edustaa uudenlaista koulutusmuotoa maahanmuuttajille valtakunnallisella tasolla. Koulutus toteutetaan suomen kielellä ja opiskelijat valitsevat opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti muun muassa suomen kielen ja kulttuurin, tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan aihealueilla. Lisäksi koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso. Korkeakoulutetut maahanmuuttajat tuovat uutta osaamista ja näkökulmia yrityksiin kansainvälisen taustansa puolesta, ja ryhmä onkin otettu hyvin vastaan yritysvierailuille ja työssäoppimispaikkoihin. Koulutuksessa opiskelleet Ekaterina Eremeeva ja Marvin Mwangi olivat työssäoppimassa Centrian Myynnin foorumi -hankkeessa, jossa he edistivät paikallisten yritysten kansainvälistymistä.

Ekaterina Eremeeva, Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työvoimakoulutusopiskelija, joka on suorittanut harjoittelun Centrian Myynnin Foorumi –hankkeeseen. Kuva: Tiina Louhula.

– Työharjoittelu antoi minulle mahdollisuuden osallistua Suomen työelämään, ymmärtää miten rakentaa työsuhdetta Suomessa, mainitsee Eremeeva. Suomen elinkeinoelämän tuntemuksen paranemisen ohella suomen kielitaidon kehittyminen on maahanmuuttajan työllistymisen kannalta todella tärkeää: – Kielitaidon parantaminen on yksi niistä monista eduista, jotka olen hankkinut tästä ohjelmasta, kehuu Mwangi. Kaksikon toiminta yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi jatkuu edelleen, ja tarkoitus onkin, että he ovat jatkossakin mukana yritysten kansainvälistymisprosessissa esimerkiksi Venäjän kaupan edistäjänä tai business englannin kouluttajana.  Maahanmuuttajien hyödyntäminen alueen elinkeinoelämän kehityksessä onkin ensiarvoisen tärkeää.

Löydä työvoimaa

Työvoimakoulutuksilla voidaan reagoida nopeasti työelämän tarpeisiin. Työnhakijalle se on hyvä tapa laajentaa omaa osaamistaan ja päästä näyttämään yritykseen oma osaamisensa. Työnantajan näkökulmasta koulutuksen avulla voidaan kouluttaa uusi työntekijä ja kehittää myös yrityksen toimintaa. Toivomme yhteydenottoja yrityksistä, kun kehittämis- tai rekrytointitarpeita ilmenee.  Voimme suositella yrityksen tarpeisiin sopivinta henkilöä harjoittelijaksi tai työntekijäksi.

Paula Oja
koulutuspäällikkö, Ylivieska
Centria tutkimus ja kehitys
paula.oja@centria.fi
044 449 2721

 

 

 

Kirsi Vuotila
koulutuspäällikkö, Kokkola
Centria tutkimus ja kehitys
kirsi.vuotila@centria.fi
040 632 4341

 

 

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail