Visuaalinen Raamattu tuo evankeliumin näyttävästi nykyaikaan

Sari Virkkala
Jani Taivalkoski

Visuaalinen Raamattu tuo evankeliumin näyttävästi nykyaikaan

Visuaalinen Raamattu on internet-sivusto, joka esittelee Raamatun hyvän sanoman eli evankeliumin ytimekkäässä ja audiovisuaalisessa muodossa, vastaten 2020-luvun visuaalisiin tarpeisiin ja älylaitepohjaisiin tottumuksiin. Sivusto tukee itsenäistä totuuden etsimistä, sekä toimii kristillisen opetuksen työvälineenä esimerkiksi rippikoulutyössä. Tämä artikkeli esittelee Visuaalisen Raamatun pääpiirteet, jonka jälkeen otetaan pieni katsaus tämän Centria-ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2022 valmistuneen opinnäytetyön taustaan.

Sivusto löytyy osoitteesta: https://www.visuaalinenraamattu.fi.

Kolme askelta Jumalan tahdon tuntemiseen

Visuaalinen Raamattu -sivusto muodostuu kolmesta ”askeleesta”, joiden avulla sivuston käyttäjä pääsee alkuun Jumalan tahdon tuntemisessa. Näitä askelia on mahdollista tutkia vapaavalintaisessa järjestyksessä, mutta opetuskäytössä, esimerkiksi rippikoulutyössä, materiaalipaketti on suunniteltu niin, että askeleet käytäisiin järjestyksessään läpi ainakin kahden ensimmäisen askeleen osalta. Kolmas askel sisältää paljon Raamatun mukaista, audiovisuaalista materiaalia, jota voidaan hyödyntää pitkin yhteistä rippikoulumatkaa, sekä muussa kristillisessä opetus- ja kasvatustyössä.

Ensimmäinen askel: Raamattuvaellus

Ensimmäinen askel, Raamattuvaellus

Raamattuvaellus koostuu 39 kuvan sarjasta, joka esittelee Raamatun ydinsanoman tiiviissä ja visuaalisessa muodossa. Siinä tuodaan näkyväksi Raamattuun sisältyvää typologiaa eli sitä, kuinka jo Vanhassa testamentissa on nähtävissä Jumalan hyvä suunnitelma Kristuksessa Jeesuksessa (Suomen evankelisluterilainen Lähetyshiippakunta). Esimerkiksi yllä olevassa Raamattuvaellukseen kuuluvassa kuvassa, mustavalkoisilla kuvilla muistutetaan aikaisemmassa Raamattuvaelluksen vaiheessa läpikäydyistä asioista, ja tuodaan niiden yhteyttä Kristuksen ristintyöhön näkyväksi ja hahmotettavaksi.

Raamattuvaellus sisältää neljä osaa, jotka käydään läpi kronologisessa järjestyksessä:

  1. Alussa
  2. Patriarkat – Aabraham, Iisak, Jaakob (Israel)
  3. Exodus – Egyptistä luvattuun maahan
  4. Jeesus – Luvattu Vapahtaja ja kuninkaiden Kuningas.

Jokaisen osion päätteeksi on tietovisat, joiden avulla opetuksesta voi tehdä pelillisen ja motivoivan.

Raamattuvaelluksen voi suorittaa joko itsenäisesti tutustumalla sivustolla olevaan kuvagalleriaan tai opettajan antamien ohjeiden mukaan. Kuvapaketin voi myös ladata omalle koneelleen, sekä tulostaa ja laminoida ne fyysiseksi raamattuvaellukseksi tai taidegalleriaksi esimerkiksi Raamattu-oppituntia varten. Sivuston ”Vinkkejä opettajille” -osiossa esitellään vaihtoehtoisia toteutustapoja ja annetaan tarkempia, kuvitettuja käytännön vinkkejä opetustuokioiden järjestämistä varten. Kyseinen osio sisältää latauslinkkejä myös muuhun oheismateriaaliin. Kaikki materiaali on veloituksetta hyödynnettävissä Jumalan sanalle kuuliaiseen opetuskäyttöön.

Toinen askel: Markuksen evankeliumin kurssi

Toinen askel, Markuksen evankeliumin kurssi

Markuksen evankeliumin kurssilla käydään läpi koko Markuksen evankeliumi audiovisuaalisessa muodossa. Kurssi koostuu neljästä, tunnin mittaisesta, opetustuokiosta. Kutakin opetustuokiota varten on omat internet-sivustonsa, joihin pääsee visuaalinenraamattu.fi -sivuston kautta. Lukujen välissä on syventävää opetusta joko edellisessä luvussa läpikäydystä tai muuten merkityksellisestä aiheesta. Aiheita ovat mm. usko, vanhurskaus, Kristus ja lähimmäisyys. Jokainen opetustuokio päättyy Seppo-pelialustalle rakennettuun tietovisaan, jossa parhaiten menestyneet voidaan palkita motivoivin palkinnoin.

