Välähdyksiä

Kuvia

Onnitteluja

Sata sanaa

Centrialaisia suurella sydämellä


KUVA 1. Henkilöstöpäivä 2016.


KUVA 2. Kansainvälisiä opiskelijoita 2015.


KUVA 3. Jani Rättyä palvelurobotin kanssa 2011.


KUVA 4. Kiinalaisia Nursing-opiskelijoita 2017.

KUVA 5. Centria-kirjaston väkeä 2017.


KUVA 6. Ministeri Mika Lintilän vierailu elokuussa 2017.


KUVA 7. Centria Openit 2015.


KUVA 8. Centria Openit 2015.


KUVA 9. Puulabran ruiskuautomaatti 2011.


KUVA 10. Sirkustirehtööri valmiina vastaanottamaan vieraita 2016.


KUVA 11. Snowday 2015.


KUVA 12. Opiskelijoita Studia -messuilla 2013.


KUVA 13. Sport -päivä 2016.


KUVA 14. Tuhat nuorta johtajaa -kampanja toi yhteen nuoret ja johtajat 2017.


KUVA 15. Tursajaiset 2015.


KUVA 16. Tursajaiset 2015.


KUVA 17. Henkilöstöä Ultimate Sport Challenge -tapahtumassa 2017.


KUVA 18. Opiskelijoita Ultimate Sport Challenge -tapahtumassa 2017.


KUVA 19. Koulutusvientiä Vietnamiin 2017.


KUVA 20. International Business, Fur Design & Marketing opiskelua 2017.


KUVA 21. Vuoden aikuisopiskelijat, aikuiskouluttaja ja -organisaatio 2014.


KUVA 22. Copsalaisia ystävänpäivänä 2017.


KUVA 23. Yökyöpelit musikaali 2016.


KUVA 24. Double degree- ja vaihto-opiskelijoita 2017.


KUVA 25. Elban virkistäytymispäivä 2007.


KUVA 26. Copsan liikuntapäivä 2014.


KUVA 27. Elba-päivä 2014.


KUVA 28. Ernesto Fashion show, I love me 2014.


KUVA 29. Henkilöstöpäivä 2016.

KUVA 30. Henkilöstöpäivä 2014.


Onnitteluja


Paljon onnea #centria25 ! ??⭐️? #kpedu #leipurikondiittori #centriaamk #kakku #suutmakiaks

A post shared by Kpedu (@kpedufi) on
Sata sanaa

Karvi-auditoitu Centria

Laatu on aina ollut tärkeässä roolissa Centriassa. Laatutyötä on tehty perustamisvuodesta 1992 lähtien. On kuvattu prosesseja, laadittu laatukäsikirja, systematisoitu laatujärjestelmä ja osallistuttu lukuisiin ulkoisiin auditointeihin. Tänä päivänä digitalisaatio on tullut osaksi laatutyötä ja sen myötä toimintaa on yhtenäistetty ja tehostettu. Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa vahvasti laatutyötä yhteisen tavoiteasetannan ja tuloksiin perustuvien rahoitusmittareiden kautta. Painopiste on kääntynyt yhä enemmän toiminnan laatuun ja laaduntuottokykyyn – ihmisten osaamiseen, innostukseen ja motivaatioon. Avoin ja keskusteleva toimintakulttuuri sekä toimiva henkilöstöjohtaminen ovat laadulle kriittisiä. Jatkuva parantaminen on oppimismatka koko organisaatiolle. Karvi-auditoidussa Centriassa on vahva, välitön ja avoin osallistamisen kulttuuri. Se on voimavara, jota tulee jatkossakin vaalia.