Materiaali on suunniteltu täysin itsenäisesti, omalla älylaitteella tai tietokoneella läpikäytäväksi, joten se soveltuu hyvin myös etäopetusmateriaaliksi esimerkiksi mahdollisten kokoontumisrajoitustoimien aikana. Lähiopetuksessa, kuten rippikoulujen intensiivijaksolla, opettajan tehtäväksi muodostuu lähinnä luoda puitteet ja motivaatio, sekä mahdollistaa sujuva, itsenäinen työskentely ja siihen liittyvä työskentelyrauha. Tämänkin opetuskokonaisuuden toteuttamiseksi löytyy opastus sivuston ”vinkkejä opettajille” -osiosta.

Kolmas askel: Omatoiminen etsiminen

Omatoiminen etsiminen

Tämä osio sisältää laajan kattauksen Raamatun sisältöä audiovisuaalisessa muodossa. Se sisältää mm. Jeesuksen esittämiä vertauksia, sekä hänen opetuksiaan esimerkiksi Pyhästä Hengestä ja rukoilemisesta, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rippikoulujen raamattuhetkissä ja oppitunneilla.

Osiosta löytyy myös pääsiäisen tapahtumat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkovuosikalenterin mukaisesti (1. vuosikerta). Päivittäiset evankeliumitekstit on tuotettu audiovisuaaliseen muotoon aina palmusunnuntaista pääsiäisen jälkeiseen torstaihin asti eli yhteensä 12 päivän ajalta. Kyseiset diaesitykset voidaan jakaa oman seurakunnan sosiaalisessa mediassa, hyödyntää seurakunnan pääsiäistuotoksissa, hartauksissa, jumalanpalveluksissa tai muussa työskentelyssä. Myös helatorstain ja helluntain aiheista löytyvät omat Raamatun mukaiset diaesityksensä.

Tämän lisäksi osio pitää sisällään hyödyllisiä linkkejä omatoimisen totuuden etsimisen tueksi. Näitä ovat linkit ääniraamattuun, raamattu.fi-sivustolle, raamattusovellukseen, sekä kaikista neljästä evankeliumista sanatarkasti valmistettuihin elokuviin.

Työn taustaa

Visuaalisen raamatun taustaa kuvamuodossa

Materiaalin tuottamisessa on pyritty selkeään ja ymmärrettävään evankeliumin esitykseen hyödyntäen audiovisuaalisia elementtejä. Tuotoksessa on pyritty ottamaan huomioon erilaiset oppimistyylit niin, että kokemus voisi olla antoisa, opettavainen ja innostava kenelle tahansa. Visuaalisia oppijoita tuetaan värikkään kuvituksen ja niiden jättämien muistijälkien avulla. Auditiiviset oppijat hyötyvät selkeäsanaisen ja loogisesti etenevän ääniraamatun käyttämisestä diaesitysten yhteydessä. Kinesteettiset oppijat omaksuvat tietoa vaeltaessaan raamattuvaelluksen rasteilla, ja taktiiliset oppijat saavat puolestaan käsilleen tekemistä Markuksen evankeliumin yhteydessä. (Kankaanpään yhteislyseo.)

Tästä materiaalikokonaisuudesta ”Visuaalinen Raamattu” on valmistunut opinnäytetyö Centria-ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2022 (Taivalkoski 2022). Tämä kirkon nuorisotyöhön suuntautuvan yhteisöpedagogiopiskelijan, opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjamaisena, toiminnallisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyön myötä Visuaalinen Raamattu on tarjolla kaikille janoaville.

Lähteet

Kankaanpään yhteislyseo. Oppiminen ja opiskelutekniikat. Oppimistyylin ulottuvuuksia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavissa: https://peda.net/kankaanp%C3%A4%C3%A4/ky/opinto-ohjaus/ojo. Viitattu 3.1.2022

Suomen evankelisluterilainen Lähetyshiippakunta. Typologia. Saatavissa: https://www.luterilainen.net/typologia/ . Viitattu 2.1.2022

Taivalkoski, J. 2022. Visuaalinen Raamattu. Kolme askelta Jumalan tahdon tuntemiseen. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201201545 Viitattu 19.4.2022.

Sari Virkkala
Lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
044 4492644

Jani Taivalkoski
Yhteisöpedagogi
Centria-ammattikorkeakoulu

Facebooktwitterlinkedinmail