Maarit Sorvisto
Laatupäällikkö

Internationalization in Centria

Centria-ammattikorkeakoulun täyttäessä 25 vuotta, Erasmus-ohjelmalla tulee täyteen 30 vuotta. Erasmus-ohjelmalla on ollut suuri vaikutus Centrian kansainvälistymisen kehittymiselle. Ammattikorkeakoulu solmi 90-luvun alussa ensimmäiset kansainväliset sopimukset ja liittyi ensimmäisiin kansainvälisiin verkostoihin Erasmuksen kautta. Osa näistä ensimmäisten toimintavuosien aikana muodostuneista yhteistyökuvioista, kuten esimerkiksi liiketalouden ICP-rengas, toimii edelleen. Monipuolinen kansainvälisyys tunnistettiin jo ammattikorkeakoulun alkutaipaleella painopistealaksi. Suuren ja laadukkaan kansainvälisen yhteistyöverkoston, vilkkaan opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden ja kansainvälisten hankkeiden lisäksi useat englanninkieliset koulutusohjelmat ja nopeasti kasvanut ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä ovat olleet tunnusomaisia Centrian kansainvälistymisen kehittymiselle. Neljännesvuosisadan tullessa täyteen edellä mainitut kansainvälistymiselementit ovat tehneet Centriasta aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisön, joka tähyää tulevaisuuteen luottavaisin mielin uskoen vahvasti menestymiseen myös koulutusviennin kansainvälisillä markkinoilla.

Peter Finell
Kv-päällikkö

IT – yhteistyö

Korkeakoulujen tietohallinto on murroksessa. Muutos tukipalvelusta ydintoiminnan mahdollistajaksi on meneillään. Osassa korkeakouluista tietohallinnon strateginen rooli on ymmärretty. Osassa mietitään, mitä on digitalisaatio ja mitä vaikutuksia sillä on, vaikka digitalisaatio onkin jo läsnä, hallittuna tai hallitsemattomana.

Centrian tietohallinnon rooli ei ole strateginen, mutta pelkkänä juoksupoikanakaan emme enää ole. Voimavaramme on AAPA-yhteistyö ammattikorkeakoulujen kesken.

AAPA on ammattikorkeakoulujen ATK-päälliköiden 2000-luvulla perustama yhteistyörengas. Yhteistyö on aktiivista, edustettuna ovat kaikki ammattikorkeakoulut.

AAPA tekee yhteistyötä yliopistojen yhteistyörenkaan FUCIO:n kanssa. AAPAn ja FUCIOn linjauksilla ohjataan korkeakoulukenttää tietohallinnollisesta näkökulmasta. Rooli koko korkeakoulukentän kehittäjänä on merkittävä. Ilman AAPAa ja FUCIOta emme menesty. Yhteistyö on Centrian tietohallinnon elinehto ja mahdollisuus.

Jarmo Kauppinen
IT-päällikkö

Osaava henkilöstö

Centrian tehtävänä on luoda osaamista, joka palvelee yhteiskuntaa. Tärkein edellytys on osaava henkilöstö. Korkeakoulussa tarvittava osaaminen on yhä selvemmin poikkitieteellistä, mutta toisaalta syvemmälle menevää ja nopeasti aikaan reagoivaa. Osaamisen mahdollistavaa oppimista tapahtuu entistä enemmän kollektiivisesti, impulsiivisesti ja digitalisaatiota hyödyntäen.

Osaamista on kyettävä mittaamaan ja johtamaan. Centrian henkilöstöstä 60,6 prosentilla on ylempi korkeakoulututkinto ja organisaatiossa työskentelee 27 tohtoria. Vuosittain osaamiseen kehittämiseen käytetään 8700 tuntia – joista 3300 tuntia substanssiosaamiseen.

Kehittämiseen käytetty panos ja sen tuotos eivät ole ainoita mittareita. Henkilöstön hyvinvointi, kehitys- ja kasvumahdollisuudet sekä osaamisen kehittämisen tukeminen ovat avainsanoja henkilöstön sitoutumiseen. Tätä motivoitunutta taitopohjaa Centria tukee rekrytoimalla fokusoituneesti uutta osaamista.

Jouko Mäki-Korvela
Henkilöstöpäällikkö

Taloushallinto

Muiden prosessien tapaan myös taloushallinto digitalisoituu nopeaa vauhtia. Digitalisaation ohella tiedon raportointi- ja analysointitarpeet ovat kasvaneet. Opetus- ja kulttuuriministeriö, hankerahoittajat sekä organisaation johto vaativat erilaisia talouden ja toiminnan tunnuslukuja ja raportteja. Taloushallinnon on vastattava osaltaan näihin vaatimuksiin rakentamalla tilikartta- ja laskentakohderakenteet niin, että ne tuottavat mahdollisimman automaattisesti ja ajantasaisesti tarvittavaa informaatiota. Lisäksi toiminnan tunnuslukujen kautta perusrahoituksen ennakointiin kiinnitetään erityistä huomiota koko ammattikorkeakoulusektorilla.

Centria-ammattikorkeakoulu on vuonna 2017 ottanut käyttöön kaikilta osin uudet talous-, henkilöstö- ja projektihallinnon järjestelmät. Tämä on ollut henkilöstöltä suuri ponnistus lyhyessä ajassa, mutta toivottavasti palkitsee tulevaisuudessa helpottamalla manuaalista työtä. Työtä näyttäisi riittävän sähköistymisestä riippumatta tulevaisuudessakin, työ vain muuttuu erilaiseksi.

Piia Lindell
Hallinto- ja talouspäällikkö

Centrian hakija- ja opiskelijapalvelut

Centria-ammattikorkeakoulun hakija- ja opiskelijapalvelut ohjaa ja neuvoo yleisissä hakemiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa sekä huolehtii ammattikorkeakoulun opintohallinnosta lukuisine tehtävineen arkistoinnista viranomaisyhteistyöhön. Opiskelijoita palvellaan muun muassa ilmoittautumisiin, opiskeluoikeuteen, opintotukeen ja todistuksiin liittyvissä asioissa. Hakija- ja opiskelijapalvelut tukevat omalta osaltaan opiskelijan opintojen sujuvaa etenemistä ja tutkinnon saavuttamista.

Opintohallinnossa on tapahtunut digiloikka. Asioita hoidetaan sähköisesti aina ammattikorkeakouluun hakemisesta tutkintotodistuspyyntöön saakka. Sähköisten prosessien hallinta kuuluukin koko hakija- ja opiskelijapalveluiden henkilöstön työnkuvaan. Asiakaspalvelussa käytössä on chat-palvelu, ja skypettäminen on arkipäivää. Muutostenkin keskellä hakijan ja opiskelijan kohtaaminen ja tukeminen on kuitenkin tärkein tavoitteemme, välineistä riippumatta.

Mari Emmes
Opintoasiainpäällikkö

Tulevaisuuden kirjasto – Centrian sydän

Centria-kirjasto on ollut rakentamassa ammattikorkeakoulumme tulevaisuuteen kurkottavia visioita.   Kolmesta eri kirjastosta on tullut yksi yhteinen Centria-kirjasto, joka toimii Kokkolassa ja Ylivieskassa.

Kokkolassa keskitettiin korkeakoulukirjastopalvelut Koulutuskirjaston nimellä samaan rakennukseen kaupunginkirjaston kanssa vuonna 1999.   Ylivieskassa ammattikorkeakoulun kirjasto toimi TietopalveluORIGOssa, joka sijaitsi aivan kampuksen vieressä. Myös Raudaskylän Opiston kirjasto palveli siellä opiskelevia yhteisöpedagogiopiskelijoita vuoteen 2016 saakka. Haapajärvellä korkeakoulukirjasto toimi Tietovintin nimellä.

Asiakaslähtöisyys on ollut Centria-kirjaston tärkeimpiä toimintatapoja.   Kirjasto on pystynyt vastaamaan menestyksellisesti asiakkaittensa tiedontarpeisiin niin elektronisilla kuin  painetuillakin aineistoillaan. Henkilökunta on innostuneena mukana kirjaston kehittämisessä. Happy to help –asiakaspalvelukonsepti kehitettiin it-palveluiden kanssa yhdessä 1999. Centria-kirjaston yhteisöllisyydestä kertoo myös kirjaston henkilökunnan yhdessä suunnittelema slogan Kirjasto – sydämellinen hakukone.

Hanna-Riina Aho
Tietopalvelupäällikkö

 

Facebooktwitterlinkedinmail